ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ ၅ ဦးပါ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုုိ အေရးေပၚအစည္းအေဝးမွ ဆံုုးျဖတ္

.

ခ်င္းမိုင္၊ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ။              ။ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း(NCA) လက္မွတ္ေရးထုုိးထားေသာ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ညႇိႏိူင္းအေျဖရွာရန္အတြက္ ကုုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦးပါ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း အပါအဝင္ အခ်က္ ၆ ခ်က္သေဘာတူညီမႈ ေလာခီးလာ အေရးေပၚအစည္းအေဝးမွ ရရွိခဲ့သည္ဟုု သိရသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST)၏ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမွ သေဘာတူ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဓိကေတာ့ လက္မွတ္ထုုိးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ၈ ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ အပ်က္မခံ၊ အထိမခံဘဲနဲ႔ တစုုိက္မတ္မတ္ ဆက္လက္လုုပ္သြားမယ္။ အခု ျဖစ္ေပၚတဲ့ ပြတ္တုုိက္မႈ တစ္ခ်ုုဳိ႕ကုုိလည္း အေျဖရွာၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းသြားမွာေပါ့ေလ။ ေနာက္ေနာင္လည္း ဒါမ်ဳိးထပ္မျဖစ္ေအာင္ နည္းလမ္းေတြ တစ္ခါတည္း စဥ္းစားသြားမယ္ဆုုိၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္”ဟုု ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

 သူက ဆက္လက္၍ “ထိန္းသိမ္းခံရတာတုုိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ထိခုုိက္ပ်က္စီးသြားတဲ့ အေျခအေနကုုိ မေရာက္ေအာင္ ဝုုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ျပႆနာကုုိ တစ္ဖက္က ရွင္း၊ တစ္ဖက္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရ၊ ရေအာင္ တည္ေဆာက္မယ္ဆုုိတဲ့ဟာမ်ဳိး နည္းလမ္းကုုိ စဥ္းစားထားၾကတယ္ ” ဟုု သူက ေျပာသည္။

 ျမန္မာႏုုိင္ငံလံုးဆုုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF)မွ ဗဟုုိေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ မင္းေဌးႏွင့္ ရခုုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)မွ အဖြဲ႔ဝင္ ၃ ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း အေရးယူခံထားရမႈႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာသြားရန္အတြက္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုုး(KNU) ဥကၠ႒ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုုိး ဦးေဆာင္ေသာ ကုုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းလုုိက္သည္ဟုု ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

“သူတုုိ႔လြတ္ေျမာက္ေရးကေတာ့ ရဲအေရးယူပုုိင္တဲ့အေနနဲ႔ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ထားတာ ရွိတဲ့အခါၾကေတာ့ အမႈသြားအမႈလာၾကည့္ရင္ေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့တရားစီရင္ေရးစနစ္အရ ျဖစ္ေစ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ဖိုု႔ နည္းနည္းခက္ခဲသြားၿပီးေတာ့ ႏုုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြ၊ တပ္မေတာ္အၾကီးအကဲေတြ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္တာေပါ့။ အဲဒါကုုိဘဲ အေျဖရွာသြားဖုုိ႔ က်ေနာ္တိုု႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္။ ကုုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ေစလႊတ္ၿပီးေတာ့ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြားဖုုိ႔ ပါမယ္”ဟုု သူက ေျပာသည္။

ယင္းကုုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္စဥ္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ဝိုုင္းဝန္းအေျဖရွာရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏုုိင္ငံေတာ္ အတုုိင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုုိးထားေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေနာက္ေနာင္ ယခုုကဲ့သုုိ႔ မူခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်က္ျခင္း အေရးယူျခင္း မျပဳဘဲ ႏွစ္ဖက္ ပူးတြဲ အေျဖရွာညွိႏႈိင္းမည့္ နည္းနာမ်ား လုုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုု သူက ေျပာသည္။

ယင္းအဖြဲ႔တြင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုုိး ေခါင္းေဆာင္၍ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ၊ ABSDFမွ ဦးသံခဲ၊ ALP မွ ဦးခုုိင္စုုိးႏုုိင္ေအာင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)မွ ဦးခြန္ဆုုိင္းတုုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလုုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုုိအေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ PPST မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်င္းအမ်ုဳိးသားတပ္ဦး(CNF)မွ တက္ေရာက္လာႏုုိင္ျခင္း မရွိေပ။ NCA လက္မွတ္ေရးထုုိးထားေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔သည္ KNU ၊ RCSS ၊ ABSDF၊ KNU-PC၊ DKBA၊ ALP ႏွင့္ CNF တုုိ႔ ျဖစ္သည္။