ေစ်းမွာလည္းေရာင္း မိသားစုလည္းစား ရုံးပတီသီး စိုက္ၾကမလား

.

ဒီေန႔မွာေတာ့ ႐ံုးပတီသီး စိုက္ပ်ိဳးေရးအေၾကာင္းကုိ တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ံုးပတီပင္ကေတာ့ အေႏြးႀကိဳက္ သီးႏံွ႔ပင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္ပင္ျဖစ္ေပမယ့္ ႏွစ္ခ်င္း စုိက္ၿပီးေတာ့ စားသံုးႏုိင္ပါတယ္။ အသီးကုိသာ စားသံုးရၿပီးေတာ့ အပင္အျမင့္က ၂ ေပကေန ၈ ေပအထိ ရွိပါတယ္။ အပင္အက်ယ္ကေတာ့ ၁ ေပကေန ၂ ေပအထိ က်ယ္ပါတယ္။ အပြင့္ကေတာ့ အဝါႏုေရာင္ ရွိပါတယ္။ မ်ိဳးေစ့မ်ားကေတာ့ အေရာင္စံုရွိၿပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီးအပင္ေတြကေတာ့ ေသးငယ္ၾကပါတယ္။ ပန္းပြင့္ပြင့္ၿပီး အသီးသီးၿပီးေတာ့ အသီးရဲ႕အေရာင္ကေတာ့ အစိမ္းေရာင္ရွိပါတယ္။ အသီးကုိေတာ့ အတို႔အျမွဳပ္အျဖစ္ စားသံုးႏုိင္ၿပီးေတာ့ ဟင္းခ်ိဳခ်က္၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ကင္၍ေသာ္လည္ေကာင္း စားသံုးႏုိင္ပါတယ္။

႐ံုးပတီသီးရဲ႕ မူရင္းေဒသက ေတာင္အာဖရိကတုိက္ကပဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခုအခါမွာေတာ့ ကမာၻ႔အရပ္ရပ္မွာ စုိက္ပ်ိဳးေနၾကပါတယ္။ ႐ံုးပတီပင္ကုိေတာ့ တိုက္႐ိုက္ အေစ့ခ်၍ျဖစ္ေစ ပ်ိဳးေထာင္၍ျဖစ္ေစ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ ေျမဆီလႊာအပူခ်ိန္ အနည္းဆံုး ၆၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္ ရွိရင္ေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ ေျမရဲ႕ ခ်ဥ္ဖန္ဓာတ္ PH 6.0 နဲ႔ 6.8 အတြင္းမွာဆုိရင္ေတာ့ ပုိမိုျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ေျမရဲ႕ခ်ဥ္ဖန္ဓာတ္ 6.3 မွ 6.8 အတြင္းမွာဆုိရင္ေတာ့ ပုိမိုျဖစ္ထြန္းပါတယ္။

 စိုက္ပ်ိဳးမယ့္ေျမေပၚမွာေတာ့ ၂ လက္မွ ဒါမွမဟုတ္ ၃ လက္မထိထူေအာင္ သဘာဝေျမၾသဇာ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေျမေဆြးမ်ားကုိ ထည့္ေပးရပါတယ္။ ရာသီဥတု ေအးတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျမာင္းေပါင္မ်ားကုိ   ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ႀကိဳၿပီးေတာ့ ပလက္စတစ္အိတ္ အနက္ေရာင္နဲ႔ ဖံုးထားေပးရမွာပါ။

႐ံုးပတီပင္က ေရငတ္တဲ့ဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္း စိုစြတ္မႈကုိေတာ့ မႏွစ္သက္ပါဘူး။ အေစ့ကုိ တုိက္႐ုိက္ခ် စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အနက္ ၁ လက္မခြဲခန္႔ ထားၿပီး တစ္က်င္းနဲ႔တစ္က်င္းကုိေတာ့ ၆ လက္မကေန ၈ လက္မအထိ ခြာၿပီး စုိက္ပ်ိဳးရမွာပါ။ ပ်ိဳးပင္ကုိ ေျပာင္ေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိ တစ္ေပခန္႔ ျခားၿပီး တစ္တန္းနဲ႔တစ္တန္းကုိေတာ့ ၂ ေပခန္႔ ျခားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပ်ိဳးပင္မ်ားကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမွ်င္မ်ား မနာေစရန္အတြက္ အထူး ဂ႐ုျပဳသင့္ပါတယ္။ ပန္းပြင့္ခ်ိန္နဲ႔ အသီးျဖစ္ထြန္းခ်ိန္ေတြမွာ ေရကို မ်ားစြာ လုိအပ္ပါတယ္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာကုိလည္း အခ်ိဳးညီညီ သံုးၿပီးေတာ့ တစ္လ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ သံုးေပးရမွာပါ။ ေပါင္းျမတ္မ်ားကုိေတာ့ အၿမဲတမ္း ရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

အသီးမ်ားကို ဆြတ္ယူေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂ လက္မကေန ၄ လက္မအထိ ရွည္တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ပန္းပြင့္ၿပီးေတာ့ ၄ ရက္ကေန ၆ ရက္အထိ ၾကာတဲ့အခါမွာ ခူးဆြတ္ရမွာပါ။ အသီးေတာင့္မ်ားဟာ ရင့္လြယ္တဲ့အတြက္ ပူတဲ့အခ်ိန္မွာဆုိရင္ေတာ့ ေန႔စဥ္ ခူးဆြတ္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ၂ ရက္တစ္ႀကိမ္ ခူးဆြတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

႐ံုးပတီပင္မွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါပုိးေတြကေတာ့ ျပပုိး၊ အႏွံဆုိး ၊က်မ္းပိုးနဲ႔ မုန္လာထုတ္ ေလာက္ေကာင္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စြတ္စိုထုိင္းမႈိင္းတဲ့ ရာသီဥတုေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ညိႇဳးေသေရာဂါမ်ား က်ေရာက္တက္ပါတယ္။ ပုိးမႊားမ်ားကုိေတာ့ ပုိးသတ္ေဆးသံုးၿပီး ႏွိမ္ႏွင္းႏုိင္ၿပီးေတာ့ က်ေရာက္တက္တဲ့ ေရာဂါကုိေတာ့ အသီးအႏံွ႔မ်ားကုိ အလွည့္က် စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။