၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ရုရွတို႔ အေပးအယူလုပ္ ရယူထားသည္ဆိုသည့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ရင္ဆုိင္ေနရ

.

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ။                 ။ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရုရွတို႔ဘက္က ႀကိဳတင္အေပးအယူလုပ္ကာ ရယူထားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲမ်ားက ၎ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ကန္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ရုရွတို႔ ေႏွာက္ယွက္စြက္ဖက္မႈစြဲခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်င္း၍ ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲမ်ားက ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအစီရင္ခံရာတြင္ အထက္ပါ အေၾကာင္းကိုပါ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိကဲ့သို႔ သတင္းထြက္ေပၚလာေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထရန္႔က ပယ္ခ်သြားၿပီး ယင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မလိုသူမ်ားကို ဖယ္ရွားလုိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

မၾကာမီ ႏိုင္ငံ၏ ၄၅ ဦးေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္လာေတာ့မည့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲမ်ား ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ေတြ႕ဆံုရာမွာေတာ့ စာမ်က္ႏွာႏွစ္မ်က္ႏွာပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုပါ တင္ျပခဲ့သည္ဟု CNN ႏွင့္ New York Times သတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ အက်ဥ္းခ်ဳံးအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ရုရွတာ၀န္ရွိသူမ်ားဘက္က ေဒၚနယ္ထရန္႔အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ တန္ဖုိးႀကီးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ယင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းက ထရန္႔၏ လက္ေထာက္မ်ားႏွင့္ ရုရွအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကာ ပံုမွန္သတင္းအခ်က္လက္ စီးဆင္းမႈတစ္ခု ရွိခဲ့သည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ ေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ရုရွဘက္က ျငင္းဆန္သြားခဲ့ၿပီး ကရင္မလင္အစုိးရေနျဖင့္ ထရန္႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမွ ရယူထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ရုရွသမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာသြားသည္။