မူအရ အေျပာင္းအလဲမဟုတ္သည့္တိုင္

.

မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥက လူေျပာသူေျပာအမ်ားဆံုးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္းအထန္ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးၾကရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအက်ဆံုး ကိစၥလို႔ေတာင္မွ   ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ျငင္းခုန္ရတာေတြ ဆူညံလြန္းေတာ့ တခ်ိဳ႕က စိတ္ပူၿပီး တျခားနည္းလမ္းေျပာင္းၿပီး ေတြးဖို႔၊ ေျပာၾကဖို႔ အႀကံျပဳတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲသလိုမဟုတ္ပါဘူး။   ႏိုင္ငံေရးအရ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးတာဟာ ေကာင္းပါတယ္။ အေျခခံအက်ဆံုး ျငင္းခုန္မႈေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံက်တဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ အေျခခံမက်တဲ့ သာမာန္ေျပာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အေျခခံက်တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက တစံုလံုးေျပာင္းလဲသြားေရးကို ဦးတည္ၿပီး ေရရွည္သေဘာေဆာင္္ပါတယ္။ သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကေတာ့ တစ္ခုခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားေရးကို ဦးတည္ၿပီး ေရတိုသေဘာေဆာင္ပါတယ္။

ဒီေနရာ ဥပမာတခ်ိဳ႕ေျပာရရင္ ကြမ္းစားတာဆန္႔က်င္တဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လမ္းေတြေပၚက အမိႈက္လိုက္ေကာက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြကို စနစ္တက် ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ရွင္းလင္းေခ်ာေမြ႕ေစရေရး အစရွိတဲ့အလုပ္ေတြဟာ သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ေရတိုသေဘာေဆာင္ပါတယ္။

သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြက မူူူူူူူူအရ အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမဟုတ္တာေၾကာင့္ မူအရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြက မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ ေခတ္မေျပာင္းႏိုင္ဘူး၊ ျပႆနာေသာင္းေျခာက္ေထာင္တက္ၿပီး က်ဆံုးသြားႏိုင္တယ္။ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ရင္လည္း ၾကာၾကာမခံဘူးလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ လုပ္ၾကသူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအားနည္းၾကသူေတြျဖစ္တယ္၊ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်လုပ္တတ္သူေတြသာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေ၀ဖန္တတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲသလိုမဟုတ္ပါဘူး။

သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် လူေတြရဲ႕ အသိညာဏ္ကို လင္းလက္ပြင့္လင္းလာေစပါတယ္။ က်ဥ္းရာက က်ယ္လာေစတဲ့သေဘာပါပဲ။ အေရအတြက္အရသေဘာေဆာင္တာျဖစ္လို႔ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္တစ္ခုေရာက္တဲ့အခါ အရည္အခ်င္းသေဘာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚသြားေစမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ အနည္းဆံုးေတာ့ လူေတြကိုစိတ္ လန္းဆန္းတက္ၾကြေစပါတယ္။ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္တတ္တဲ့ဓေလ့ကို ရေစပါတယ္။

သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဘာ့ေၾကာင့္လုပ္ရသလဲဆိုရင္ မူအရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ လုပ္ဖို႔အတြက္ ခက္ခဲေနေသးရင္၊ မူအရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ လုပ္ခြင့္မသာေသးရင္ အဲဒီ သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မလြဲမေသြ ေကာက္ကိုင္ၾကရတာပါပဲ။ သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေအာင္ျမင္ဖို႔ အာမခံတဲ့အခ်က္ကလည္းစိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီသာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳၾကသူေတြဟာ သီလ၊ သမာဓိ ရွိသူေတြျဖစ္ရပါမယ္။ ၀ိရိယ ရွိရပါမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြျပည့္စံုရင္ သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို မူအရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ သယ္ေဆာင္ေပးသြားႏိုင္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

အခုဆိုရင္ လူတခ်ိဳ႕ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈ ေခ်ာေမြ႕ေကာင္းမြန္ေရး လႈပ္ရွားမႈဟာ သာမာန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ႏွလံုးသားေကာင္းသူ၊ ပညာညာဏ္ရွိသူနဲ႔ ပရဟိတစိတ္ရွိသူတိုင္းက ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံ ၀န္းရံေပးလာတာ ေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေခါင္းရြက္ျပဳသူေတြက ဒီလုပ္ငန္းအေပၚ သီလ သမာဓိရွိရွိ၊ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ လုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းဟာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလဲြ ေအာင္ျမင္မွာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္မို႔ လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္း ျပည္သူေတြကလည္း ၀ိုင္း၀န္းၾကမယ္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူေတြကလည္း သီလနဲ႔ သမာဓိကို ထိန္းမယ္၊ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ပဲ လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားတစား စာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ေခ်ာေမြ႔ေကာင္းမြန္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ ေအာင္ျမင္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း မဇၥ်ိမက ထပ္ေလာင္း အသိအမွတ္ျပဳရင္းနဲ႔ အႀကံျပဳႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။