သေဘာၤစိုက္ပ်ိဳး ဝင္ေငြတိုး

.

သေဘာၤပင္ရဲ႕ မူရင္းႏုိင္ငံေတြကေတာ့ မကၠစီကုိနဲ႔ ပီ႐ူးႏုိင္ငံေတြကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာၤပင္ဟာ ပူအုိက္စြက္စုိတဲ့ ရာသီဥတုကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီးေတာ့ မိုးအလြန္မ်ားျခင္း ေရဝပ္ျခင္းေတြကုိေတာ့ မႏွစ္သက္ပါဘူး။ ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာလည္း စုိက္ပ်ိဳးလို႔ရႏုိင္ပါတယ္။

သေဘာၤပင္ စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အခါမွာ အပင္ပုပုနဲ႔ အသီးသီးဖို႔အတြက္ကေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အပင္ရွည္ရွည္နဲ႔ အသီးသီးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သီးႏႈန္း နည္းတဲ့အျပင္ အသီးေတြကလည္း   ေသးတတ္္ပါတယ္။ သေဘာၤပင္ အပင္ပုေရးအတြက္ကေတာ့ အပင္စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အခ်ိန္က အဓိကက်ပါတယ္။ မိုးတြင္းမွာ စုိက္ပ်ိဳးသင့္သလုိ အလင္းေရာင္အား နည္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အပင္ရဲ႕ အဆစ္ၾကားေတြက ရွည္ၿပီးေတာ့ အရပ္ရွည္တတ္ၾကသလုိ အလင္းအား ျပင္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အဆစ္ၾကားေတြ တုိၿပီး အပင္ပုတယ္လုိ႔ ဆုိတတ္ၾကပါတယ္။ သေဘာၤပင္ကေတာ့ ၆ လကေန ၈ လၾကားမွာ ပန္းေတြပြင့္ၿပီးေတာ့ ၂ လအၾကာမွာေတာ့ အသီးေတြက ရင့္မွည့္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိုးေႏွာင္းပိုင္းမွာ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေႏြအလြန္မွာ အပြင့္အသီးေတြ ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းအဝင္ တန္ေဆာင္မုန္းလေလာက္မွာ အသီးလိႈင္လႈိင္ ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာၤပင္ကုိ စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အခါ အေစ့ကုိ တုိက္႐ိုက္ခ်၍ျဖစ္ေစ၊ ပ်ိဳးပင္ေပါက္ကုိျဖစ္ေစ၊ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။

အပင္ငယ္စဥ္မွာ အပင္ကုိ ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစုိက္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေျခာက္လွန္းထားတဲ့ သေဘာၤေစ့ေတြကို စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ ၃ နာရီ ၄ နာရီခန္႔ ေရစိမ္ၿပီးမွ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။ အေစ့ကေန အရင္ေပါက္လာတဲ့အပင္ သန္စြမ္းတဲ့ အပင္ေတြကေတာ့ အမပင္ေတြျဖစ္ၿပီး အမပင္ေတြကေတာ့ အပင္ေတြတုပ္ၿပီး ေတာင့္တင္းသန္မာပါတယ္။ အနည္းငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့အပင္ေတြကေတာ့ အဖိုပင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ခင္းေတြမွာ သေဘာၤအမပင္ ၃၀ မွာ အဖိုတစ္ပင္ကုိ ၾကားထည့္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ိဳးပင္ေတြကုိ စိုက္ပ်ိဳးေတာ့မယ္ဆုိရင္ ပ်ိဳးပင္ တစ္လခြဲသား အျမင့္ ၆ လက္မ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ၅ လက္မ ရွိလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ စိုက္ခင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ စုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္း တစ္က်င္းနဲ႔တစ္က်င္းကုိေတာ့ ၇ ေပ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ၈ ေပအကြာခန္႔ ႀတိဂံပံုစံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ခင္းမ်ားကုိေတာ့ အက်ယ္ ၂ ေပခြဲ အနက္ ၂ ေပခြဲ တူးၿပီးေတာ့ တူးလို႔ထြက္လာတဲ့ ေျမနဲ႔ ေျမေဆြး ႏြားေခ်း သဲတို႔ကို ေရာစပ္ၿပီးေတာ့ ႏွပ္ထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးရန္ အခ်ိန္နီးလာရင္ေတာ့ စိုက္က်င္းေတြအေပၚမွာ ျမတ္ေျခာက္ေတြ စုပံုၿပီး မီး႐ႈိ႕ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းမ်ားမွာေတာ့ ပ်ိဳးပင္ တစ္ပင္သာ စိုက္ပ်ိဳးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အပင္ပတ္ပတ္လည္ကို ေကာက္႐ိုးမ်ား အုပ္ေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးၿပီးစ အပင္ငယ္ေလးေတြကုိေတာ့ တစ္ပတ္ခန႔္အထိ အမိုးမိုးထားေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရကိုေတာ့ ေျမဆုိ႐ံုသာ ေလာင္းေပးရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အပင္ရင္းကုိ ေရမထိေအာင္ ေလာင္းေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အသီးမ်ား ျပြတ္ခဲေနေအာင္ သီးတဲ့အတြက္ အပင္အရင္းကို ေျမဖို႔ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေထာက္တုိင္မ်ား ေထာက္ထားျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။ အပြင့္ပြင့္တဲ့အခါမွာ ပန္းတစ္ခိုင္ကုိ အႀကိဳက္ဆံုး တစ္ပြင့္ကုိသာထားၿပီး က်န္တဲ့အပြင့္ေတြကုိ ေခၽြပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလ်င္ သီးတဲ့အသီးကလည္း ႀကီးမွာျဖစ္ပါတယ္။

သေဘာၤသီးမွာ က်ေရာက္တတ္္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကေတာ့ သစ္သီးယဥ္ပိုး၊ ဂင္ျဖဴငယ္၊ ျဖဳတ္စိမ္း၊ ျပတို႔ပဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်ေရာက္တက္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ ထားရီေရာဂါ၊ သေဘာၤရြက္ ကြက္ေပ်ာက္ေရာဂါ၊ သေဘာၤရြက္ ကြက္က်ားေရာဂါ၊ သေဘာၤရြက္ ကြက္ဝိုင္းေရာဂါတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။