မင္းေဘးမွ ကင္းေ၀းႏိုင္ၾကပါေစ

.

 

ယခုရက္မ်ားအတြင္း YBS ကားလိုင္းသစ္မ်ားအေၾကာင္း ၾကားခဲ့ၾကရ ဖတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေကာင္းတာလည္း ရွိ မေကာင္းတာလည္း ရွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ဘက္က ရႈျမင္လက္ခံၾကသည္ကို ေတြ႕ရေတာ့ ေျပာင္းလဲလာေနသည့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ႏွလံုးသားဓါတ္ခံအတြက္ ၀မ္းသာရပါသည္။

သည္လိုအေျခအေနအတြင္း မိမိတို႔ စိတ္ၾကည္ႏူးမႈ အျဖစ္ဆံုး ျမင္ကြင္းတခ်ိဳ႕ သတင္းတခ်ိဳ႕ကို ထပ္မံၿပီး ျမင္ေနၾကားေနခဲ့ရျပန္သည့္အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်မ္းေျမ့ရသည္ဟု ေျပာရဖြယ္ရွိပါသည္။ ယင္းသတင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ခရီးစဥ္တခ်ိဳ႕သတင္းမ်ားကို ျမင္ၾကရ ဖတ္ၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္၏ ခရီးစဥ္မ်ားကို သတင္းစာတိုင္းက တေလးတစားေဖၚျပေပးေနၾကသည္ကို အားလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္။ သမၼတဟူသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဥေသွ်ာင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဖခင္သဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတႀကီး၏ ခရီးစဥ္မ်ားကို သတင္းစာမ်ားက ေဖၚျပေပးေနၾကသည္မွာ တကယ္ေတာ့ မဆန္းၾကယ္လွပါ။

လက္ရွိသမၼတႀကီးရယ္လို႔မဟုတ္၊ မည္သည့္သမၼတပဲ ျဖစ္ပါေစ သမၼတတစ္ဦး၏ ခရီးစဥ္ကို သတင္းစာတိုင္းက သတင္းအျဖစ္ ေဖၚျပေပးၾကမည္မွာ မလြဲပါ။ သို႔ေသာ္ သည္တခါေတာ့ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္၏ ခရီးစဥ္သတင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈသိျမင္ရသည္မွာ ယခင့္ယခင္ ေခတ္မ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားေနသည္ဟု ဆိုရမလိုျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ခရီးစဥ္သတင္းမ်ားမွာ ထူးျခားခ်က္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယင္း ထူးျခားခ်က္မ်ား၌ အသိသာအထင္ရွားဆံုးအခ်က္မွာ အေဆာင္အေယာင္အခမ္းအနား ႀကီးႀကီးမားမားမရွိပဲ ပကတိ ရုိးရွင္းလွသည့္ သာမာန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အသြင္သ႑ာန္မ်ိဳးျဖင့္ ခရီးထြက္ေလ့ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပညာႀကီးျခင္း၊ ရိုးသားပြင့္လင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ မကင္းမကြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ ၾကမ္းတေျပးထဲ ေနထိုင္လိုျခင္း အစရွိသည့္ အဓိပါၸယ္မ်ားသက္၀င္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခမ္းအနားပင္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ခရီးပင္ျဖစ္ေစ သမၼတႀကီးသည္ မာန္မာနကင္းစင္စြာ ပကာသနမဖက္ ရုိးသားေအးခ်မ္းစြာ သြားလာေနထိုင္လိုသူျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ေအာင္ သိသာထင္ေပၚလြန္းသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ထူးျခားေလးနက္လွသည့္ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ထည့္ေရးခဲ့သည္ကိုလည္း မိမိတို႔ သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။ ထုိစာေၾကာင္းမွာ “ မင္းေဘးအႏၱရယ္ ကင္းေ၀းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရပါလို၏ ” ဟူသည့္ စာေၾကာင္းေလးပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစာေၾကာင္းေလးကို သတင္းဌာနအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ထင္ရွားစိမ့္ေသာငွာ အထူးအသားေပး   ေဖၚျပေပးခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း  ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါသည္။

ျမန္မာ့ရိုးရာ စကားပံုတစ္ခုတြင္ “မီး၊ ေရ၊ ၊ မင္းဆိုး၊  ခိုးသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ ” ဟူ၍ ရန္သူမ်ိဳး ၅ ပါး ရွိသည္ဟူ၍ မွတ္သားဖူးပါသည္။ ယင္း စကားပံုထဲမွ လူတို႔အတြက္ အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္ “မင္းဆုိး” ဆိုသည္ကို မလိုလားမႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို တြက္ဆလို႔ရပါသည္။ သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ယင္းစာေၾကာင္းေလးေရးသားေဖၚျပလိုက္သည့္အတြက္ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္အားျဖင့္ တသားတည္းရွိသူ၊ ဆိုးသြမ္းဖိႏွိပ္ရက္စက္သည့္ “မင္း” သို႔မဟုတ္ “အုပ္စိုးသူ” တို႔ကို မလုိလားမႏွစ္သက္သူ၊ ျပည္သူတို႔အား ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဆုိးသြမ္းဖိႏွိပ္သူ မင္းဆိုးမင္းညစ္တို႔ရန္မွ ကင္းေ၀းေစလိုသူ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ ယင္း မွတ္တမ္းစာေၾကာင္းကေလးကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိသာထင္ရွားေစခဲ့ပါသည္။

ယင္းအခ်က္မွာ မိမိတို႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသမိုင္းတြင္ မႀကံဳစဖူး ထူးကဲလွသည့္ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ပင္ ဆိုရပါမည္။ ျပည္သူတို႔အေပၚ၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သည့္ အၾကင္နာစိတ္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို အထင္အရွားေဖၚျပသည့္ မွတ္တမ္းစာေၾကာင္းကေလး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

မဇၥ်ိမအေနျဖင့္ အျခားအျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ားကို ေလးစားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သည္ရက္ပိုင္းအတြင္း အျခားအျခားေသာ ထူးျခားေလးနက္သည့္ သတင္းမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ခရီစဥ္သတင္းမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ရွိပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဥေသွ်ာင္၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဖခင္သဖြယ္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ တခုတ္တရေရးသားခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဆုေတာင္းအတိုင္း သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ အပါအ၀င္ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားအားလံုး မင္းေဘးမွ ကင္းေ၀းပါေစေၾကာင္း မဇၥ်ိမ အေနျဖင့္ ထပ္ေလာင္းဆုေတာင္း ေပးလိုက္ရပါသည္။