ႂကြက္နားရြက္မႈိ စုိက္ပ်ိဳးေရး

.

မႈိလို႔ ဆုိလိုက္တာနဲ႔ သစ္ေတာေတြ ခ်ံဳပုတ္ေတြ သစ္ငုတ္တုိေတြမွာ ပြင့္ေနတဲ့ မႈိေတြကုိ ျမင္ေယာင္မိၾကမွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ သဘာဝအေလွ်ာက္ ေပါက္ေနတဲ့ မႈိေတြကုိ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ စားသံုးလာခဲ့တာဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပဲ ၾကာပီျဖစ္ပါတယ္။ မႈိကုိ ေရွ႕ဦးစြာ စားသံုးတဲ့သူေတြကေတာ့ ေရာမလူမ်ိဳးနဲ႔ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမနဲ႔ ဂရိႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ အစားအစာအျဖစ္ အထဋ္အျမတ္ထားၿပီး စားသံုးခဲ့ၾကတာပါ။ ၁၉ ရာစုႏွစ္မွာေတာ့ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားနဲ႔ မႈိစုိက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ တစ္ကမာၻလံုးကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀ ရာစုႏွစ္မွာေတာ့ မႈိအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စက္႐ံုပံုစံျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားနဲ႔ မႈိအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ အရည္အေသြးမျပတ္ ျပဳျပင္စီမံၿပီး တင္ပို႔ေရာင္းခ်လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥေရာပ အေမရိကနဲ႔ အာရွမွာဆုိရင္ေတာ့ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္ဝမ္ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထုိင္း၊ ဖီလစ္ပုိင္နဲ႔ အိႏိၵယႏုိင္ငံတုိ႔မွာ ေခတ္မွီစက္ေတြ သံုးၿပီးေတာ့ ျပည္ပပုိ႔ကုန္အျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိၾကပါတယ္။ မႈိကုိ အရသာရွိ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ေဆးဘက္ဝင္ အစားအေသာက္အျဖစ္ စားေသာက္တဲ့သူမ်ားမွာေတာ့ တ႐ုတ္နဲ႔ ဂ်ပန္က ေရွ႕ဆံုးက ပါဝင္ပါတယ္။ လူအမ်ား ခံစားေနရတဲ့ ေသြးတုိးေရာဂါ ႏွလံုးေရာဂါ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ မႈိကုိ အေလးေပး စားသံုးလ်က္ ရွိၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ၿပီးေတာ့ မႈိကုိ စနစ္တက် မႈိစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ စခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ႏွစ္ဦးက လာေရာက္ၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားကုိ   ျပသခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ ေကာက္႐ိုးမႈိစုိက္ပ်ိဳးေရးက ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီးေတာ့ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပုိမိုေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အထိ တုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေကာက္႐ိုးမႈိတစ္မ်ိဳးတည္း မဟုတဘဲ ေငြႏွင္းမိႈ ေငြမိုးမိႈ ၾကြက္နာရြက္မိႈ အထပ္တစ္ရာမိႈ စတဲ့ မႈိေတြကုိ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါမွာဆုိရင္ေတာ့ စက္႐ံုထုတ္လုပ္မႈပံုစံနဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့အဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မႈိစုိက္ပ်ိဳးေရးပညာ တုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် စိတ္ပါဝင္စားတဲ့သူကလည္း မ်ားျပားလာပါတယ္။ အခုအခါမွာဆုိရင္ေတာ့ မႈိစုိက္ပ်ိဳးေရးပညာကုိ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္လာၾကၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေကာက္႐ိုးမႈိ၊ ေငြႏွင္းမိႈ၊ ေငြမုိးမိႈနဲ႔ ႂကြက္နာရြက္မႈိေတြကုိ အမ်ားဆံုး စုိက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ႂကြက္နာရြက္မႈိ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေၾကာင္းကုိ တင္ဆက္ေပးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကြက္နာရြက္မိႈ စုိက္ပ်ိဳးေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဓိကလုိအပ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းကေတာ့ သစ္ပြလႊစာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပြလႊစာထဲမွာဆုိရင္ ရာဘာလႊစာက အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကုန္ၾကမ္းျဖစ္တဲ့ ရာဘာလႊစာနဲ႔ ျဖည့္စြက္စာေတြကုိ ေရာေႏွာေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျဖည့္စြက္စာေတြကေတာ့ ဖြဲႏု၊ ဂ်ံဳဖြဲ၊ ေျပာင္းဖြဲ၊ ထံုး၊ ဂလူးကုိ႔စ္၊ ဆားခါးနဲ႔ ေရကုိ သမေအာင္ ေရာေႏွာေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာဆုိလုိ႔ရွိရင္ ႂကြက္နာရြက္မႈိ စိုက္ပ်ိဳးဖုိ႔အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာမွာ အသံုျပဳရမယ့္ ကုန္ၾကမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြလုိအပ္ေသးလဲဆုိရင္ ပလက္စတစ္အိတ္ပါမယ္၊ သတင္းစာစကၠဴ၊ ၿပီးရင္ သေရပင္း၊ ေကာ္လံေခါင္း ဒါေတြ ျပည့္စံုစြာ ရွိလို႔ရွိရင္ ျပည့္စံုပါၿပီ။

