မုန္ညင္းပင္ စုိက္ပ်ိဳး ဝင္ေငြတမ်ိဳးတိုး

.

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။ စုိက္ပ်ိဳးေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္အစီအစဥ္ကေန ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ မုန္ညင္းရြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေၾကာင္းကုိ တင္ဆက္ေပးသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မုန္ညင္းရြက္ကေတာ့ အဟာရဓာတ္ ျပည့္ဝတဲ့ အသီးႏွံတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေအးႀကိဳက္ သီးႏွံ႔ပင္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ခ်င္းစားသံုးႏုိင္တဲ့ အပင္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အရြက္ကုိသာ စားသံုးရၿပီးေတာ့ အပင္အျမင့္ကေတာ့ တစ္ေပခန္႔ႏွင့္ အပင္ရဲ႕အက်ယ္ကေတာ့ တစ္ေပခြဲခန္႔ရွိပါတယ္။ မုန္ညင္းရြက္ကုိေတာ့ အတုိ႔အျမႇဳပ္အျဖစ္ စားသံုးျခင္း ဟင္းခ်ိဳအျဖစ္ စားသံုးျခင္း ဟင္းရြက္ေၾကာ္အျဖစ္ စားသံုးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စားသံုးႏုိင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ဟင္းလ်ာမ်ားမွာဆုိရင္ေတာ့ မုန္ညင္းရြက္ကုိ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳပါတယ္။ မုန္ညင္းျဖဴကုိေတာ့ ခ်ဥ္ဖတ္္အျဖစ္ စားသံုးၾကတာာျဖစ္ပါတယ္။

မုန္ညင္းမွာ မုန္ညင္းျဖဴနဲ႔ မုန္ညင္းစိမ္းဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကေတာ့ အရြက္ကုိပဲ စားသံုးရတာပါ။ မုန္ညင္းကုိ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ ့အပူခ်ိန္ ၅၉ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္နဲ႔ ၇၇ ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္အတြင္းမွာဆိုရင္ေတာ့ ပုိမိုျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ပ်ိဳးေထာင္၍ျဖစ္ေစ၊ အေစ့ကုိ တုိက္႐ိုက္ခ်၍ျဖစ္ေစ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။

ပ်ိဳးပင္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အရြက္ေသးမ်ိဳးအတြက္ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိ ၆ လက္မျခားၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အရြက္ႀကီးမ်ိဳးအတြက္ေတာ့ တစ္ေပခန္႔ ခြာၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ေဘာင္မ်ားကုိေတာ့ ၃ ေပ ၄ ေပ အက်ယ္ထားၿပီးေတာ့ တစ္ေဘာင္နဲ႔တစ္ေဘာင္ကုိ ၂ ေပခန္႔ ခြာၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ိဳးပင္ငယ္မ်ားကုိေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးၿပီးရင္ေတာ့ ေရေလာင္းေပးရမွာပါ။ အေစ့ကေန အေညႇာက္ေပါက္ရန္အတြက္ကေတာ့ ၅ ရက္ေန ၆ ရက္အတြင္းထိ ၾကာၿပီးေတာ့ အရြက္ ၄ ရြက္ ၅ ရြက္ ထြက္လာရင္ေတာ့ ေျပာင္းေရြ႕ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။

စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ေျမဆီလႊာဟာ အစုိဓာတ္ အလံုအေလာက္ ရရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ မ်ိဳးေစ့ေတြကုိ တိုက္႐ိုက္ခ် စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္တန္းနဲ႔တစ္တန္းကုိ တစ္ေပ တစ္ေပခြဲခန္႔ ခြာၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အပင္ငယ္စဥ္အခါမွာေတာ့ ေပါင္းျမက္မ်ားကုိ ေျပာင္စင္ေအာင္ ရွင္းလင္းေပးရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္း အစိုဓာတ္ ရွိေစရန္အတြက္ ေရလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ေရေပးရန္နဲ႔ အစုိဓာတ္ ရရွိရန္အတြက္ ေကာက္႐ိုးနဲ႔ ေျမႀကီးကို ဖံုးအုပ္ထားေပးရမွာပါ။

ေရဝပ္္တဲ့ဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဘာင္တန္းမ်ားနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးၿပီးေတာ့ ရက္ေပါင္း ၂၅ ရက္ကေနၿပီးေတာ့ ၃၀ ရက္ၾကာရင္ေတာ့ ခူးယူစားသံုးႏုိင္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရြက္ေခ်ာမ်ိဳးကေတာ့ ပန္းပြင့္တဲ့အတြက္ ပန္းပြင့္တဲ့အထိေတာ့ အပင္ကုိ ႏႈတ္သိမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေစ့တည္ၿပီး အေစ့ေတာင္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္အထိ ထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အရြက္မ်ား ၾကမ္းလာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမၾသဇာကုိေတာ့ ပ်ိဳးပင္မ်ား ျပန္လည္လန္းဆန္းလာတဲ့အခါမွာ တစ္ႀကိမ္ ရြက္သစ္မ်ား ေဝဆာလာတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ႀကိမ္ ေဝေဝဆာဆာ ထြားထြားႀကိဳင္းႀကိဳင္း ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ႀကိမ္ ေျမၾသဇာေတြကုိ ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မုန္ညင္းမွာ အဓိက က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါပုိးေတြကေတာ့ ပုိးတံုးလံုး၊ ျပပုိး ၊ေရာင္စံုဂ်ပုိးနဲ႔ မုုန္ညင္းရြက္လိတ္ပိုးတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။