"အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ … အဲ့ဒီသံုးခုစလံုး ကြင္းဆက္မိဖို႔ လုိပါတယ္"

.

ငါးလုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေရလုပ္သားေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းကူညီမႈ လိုအပ္တယ္လို႔သံတြဲခရိုင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွဴးက ေျပာပါတယ္ 

သံတြဲ (Myanmar Now)  -သံတြဲခရိုင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနဟာ ငါးလုပ္ငန္းပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရး၊ ငါးမိ်ဳးျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္ေရး၊  ထိုက္သင့္တဲ့ အခြန္အခမ်ားရရိွေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာပါတယ္။ 

မၾကာေသးခင္က ဦးစီးမွဴးနဲ႔ သံတဲြၿမဳိ႕ခရိုင္ရံုးမွာ ေတြ႔ဆံုရာမွာသူက ေရလုပ္ငန္းအတြင္း နည္းပညာအားနည္းမႈ အေျခအေန၊ ဌာနရဲ႕ ပညာေပးလုပ္ငန္းမွာေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေရလုပ္သားေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းကူညီမႈ လိုအပ္ပံု၊ ပုဇြန္ေမြးျမဴေရးစတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာျပထားပါတယ္။

ေမး - သံတဲြေဒသမွာငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကုိစဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္သြားႏိုင္ၾကဖို႔ ဘယ္လိုပညာေပးေနပါသလဲ။

ေျဖ - ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြေၾကာင့္ ငါးေတြရဲ႔ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္း အေနအထား ေတြလည္း ေျပာင္းလဲ၊ ငါးသယံဇာတေတြ ေျပာင္းလဲလာေတာ့ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြကုိ လုပ္ဖို႔အတြက္ ေက်းရြာေတြကို သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရလုပ္သားေတြကို ကြင္းဆင္းၿပီးေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ ငါးအရြယ္အစားေတြ   ေသးလာတဲ့အေနအထားမ်ိဳးေတြ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။ အဆိပ္ခ်၊ဘက္ထရီေရွာ့တုိက္၊ဗံုးခြဲၿပီးငါးဖမ္းျခင္းဆိုတာကငါးဥေတြ၊ငါးသားေပါက္ကေလးေတြ ျဖစ္မလာေတာ့မယ့္ အေနအထားမ်ိဳးပါ။ အဲ့ဒါကိုေတာ့  ျပစ္ဒဏ္အေနနဲ႔လည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အဆိပ္ခ်ငါးဖမ္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အခုေတာင္ကုတ္ၿမိဳ ႔နယ္ထဲမွာတရားစြဲဆိုထားတဲ့ အမႈေတြ ရိွပါတယ္။ အဲဒါေတြကိုေရွာင္ၾကဥ္မွသာလွ်င္ အစဥ္မျပတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ၿပီးငါးေတြပိုထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က အျမဲမျပတ္စည္းရံုးၿပီးေျပာေနတာပဲ။ ေရလုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ   ေရလုပ္သားေတြေရာဝိုင္းဝန္းကူညီၿပီးအသိရိွရိွလုပ္မွသာလွ်င္ သူတို႔အတြက္လည္းအဆင္ေျပမယ္။ ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္မယ္။

ေမး - ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္မဲ့ လုပ္ကိုင္ေနရင္  ဘယ္လိုအေရးယူပါသလဲ။

ေျဖ - လုိင္စင္မလုပ္ဘဲငါးဖမ္းတယ္ဆိုရင္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒနဲ႔အေရးယူပါတယ္။ မည္သူမဆိုပုဒ္မ ၅၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကိုေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္းျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရရင္ "(က) ေရလုပ္သားမွတ္ပံုတင္မရိွဘဲငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါကထိုသူအားက်ပ္တစ္ေသာင္းထက္မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊တစ္လထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစက်ခံေစရမည္။ (ခ) ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းေရျပင္တြင္ ငါးဖမ္းကိရိယာလိုင္စင္မရိွဘဲငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္ပါကထိုသူအားက်ပ္ငါးေသာင္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ေျခာက္လထက္မပိုေသာ   ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစက်ခံရမည္ လို႔ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

လိုင္စင္လုပ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္လည္းအခြန္အခရရိွပါတယ္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔လည္းငါးဖမ္းေနတဲ့ ေလွအစီးအေရတိတိက်က်သိရတာေပါ့။

ေမး - ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္ ဘာေတြလုပ္သင့္ပါသလဲ။

ေျဖ - ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဌာနကျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းဆိုၿပီးေက်းရြာတစ္ရြာကိုအရင္းမေပ်ာက္မတည္ေငြအျဖစ္သိန္း ၃ဝဝစီေထာက္ပံ့ထားတာရိွပါတယ္။ သံတြဲခရိုင္ထဲမွာေတာ့ဂ်ိေတၱာ၊ခေမာင္းတုန္း၊ဆင္ေခါင္းအဲဒီသံုးရြာကိုလက္ရိွေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။ အဲ့ဒါကကာလရွည္ေခ်းေငြပါ။

