ဗီယက္နမ္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Viettel ကုိ စတုတၳေျမာက္ မိုဘုိင္းေအာ္ပေရတာအျဖစ္ တရား၀င္လုိင္စင္ခ်ေပးမည္

.

အခုလာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္က ဗီယက္တယ္(လ)တယ္လီကြန္းကုိ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လုိင္စင္ခ်ေပးေတာ့မယ္ ဆုိၿပီး နီးစပ္ရာအသုိင္းအ၀ုိင္းကေန သတင္းထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ဗီယက္တယ္(လ) အေနနဲ႔ ျမန္မာက ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔ အပါအဝင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၁၁ ခုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသား တယ္လီကြန္း အမ်ားပုိင္ဟုိးဒင္း လီမိတက္နဲ႔ ၄၉-၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးနဲ႔ အစုစပ္လုပ္ကိုင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း MPT ၊ အူရီဒူး၊ တယ္လီေနာ စတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၃ ခုက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။