ျမန္မာယူ-၁၄ နည္းျပအျဖစ္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးနည္းျပကို ခန္႔အပ္

.

ျမန္မာယူ-၁၄ နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ႔သည္႔ ျပင္သစ္နည္းျပ ဘန္လာဘီႏွင္႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေနစဥ္။ (ဓာတ္ပံု- MFF)

ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ရန္ကုန္။                 ။ ျမန္မာ႔လက္ေရြးစင္ယူ-၁၄ ေဘာလံုးအသင္းနည္းျပ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးနည္းျပ ရာဘာ႔ရွ္ဘန္လာဘီ ကို တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင္႔ ခန္႔အပ္ခဲ႔သည္။

ဘန္လာဘီမွာ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလမွစတင္ၿပီး ယူ-၁၄လက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လူငယ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူလမ္းခြဲခဲ႔ေသာ ၾသစေၾတးလ်လူမ်ိဳးနည္းျပ အဲရစ္ဝီလ်ံ ေနရာတြင္ ျပင္သစ္နည္းျပ ဘန္လာဘီႏွင္႔အစားထိုးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘန္လာဘီသည္ UEFA (A) လုိင္စင္ႏွင့္ UEFA Youth Elite (A) လုိင္စင္ရ နည္းျပ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကစားသမား ဘ၀က ျပင္သစ္ကလပ္ PSG , Lens စသည့္ အသင္းမ်ားတြင္ ကစားခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ နည္းျပဘ၀ကို ၁၉၉၈ခုႏွစ္ က ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ ဂ်ပန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ J-Village Fukushima တြင္ လူငယ္စီမံကိန္း နည္းျပ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၁ အထိ UAE လက္ေရြးစင္အသင္း နည္းျပ၊ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ Shenzhen FC လက္ေထာက္နည္းျပအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ နည္းျပျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ အီရန္၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ သက္တမ္းအလိုက္ လူငယ္အသင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအသင္းမ်ားတြင္လည္း လက္ေထာက္နည္းျပအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည္။