လူတိုင္း ႏွစ္သက္တဲ့ ခ်ဥ္ေပါင္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး

.

 

ခ်ဥ္ေပါင္ပင္က အေႏြးႀကိဳက္သီးႏွံပင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းေဒသကေတာ့ အိႏိၵယေဒသနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတို႔ကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ဥ္ေပါင္ပင္ဟာ ႏွစ္ခ်င္းခံ သီးႏံွပင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ကုိ အခ်ဥ္ဟင္းခ်က္၍ျဖစ္ေစ၊ ေၾကာ္၍ျဖစ္ေစ၊ စားသံုးႏုိင္ၿပီးေတာ့ အျခားေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားနဲ႔လည္း တြဲဖက္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ စားသံုးႏုိင္ပါတယ္။

အပင္အျမင့္ကေတာ့ ၂ ေပကေန ၃ ေပအထိ ျမင့္ၿပီးေတာ့ အပင္အက်ယ္က ၁ ေပကေန ၁ ေပခြဲခန္႔ က်ယ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ဘိလပ္ခ်ဥ္ေပါင္လုိ႔ေခၚတဲ့ ခ်ဥ္ေပါင္နီနဲ႔ ခ်ဥ္ေပါင္သီးလုိ႔ေခၚတဲ့ ခ်ဥ္ေပါင္ျဖဴဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။

ခ်ဥ္ေပါင္ပင္ကုိ ေမလနဲ႔ ဇြန္လမွာျဖစ္ေစ၊ ေအာက္တုိဘာလနဲ႔ ႏုိဝင္ဘာလမွာျဖစ္ေစ မ်ိဳးေစ့ကုိ တုိက္႐ိုက္ခ်၍ေသာ္လည္ေကာင္း ကုိင္းခ်၍ေသာ္လည္ေကာင္း စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ မ်ိဳးေစ့ကုိ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ စိုက္ေဘာင္တန္းေတြအေပၚမွာ ၾကြက္မီးတန္းစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ မ်ိဳးေစ့ကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၃ ရက္ကေန ၅ ရက္အတြင္းမွာ အပင္မ်ား ေပါက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရြက္ ေလးရြက္ငါးရြက္ ထြက္လာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပင္ေျခကုိ ေပါင္းႏႈတ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ သဘာဝေျမေဆြးကိုေတာ့ တစ္လက္မ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ႏွစ္လက္မထူေအာင္ တင္ေပးရပါမယ္။ မိုးရာသီမွာ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရသြင္းစရာမလုိပဲနဲ႔ ေဆာင္းရာသီမွာ စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရသြင္းရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

ခ်ဥ္ေပါင္ကုိ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ၄၅ ရက္ကေန ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းမွာ စတင္ခူးဆြတ္္ႏုိင္ပါတယ္။

အပင္ကုိ ႏႈတ္၍ျဖစ္ေစ၊ အကုိင္းအခက္ကုိ ခ်ိဳး၍ျဖစ္ေစ ခူးယူႏုိင္ပါတယ္။

ခ်ဥ္ေပါင္ေစ့ကုိ လိုခ်င္တယ္ဆိုလ်င္ေတာ့ ခ်ဥ္ေပါင္သီးကုိ ရင့္ေအာင္ထားၿပီးမွ ရိတ္သိမ္းေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။