အရင္းကို ဝန္ႀကီးဌာနကမယူေတာ့ပါဘူး။ ေက်းရြာအတြင္းပဲေကာ္မတီေတြဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ အတုိးနည္းနည္းနဲ႔ရြာသားေတြကိုေခ်းေပးတာပါ။ အတုိးႏႈန္းကေတာ့ ေကာ္မတီသတ္မွတ္တဲ့အတိုင္းပါပဲ။  ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းဆိုၿပီးရြာတစ္ရြာကိုေပးလုိက္ရင္ သူတို႔ငါးဖမ္းေရလုပ္သားေတြကစိတ္ႀကိဳက္ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေကာ္မတီကပဲအတိုးႏႈန္းကိုဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္က ငါးမူး၊တစ္က်ပ္၊ တစ္က်ပ္ခြဲ အဲ့ဒီပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ပဲ ရိွပါတယ္။ အတိုးႏႈန္းေတြ ရလာရင္လည္း အဲ့ဒီရပ္ရြာအက်ိဳးျပဳ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးႏိုင္ေအာင္လို႔ လုပ္ေပးထားပါတယ္။  

ေနာက္ၿပီးငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနနဲ႔NGO အဖြဲ႔တခ်ိဳ႔ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ေက်းရြာေတြမွာေရလုပ္သားေတြတုိးတက္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆိုတာေတြကို စစ္တမ္းေတြ လိုက္ေကာက္ေနပါၿပီ။   ေလွေတြသြားလာမႈအမ်ိဳးအစား၊ငါးရရိွမႈ ပိႆခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ငါးဖမ္းဆီးမႈ ပိုမ်ားလဲပိုနည္းလဲဆုိတာကိုေလ့လာေနပါတယ္။ ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လေတြမွာ ငါးသားေပါက္ေတြ ရိွႏိုင္တယ္။ ဘယ္ဟာေတြကေတာ့ အရမ္းဖမ္းေနတယ္၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ ေတြျဖစ္တယ္၊ ဒီဟာေတြကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ ငါးဖမ္းဆီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့လုပ္သြားမွာပါ။

ေမး-  NGOေတြကို ဘာေတြမ်ား အႀကံေပးခဲ့ပါသလဲ။ 

ေျဖ-  NGOအဖြဲ႔အစည္းအေတြ လာၿပီးေတာ့ ေက်းရြာေတြမွာငါးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စစ္တမ္းေကာက္ၾကပါတယ္။ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ သံုးခုစလံုးကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပႏိုင္မယ္ လို႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အႀကံဳျပဳထားပါတယ္။ 

ေမး - ေရလုပ္ငန္းပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ဘာေတြအဓိကလိုအပ္တယ္လို႔ျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ - အရင္းအႏွီး၊နည္းပညာ၊ေစ်းကြက္ … အဲ့ဒီသံုးခုစလံုးကြင္းဆက္မိဖို႔လုိပါတယ္။ အဲဒီသံုးခုလံုးကိုအျပည့္အဝေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမွာပါ။  နည္းပညာအရငါးနီတူ (ပင္လယ္ငါးအေသးစား) ကိုျပဳတ္ၿပီးေတာ့ လွန္းမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ေစ်းႏႈန္းပိုရလာမယ္။ ေစ်းႏႈန္းပိုရေတာ့ ေရလုပ္သားေတြ လုပ္ခလည္း မ်ားမ်ားေပးႏုိင္လိမ့္မယ္။ နည္းပညာအရျပဳတ္တဲ့အခါ ဘယ္ႏွစ္မိနစ္ျပဳတ္ရမလဲဆိုတာ ဒါေတြကအစ သူတို႔မသိပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုနည္းပညာေတြလုိပါတယ္။ ျပဳတ္အိုးေတြလည္း လုိပါတယ္။ အရင္းအႏွီးက လိုျပန္ေရာ။ ကုန္ေခ်ာထြက္လာၿပီဆိုရင္ ေစ်းကြက္ရိွဖို႔ လုိပါတယ္။ နည္းပညာျမင့္ျမင့္နဲ႔ ထုတ္မယ္၊ ေစ်းကြက္ကလည္းဝယ္လိုအားရိွမယ္ဆိုရင္ ငါးလုပ္ငန္း ပိုၿပီးေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာပါ။

ေမး - ပုဇြန္ေမြးျမဴျခင္းနဲ႔ေရာ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။

