အိုင္အက္စ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရိွေသာ အင္ဒိုနီးရွားအဖြဲ႕တစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ အေမရိကန္ တရား၀င္သတ္မွတ္

.

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ။              ။ အစၥလမၼစ္ႏိုင္ငံေတာ္ (အိုင္အက္စ္)အဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိထားေသာ အင္ဒိုအေျခစိုက္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ အေမရိကန္တို႔က တရား၀င္သတ္မွတ္လုိက္သည္။

အဆိုပါ အင္ဒိုအစြန္းေရာက္အဖြဲ႕မွာ ယမန္ႏွစ္က လူေသဆံုးေစခဲ့ေသာ ဂ်ာကာတာတိုက္ခိုက္မႈကိုလည္း က်ဴးလြန္ထားခဲ့သည့္အဖြဲ႕လည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အင္ဒုိတြင္ အေျခစိုက္ေသာ Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ကုိ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  ယင္းအဖြဲ႕တြင္ အိုင္အက္စ္   ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္ေသာ အင္အားႏွစ္ဒါဇင္ခန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္းသုိ႔ အုိင္အက္စ္တို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ယင္းအင္ဒုိအဖြဲ႕မွ စစ္ေသြးၾကြေလးဦးအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အေမရိကန္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

JAD အဖြဲ႕မွ စစ္ေသြးၾကြမ်ားမွာ ယမန္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက အင္ဒိုနီးရွား ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ာကာတာတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ အေသခံတိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အျပစ္မဲ့အရပ္သားေလးဦးအပါအ၀င္ တိုက္ခိုက္သူ ေလးဦးေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါတုိက္ခုိက္မႈအတြက္ ဆီးရီးယားမွ အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕က ေနာက္ကြယ္မွ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရထူထပ္ၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ားျပားေသာ အင္ဒိုနီးရွားအေနျဖင့္ အစၥလမၼစ္ ေသာင္းက်န္းထၾကြမႈဒဏ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရလ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခံစားထားခဲ့ရသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္က လူေပါင္း ၂၀၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ဘာလီဗံုးခြဲ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္သည္ အထင္ရွားဆံုးပင္ျဖစ္သည္။