မုန္လာဥပင္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးၾကရေအာင္

.

မုန္လာဥပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ အာရွတုိက္နဲ႔ ဥေရာပတုိက္ေဒသတို႔ကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မုန္လာဥပင္က အေအးႀကိဳက္ သီးႏွံပင္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ခ်င္းသီးႏွံ႔ပင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကုိသာ စားသံုးရပါတယ္။

အပင္အျမင့္ကေတာ့ ၂ လက္မကေန ၆ လက္မ၊ အက်ယ္ကေတာ့ ၂ လက္မကေန ၆ လက္မအထိ ရွိပါတယ္။ မုန္လာဥက မီးဖိုေခ်ာင္ ဟင္းလ်ာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး အရွည္မ်ိဳးနဲ႔ အဝိုင္းမ်ိဳးဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။

မုန္လာဥပင္ကုိ ေဆာင္းတြင္းကာလမ်ိဳးမွာသာ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိၿပီး့ ေရမဝပ္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစား ႏႈန္းဆန္ၿပီး ေျမေဆြးမ်ားေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားတို႔မွာ ဆုိရင္ ပုိမိုျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ မုန္လာဥ စုိက္ပ်ိဳးေတာ့မယ့္ေျမဟာ သဲေျမဆန္လြန္းျခင္း ဒါမွမဟုတ္ရင္ သဲမ်ားလြန္းပါက ေျမတစ္ဧကကုိ ႏြားေခ်း ဒါမွမဟုတ္ရင္ ၇ စီးကေန ၁၅ စီးအထိ ခ်ေပးရမွာပါ။ မုန္လာဥကုိ စိုက္ခင္းနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေတာ့မယ္ဆုိရင္ ထယ္၂ စပ္ထိုးၿပီးေတာ့ ေျမတစ္ဧကကုိ ပိုတက္ဆီယမ္ ဆာလဖိတ္ ၃၀ ပိႆ တီစူပါ ၃၀ ပိႆ ခ်ၿပီး ေျမနဲ႔ သမေအာင္ ထြန္ ၆ စပ္္ကေန ၈ စပ္္အထိ ေမႊေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

စိုက္တန္း တစ္တန္းနဲ႔တစ္တန္းကိုေတာ့ တစ္ေပ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ၁ ေပခြဲခန္႔ ခြာထားေပးရမွာပါ။ စုိက္တန္းမ်ားမွာ မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ ၾကြက္ျမီးတန္း မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ စုိက္ေဘာင္မ်ားနဲ႔ စုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အလ်ား ေပ ၃၀ အနံ ၄ ေပ အျမင့္ ၆ လက္မရွိတဲ့ စိုက္ေဘာင္မ်ားေပၚမွာ ေျမေဆြး ႏြားေခ်း စတာေတြကုိ မြေနေအာင္ ဆြေပးၿပီးေတာ့ တစ္ေဘာင္နဲ႔တစ္ေဘာင္ကုိ လူသြားလမ္း တစ္ေပခန္႔ ျခားထားေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ စုိက္ေဘာင္တန္းမ်ားမွာေတာ့ မုန္လာဥပင္ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိ ၄ လက္မ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ၆ လက္မ ျခားၿပီးေတာ့ စိုက္ေပးရမွာပါ။ မုန္လာဥပင္ကုိေတာ့ ေပါင္းျမက္္မ်ား ရွင္းလင္းေပးရမယ့္အျပင္ လံုေလာက္တဲ့ေရကုိ သြင္းေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မုန္လာဥပင္ကုိ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ရက္ ၂၀ ၾကာရင္ေတာ့ အပင္ၾကမ္းမ်ားကုိ ႏႈတ္ေပးရမွာပါ။ ရက္ေပါင္း ၅၇ ရက္ ၾကာရင္ေတာ့ အပင္မ်ားကုိ ႏႈတ္ယူႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မုန္လာဥမ်ားဟာ ႀကီးၿပီး ရင့္လာရင္ေတာ့ ကြဲအက္တတ္ပါတယ္။ မုန္လာဥကုိ ဟင္းခ်က္၍ေသာ္လည္ေကာင္း ခ်ဥ္ဖက္ျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း စားေသာက္ႏုိင္ၿပီးေတာ့ ၾကာရွည္ခံရန္အတြက္ကေတာ့ မုန္လာဥကုိ ေနေျခာက္လွန္းၿပီး သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။

မုန္လာဥမွာ အဓိက က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကေတာ့ မုန္ညင္းျဖတ္ပုိး၊ ရြက္စံုစားပိုးနဲ႔၊ တြားေကာင္စိမ္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။