ေျဖ - သံတြဲခရိုင္ေရငန္ပုဇြန္ လုပ္ငန္းကလြန္ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္ကဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ေပမယ့္ အခုဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို က်ဆင္းသြားပါၿပီ။ ေစ်းကြက္ပ်က္သြားတာမ်ိဳးေတြလည္းပါပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္တို႔က NGO ေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ေမြးျမဴေရးနည္းပညာသင္တန္းေပးေနပါတယ္။ ေနာင္လည္းဆက္ေပးသြားဖို႔အစီအစဥ္ရိွပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာဆိုပုဇြန္ေမြးျမဴနည္းက ၃ မ်ိဳးရိွပါတယ္။ ကန္က်ယ္စနစ္ ဆိုတာကအစာမေကြ်းဘဲ သဘာဝအစာကို စားျခင္းအားျဖင့္ ေမြးျမဴျခင္း၊အစာေကြ်းၿပီးေတာ့ ၁ ဧကကို အေကာင္ေရ သံုးေသာင္းေလာက္ထည့္ၿပီး ေမြးျမဴတဲ့ စနစ္၊တစ္ဧကကိုတစ္သိန္း ႏွစ္သိန္းထည့္တဲ့စနစ္နည္းပညာေတြရိွပါတယ္။ ဒီမွာက ကန္က်ယ္စနစ္နဲ႔ပဲ ေမြးျမဴတဲ့သူမ်ားပါတယ္။ တစ္ဧကကိုပိသာ ၃ဝေလာက္ပဲထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြကို ဌာနအေနနဲ႔ စည္းရံုးၿပီးေတာ့ တစ္ဧကကိုပိသာ ၂ဝဝကေန ၃ဝဝေလာက္ထြက္ေအာင္ ေမြးျမဴတဲ့ နည္းစနစ္ေတြကိုလည္း ေက်းရြာေတြမွာေဟာေျပာေပးပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ထုတ္လုပ္မႈေတြ တိုးတက္လာမွာပါ။

ေမး - ပုဇြန္ေမြးၿပီးတဲ့ေျမကျပန္အသံုးျပဳလို႔မရတာမ်ားတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒါအတြက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထားတာ ရိွပါသလား။

ေျဖ - လယ္လုပ္လို႔အဆင္မေျပတဲ့ေနရာေတြ၊လယ္လုပ္ရင္ (စပါး) အထြက္နည္းတဲ့ ေနရာေတြကို ေရြးၿပီးေတာ့ ပုဇြန္ကန္ေတြလုပ္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လယ္ယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့  ျပႆနာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ေမး - ေစ်းကြက္ရရိွဖို႔ကိုေရာ ဘာေတြမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။

ေျဖ - ငါးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔လုပ္ေပးႏိုင္တာကေတာ့ ေမြးျမဴေရးနည္းပညာသင္တန္းေတြ ရက္တိုဖြင့္ေပးတယ္။ နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေက်းရြာေတြမွာေဟာေျပာေပးတယ္။

အခ်ိန္မေရြး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကို လာၿပီးေတာ့ စံုစမ္းႏိုင္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္က်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဌာနအေနနဲ႔တုိက္ရုိက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးလို႔မရပါဘူး။ ေပါင္းစပ္ၿပီးညိွႏႈိင္းေပးလို႔ပဲရပါတယ္။ အဓိကေတာ့နည္းပညာပဲေပးလို႔ရပါတယ္။

ေမး - လုပ္ငန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာဦးစီးဌာနရဲ႕ အဓိကအခက္အခဲက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲ။

ေျဖ - ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ေရလုပ္သားေတြရဲ႔လိုအပ္ခ်က္ကိုေမးတဲ့အခါ သူတို႔က နည္းပညာကို အားလံုးသိၿပီးသားလို႔ ထင္ေနၾကတယ္၊အဓိကသူတို႔လိုခ်င္တာေငြေၾကး (အကူအညီ) ပဲျဖစ္ေနတယ္။ ေငြေၾကးေပးတိုင္းလည္းအဆင္မေျပႏိုင္ဘူး၊နည္းပညာတိုးတက္လာမွသူတုိ႔ အဆင္ေျပမယ္။ ဥပမာငါးအတိုင္းထုတ္လုပ္ဖို႔ထက္ ငါးမုန္႔(ေျခာက္)လုပ္ၿပီးထုတ္လုပ္မလား။ ငါးမုန္႔(ေျခာက္)လုပ္တဲ့ နည္းပညာသူတို႔တတ္ရင္ ငါးေရာင္းတာထက္ ပိုက္ဆံပိုရမယ္။ အဲ့ဒါမ်ိဳးေလးေတြ သူတို႔သိေအာင္၊ ေတြးေခၚႏို္င္ေအာင္ ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာေပးပါတယ္။

ဌာနအေနနဲ႔က ဝန္ထမ္းအင္အားအရေနရာတိုင္းကိုေတာ့ မေရာက္ႏုိင္ဘူး။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ လိုက္ၿပီးေတာ့ ကြင္းဆင္းတယ္။ ေရလုပ္သားေတြ အသိစိတ္ဓာတ္ရိွေအာင္ ေဟာေျပာတယ္။   ေဟာတာကို တခ်ိဳ႔ ကလည္း မလုိက္နာဘူး။ တခ်ိဳ ႔ကလည္း လိုက္နာပါတယ္။ ။