အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အတြက္ ထူးျခားတဲ့ႏွစ္လို႔ေျပာတဲ့ ဆရာ စံဇာဏီဘိုရဲ႕ ၂၀၁၇ အလားအလာ

.

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၆ ။            ။ ဆရာ စံဇာဏီဘိုနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေတြအျပင္ ပဋိပကၡေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအေနအထား၊ စစ္ပြဲ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ မီဒီယာသမားေတြ အႏၱရာယ္ၾကံဳရႏိုင္တာေတြ သူက သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေမး။      ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေန အရင္ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။       ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဟာ ၂၀၁၅၊၂၀၁၆ တို႔ထက္ေတာ့ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္သာလြန္တဲ့အခြင့္အေရးနဲ႔ ေအးခ်မ္းမႈအဆင္ေျပမႈေတြရႏုိင္တဲ့ ႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးက႑၊  လုပ္ငန္းစီးပြားက႑ေတြမွာ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕သံုးစြဲႏိုင္စြမ္းအေနအထားကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြထက္ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္တယ္။ စီးပြားေရးအေနအထား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေတြလည္း ေအးတယ္။ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္အႀကီးစားႀကီးေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အေနအထားပိုင္းကေတာ့ အားေကာင္းလာစရာအေၾကာင္းရိွတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေနအထားပိုင္းမွာ ဒီလာမယ့္တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရပ္ သံုးေနရာရွိတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကာလ သံုးခုရိွႏိုင္တယ္။အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရပ္ေတြက ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္ကေန တစ္လအတြင္းမွာ တစ္ၾကိမ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ကေန တစ္လအတြင္း တစ္ႀကိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကေန တစ္လတာကာလအတြင္းမွာတစ္ႀကိမ္ အဲ့ဒီကာလ သံုးခုရိွတယ္။ အဲ့ဒီကာလသံုးခုအတြင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲေတြ ရိွႏိုင္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းေၾကာင္းရဲ႕အေနအထား၊ အေျပာင္းအလဲေလးေတြ ရိွႏိုင္တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕အျမင္၊ အစိုးရအေပၚမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ရိွႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအသြင္မွာ အေျပာထက္ အလုပ္ဖက္ကို ကူးေျပာင္းလာစရာအေၾကာင္းေတြ ရိွႏိုင္တယ္။ ဒီကာလအတြင္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုေတာ့  အျပည့္အ၀ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ျခင္း မရိွဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ကေန ဇြန္လ ၁၈ ရက္အတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကေန ႏို၀င္ဘာလ ၁ရက္အတြင္းမွာတစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ကေန ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္အတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္ အျငင္းပြားမႈနဲ႔ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈေတြက ျမန္မာျပည္တင္ မဟုတ္ဘူး၊ တစ္ကမာၻလံုးမွာရိွေနတယ္။ ေကာင္းကင္မွာ ရိွေနတဲ့ ၿဂိဳလ္ေတြအေနအထားအရ သဘာ၀မွာ ရိွတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေဟာေျပာတဲ့ျမန္မာ့ရိုးရာ နည္းပညာတစ္ခုအရေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီကာလေတြမွာ စစ္မက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ေတြ အဲ့ဒီကာလေတြမွာ ၾကံဳႏိုင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ကာလ   ေဆာင္ရြက္ဆဲအေၾကာင္းအရာေတြမွာ အဖ်က္ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ရပ္ေတြ၊ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ေသြးစြန္းမႈေတြလည္း အဲ့ဒီကာလမွာ ကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း သတိထားရမယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး သတိရိွရမွာက ေနၾကတ္ျခင္း၊ လၾကတ္ျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္စီ အသီးသီးရိွမယ္။ လၾကတ္တာက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ေနၾကတ္တာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ ၊ ဒါက တစ္ႀကိမ္၊ ေနာက္လၾကတ္တာ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ၊ ေနၾကတ္တာ ႀသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔၊ လအသီးသီးမွာ လအရင္ၾကတ္တယ္၊ၿပီးေတာ့ေနၾကတ္တယ္။ ေနလႏွစ္ခုရဲ႕အေနအထား ကမာၻေျမႀကီးရဲ႕အေနအထား အရိပ္က်ေရာက္မႈ သဘာ၀ေတြရဲ႕အေနအထားေၾကာင့္ ေနၾကတ္တာလၾကတ္တာျဖစ္တယ္။ အဲ့အခ်ိန္မွာ လူေတြရဲ႕စိတ္က အစြန္းေရာက္တဲ့ စိတ္ေတြ အဲ့ရက္ေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ သတိထားရမယ္။ အဲ့ရက္ေတြမွာ လူတို႔ရဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ့စိတ္ အရိွန္အဟုန္ျမင့္မားေနတတ္တယ္။ အထူးသတိထားရမွာက ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကေန ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ကေန ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ၀န္းက်င္အတြင္းမွာတစ္ႀကိမ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုဖန္တီးႏိုင္တဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွတယ္။ အဲ့ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈေတြမွာ တစ္စံုတရာျပႆနာတက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားေလးေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာမ်ဳိးေတြျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိုေဖာ္က်ဴးတဲ့သူေတြကိုျဖစ္ေစ အဖမ္းအဆီးေတြ အဲ့ရက္ေတြမွာမ်ားႏိုင္တယ္။ ဆိုေတာ့ အခင္းအက်င္းကို ျခံဳလုိက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္ကေတာ့ အၿပီးအပိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရေသးဘူး။ တစ္စံုတရာအတိုင္းအတာထိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အပစ္အခတ္ေလးေတြေတာ့ ရိွေနဆဲျဖစ္မယ္။

