ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔တြင္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး ဆယ္လံုး ထုတ္လုပ္ရန္ လံုေလာက္သည့္ ပလူတုိနီယမ္မ်ား ရွိထားဟု ေတာင္ကိုရီးယား ေျပာ

.

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ။             ။ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး ဆယ္လံုးထုတ္လုပ္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔တြင္ ပလူတိုနီယမ္ ဟုေခၚေသာ ေရဒီယိုသတၱိၾကြျဒပ္စင္ အလံုအေလာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း   ေတာင္ကိုရီးယားအာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္သတိေပး ေျပာၾကားလုိက္သည္။

တာေ၀းပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္တစ္စင္းကို စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ရန္ ရွိေနသည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းက ထုတ္ေျပာထားၿပီး သီတင္းပတ္တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ယခုကဲ့သိ႔ု   ေတာင္ကိုရီးယားဘက္က သတိေပးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈ ငါးႀကိမ္ႏွင့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ယူဆရၿပီး အေမရိကန္ျပည္မႀကီးထိေရာက္ႏိုင္ေသာ လက္နက္စနစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

ၿပံဳးယမ္းအစုိးရ၏ ႏ်ဴကလီးယားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအထေျမာက္ႏိုင္ရန္ နီးစပ္ေနျခင္းရွိမရွိ အကဲျဖတ္ေလ့လာသူမ်ားအၾကား ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနလ်က္ရွိေနေသာ္လည္း အားလံုးသေဘာတူထားသည့္အခ်က္မွာမူ ယင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိေခါင္ေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအန္းတက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏ်ဴေျခလွမ္းမ်ားကို က်ဲက်ဲလွမ္းထားႏိုင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ထံတြင္ ႏ်ဴလက္နက္ ဆယ္ခုေလာက္ထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ လက္နက္လုပ္ႏိုင္သည့္အဆင့္ရွိ ပလူတိုနီယမ္ ကီလို ၅၀ ခန႔္ (ေပါင္ ၁၁၀) ရွိထားၿပီဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သတိေပးသြားသည္။