တုိက္႐ိုက္အသံ ထုတ္လႊင့္မႈ ေဖ့စ္ဘုတ္ မိတ္ဆက္

.

(ဓာတ္ပုံ - ေဖ့စ္ဘုတ္)

ေဖ့စ္ဘုတ္က တုိက္႐ိုက္အသံ ထုတ္လႊင့္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ တနလၤာေန႔က စတင္စမ္းသပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။

ေဖ့စ္ဘုတ္က "Live Audio" တုိက္႐ိုက္အသံ လႊင့္ထုတ္မႈကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ BBC World Service, စာအုပ္ထုတ္ေဝသူ HarperCollins၊ ၿဗိတိန္ ေရဒီယုိရုံ LBC ႏွင့္ စာေရးဆရာ Adam Grant ႏွင့္ Brit Bennett တုိ႔ပါဝင္တဲ့ ပတ္တနာေတြနဲ႔ လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ နည္းစနစ္အသစ္ဟာ လူမႈကြန္ရယ္ေပၚမွာ အသုံးျပဳသူမ်ားကုိ တုိက္္႐ိုက္ဗီဒီယုိ ထုတ္လုပ္မႈအျပင္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။

“သတင္းထုတ္လုပ္သူအခ်ဳိ႕က သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ ဗီဒီယုိနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ စကားလုံးေတြနဲ႔ ေျပာခ်င္မယ္ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ သိထားပါတယ္”လုိ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္ ထုတ္ကုန္ အထူးျပဳ Shirley Ip ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအင္ဂ်င္နီယာ Bhavana Radhakrishnan တုိ႔က ဘေလာ့ဂ္ပုိ႔စ္တစ္ခုမွာ ေျပာဆုိထားပါတယ္။

အဆိုပါပုိ႔စ္အရ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားက ဗီဒီယုိ streaming လုပ္ဖုိ႔ ပုိႀကီးတဲ့ ေဒတာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္သြယ္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိတဲ့ေနရာေဒသ၊ ကြန္နက္ရွင္ေႏွးတဲ့ ေနရာေတြမွာ အသံတုိက္္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္မႈက အသုံးဝင္မယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။

နားေထာင္သူေတြဟာ တုိက္္႐ိုက္အသံ အေၾကာင္းအရာကုိ ေဖ့စ္ဘုတ္ News Feed မွာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ထုတ္လႊင့္ေနစဥ္ ေမးခြန္းေမးျမန္းတာႏွင့္ တု႔ံျပန္မႈေတြကုိ အခ်ိန္မွန္အတြင္း ထားရစ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

လာမယ့္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း မိတ္ဖက္ေတြႏွင့္အတူ အသံတုိက္္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္မႈကုိ စမ္းသပ္ၿပီးေတာ့ လာမယ့္ ႏွစ္မွာ ပုိၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ မိတ္ဆက္မယ္လုိ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္က ေျပာပါတယ္။

© 1994-2016 Agence France-Presse