ေမး။      ။ စီးပြားေရးအတိုင္းအတာနဲ႔ ပညာေရး က်န္းမာေရးအေျခအနေတြကေရာ ဘာေတြရိွႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။       ။ စီးပြားေရးအတိုင္းအတာမွာ စားသံုးမႈ ဆန္ေရစပါးဘက္က ေစ်းႏႈန္းေလးေတြေလ်ာ့ပါးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားေသာ သားငါးေစ်း၊ အသီးအရြက္ေစ်းက ျမင့္မားလာမယ္။ လူေတြအတြက္ ထမင္းထက္ ဟင္းဖိုးက ပိုၿပီးေတာ့ခက္ခဲမယ့္ႏွစ္ကို ျဖတ္သန္းရမယ္။ ဒီအျပင္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခရီးလမ္းေၾကာင္းေတြရဲ႕အေနအထားမွာ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း၊ ေငြကုန္ျခင္း ႏွစ္ကုန္ ကုန္လာႏိုင္တယ္။ သြားေရးလာေရးေတြမွာ အခ်ိန္ကုန္မယ္။ ကုန္းေပၚမွာသြားတဲ့ေမာ္ေတာ္ကားေတြ ကားလမ္းၾကပ္တာ မဆိုနဲ႔၊ ေလထဲမွာသြားတဲ့ေလယာဥ္ပ်ံေတာင္မွ အခ်ိန္မွန္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘာမွကိုအေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွဘဲကို ေႏွာင့္ေႏွးမယ္။ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေတြ ရိွမယ္။ စားသံုးဆီစရိတ္မ်ားမယ္ ျမင့္မားမယ္။ ေလာင္စာဆီ အခက္အခဲေလးေတြ ရိွလာႏိုင္စရာအေၾကာင္းရိွပါတယ္။ က်န္းမာေရးပိုင္းမွာေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ကပ္ေရာဂါ ေဘးဆိုး အႏၱရာယ္မရွိလင့္ကစား ေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚမႈေလးေတြအတြက္ သတိထားရမယ္။ အပူရိွန္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ျဖစ္တတ္တဲ့ ေ၀ဒနာေတြ ပိုမ်ားလာမယ္။ ေနာက္ ေရရွည္စြဲကုသရတဲ့ ေရာဂါမ်ဳိးေတြက မ်ားလာမယ္။ ကုသမႈအတိုင္းအတာေတြမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာေရာဂါေ၀ဒနာေတြက စားေဆးသံုးစြဲမႈေဆးေတြဟာ လူေတြမတတ္ႏိုင္တဲ့အရိွန္အဟုန္အထိ ရွိေနမယ္။ ေဆးသိတယ္၊ ေဆးမ၀ယ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အေျခအေနဘက္ကို ေရာက္တဲ့ကာလ၊ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးလို႔လည္း အေျခအေနသိပ္မေပးတဲ့ အေနအထားဘက္ကို ေရာက္ႏုိင္တယ္။ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းအေနအထားေတြကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ပညာတတ္ေတြမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာစရာအေၾကာင္းရိွတယ္။ အလံုးစံု ၿခံဳၾကည့္ရင္ေတာ့ လာမယ့္အနာဂတ္ကေတာ့ ႐ုန္းကန္ရမယ္၊ လႈပ္ရွားရမယ္ ၊တိုက္ပြဲ၀င္ရမယ္။ ပန္းခင္းတဲ့လမ္းလိုေတာ့ မေခ်ာေမြ႔ဘူးဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ ဆူးၾကမ္းလမ္းေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ခေယာင္းေတာေလးေတြထဲကိုေတာ့ ျဖတ္သန္းရမယ့္ႏွစ္ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၇ မွာျဖတ္သန္းရမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။

ေမး။      ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရပိုင္းမွာအေျပာင္းအလဲပိုင္းမွာ သံုးေနရာရိွတယ္ဆိုတာ ဘယ္လုိမ်ဳိးကို ေျပာတာလဲ။