ေပါင္းခံၿပီးသား စုိက္ထုတ္ေတြဆုိရင္ ၁၂ နာရီၾကာ အေအးခံေပးရပါတယ္။ အဲလုိမ်ိဳး ၁၂ နာရီၾကာ အေအးခံထားၿပီးသား စုိက္ထုတ္ေတြဆုိရင္ မႈိမ်ိဳးေစ့ စတင္ၿပီးေတာ့ ထည့္လို႔ရပါၿပီ။ မႈိမ်ိဳးေစ့ထည့္တဲ့အခါမွာ အျပင္ကလာတဲ့ ေလးေတြ အထဲကုိမဝင္ေအာင္လညး္ ဂ႐ုစုိက္ရပါတယ္။

မႈိမ်ိဳးေစ့ စုိက္ၿပီးသား စုိက္ထုတ္ေတြကုိ မိႈရင့္က်က္ခန္း ရက္ ၂၀ ကေနၿပီးေတာ့ ၂၅ ရက္အထိ ထားေပးရပါတယ္။

မႈိရင့္က်က္အခန္းအထဲမွာ စုိက္ထုတ္ေတြကုိ ထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေလဝင္ေလထြက္ အနည္းငယ္ လုိအပ္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္ကေတာ့ ၃၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ လိုအပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အလင္းေရာင္ လံုးဝ မလိုအပ္ပါဘုး။ ဒီအထဲမွာဆုိရင္ ပုိးမႊားေတြ မက်ေရာက္ဖို႔အတြက္ အထူးကုိ ဂ႐ုစုိက္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ႂကြက္နာရြက္မႈိလုိ႔ ဆုိလိုက္တာနဲ႔ ၾကာဇံခ်က္ ၁၂ မ်ိဳးဟင္းခ်ိဳေတြမွာပါတဲ့ မႈိတစ္မ်ိဳးကုိေတာ့ သတိျပဳမိမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ႂကြက္နာရြက္မႈိဟာ ဟင္းခက္အျပင္ အစိမ္းသုတ္လုိ႔လည္း စားႏုိင္ပါတယ္။ ႂကြက္နာရြက္မႈိကုိ သုတ္စားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဆီခ်က္၊ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႔၊ ပဲမႈန္႔၊ ငံျပာရည္၊ င႐ုတ္သီး၊ ၾကက္သြန္၊ ေရွာက္ရြက္၊ သံပုရာသီးတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ ႂကြက္နာရြက္မႈိကုိ ေရစင္စင္ေဆးၿပီး ေအာက္ေျခကို ျဖတ္ေပးရမွာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ပြတ္ပြတ္ဆူေႏြတဲ့ ေရေႏြးအုိးထဲ သံုးမိနစ္ခန္႔ စိမ္ထားေပးရမွာပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ႂကြက္နာရြက္မိႈကို ကက္ေၾကးနဲ႔ ပါးပါး ညႇပ္ၿပီးရင္ေတာ့ အရသာရွိတဲ့ မႈိသုတ္အျဖစ္ စားႏုိင္ပါၿပီ။