ေျဖ။       ။ နံပါတ္တစ္ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲေလးေတြအတြက္ျဖစ္ေပၚမႈက အခု ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ကေနစၿပီး ရက္ ၃၀ ရယ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး ရက္ ၃၀ ရယ္  ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ကစၿပီး ရက္ ၃၀ ရယ္ ဒီေနရာ သံုးခုေပါ့။ အဲ့ေနရာသံုးခု၀န္းက်င္က သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ အဲ့ရက္ပိုင္းေလးေတြအတြင္းမွာ ပထမေနရာကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ေလ်ာ့လာတိုးလာ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ေတြမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တာ၊ ဌာနဖြဲ႔စည္းမႈအသစ္ေတြ ေပၚတာရိွႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီထက္မက ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာ ရိွေနတဲ့အေနအထားေတြရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၀န္ႀကီးအဆင့္ေတြမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ရိွဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အာဏာရပါတီအတြင္းမွာရိွတဲ့ ပါတီတြင္း ဗဟိုေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ အစရိွသည္တို႔မွာ လူေလ်ာ့တာလူတိုးတာ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲလာတာေလးေတြလည္း ရိွႏိုင္တယ္။ ဒါက တျခားေသာပါတီေတြရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းမႈေတြအေပၚမွာလည္း ရိွႏိုင္တယ္။ ပိုၿပီးေတာ ့ထူးျခားတာ စက္တင္ဘာ ၁၇ ကေန တစ္လတာကာလအတြင္းက အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ေျပာင္းလဲလာတာေလးေတြရိွႏိုင္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းေၾကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလဲတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ရိွလာႏိုင္တယ္။ ေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း အေျပာင္းအလဲသစ္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

ေမး။      ။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားမယ္လို႔ေျပာထားေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနက ဘယ္လိုရိွလာႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။       ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေတာ့ သြားမယ္။ ရိွသမွ်ေသာအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္ကို ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေတာ့ တို႔ၿငိမ္းခ်မ္းၾကမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတာ့ မရႏုိင္ဘူး။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ၀င္မယ္ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္မယ့္အုပ္စုေတြရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြကေတာ့ ရိွေနဦးမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ထားတယ္။ ေဗဒင္အရ ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။

ေမး။      ။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကေရာ ဘယ္လိုရိွလဲ။

ေျဖ။       ။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမားအညံ့အဆိုး ဒီႏွစ္ထဲမွာ မျမင္ပါဘူး။ အဲ့လုိမျမင္တဲ့အျပင္ အခုအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အတြက္ကို ထူးျခားတဲ့ႏွစ္လို႔ေျပာခ်င္တယ္။ သူက ၁၉ ရက္ေန႔မွာေမြးထားတယ္။အခုေျပာမယ့္ဂဏန္းေဗဒင္အရ ေမြးတဲ့ရက္ ၁၉ ေပါင္းျခင္း ၁၀ ရတယ္။ ၂၀၁၇ ေပါင္းရင္ ၁၀ ရတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို ထပ္ေပါင္းရင္ ၁ ဂဏန္းရတယ္။ ၁ ဂဏန္းသမားေတြအတြက္ ကိုးႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ၾကံဳႏိုင္တဲ့ ျမင့္မားတဲ့အေနအထား တိုးတက္တဲ့အေနအထားနဲ႔ စြမ္းအားအျမင့္ဆံုးအေနအထားကိုရတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ၂၀၁၇ မွာ  ၁ ဂဏန္းသမားေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ အၾကံအစည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ျပတ္သားတယ္။ မွန္ကန္တယ္။ အေတြးအေခၚ မမွားဘူး။ ေကာင္းေသာဦးေဆာင္ႏိုင္မႈကို ေပးမယ္။ ေ၀ဖန္မႈေတြ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ဘယ္လုိရိွရိွ အမွန္တရားနဲ႔ အမွန္ဆံုးအေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းရိွမယ့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ မွာ ထူးထူးျခားျခား ဦးေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္။ သမိုင္းကို လွပစြာေရးသြားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။

ေမး။      ။ ျဖည့္ဆြက္ေျပာခ်င္တာေရာရိွေသးလား ခင္ဗ်ာ။

ေျဖ။       ။ တရားဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေနအထားကေတာ့ မႈခင္းက်ဆင္းမႈ မရိွေသးဘူးေနာ္။ အဲ့ဒါတစ္ခုကိုေတာ့ ၂၀၁၇ မွာ  နည္းနည္းဂရုစိုက္ရမယ္။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္အတြင္း အျပန္အလွန္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ဒုစရိုက္မႈေတြရဲ႕ ထိခိုက္မႈေတြ တုိက္ခိုက္မႈမျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းရမယ့္ ကာလတစ္ခုကို ေရာက္ေနတယ္လို႔ေတာ့ သတိရပါ။