ေနာ္ေဝမွာ လွ်ပ္စစ္ကား အသုံးျပဳမႈ အစီးေရ ၁၀၀,၀၀၀ ထိ ျမင့္တက္လာ

.

လူတစ္ဦးခ်င္း လွ်ပ္စစ္ကားပိုင္ဆိုင္မႈ ကမၻာ့ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဂုဏ္ယူေနတဲ့ ေနာ္ေဝရဲ႕ လမ္းမမ်ားေပၚမွာ လွ်ပ္စစ္ကားစီးေရ ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေျပာပါတယ္။

သန္႔စင္စြမ္းအင္ အသုံးျပဳ ကားမ်ားဟာ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ထုတ္လႊတ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀,၀၀၀ အထိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လာမယ့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံတြင္းမွ လွ်ပ္စစ္ကားစီးေရကို ၄၀၀,၀၀၀ အထိ တုိးျမင့္လာဖုိ႔ စီစဥ္ထားလုိ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ယာဥ္ အဖြဲ႔အစည္းက ေျပာပါတယ္။

အစုိးရက အခြန္ေလ်ာ့ခ်ေပးတာ၊ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးႏွင့္ ကားပါကင္ေၾကး အခမဲ့ ေပးထားတာတုိ႔ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံပုိင္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ ရက္ေရာမႈေတြေၾကာင့္ ေနာ္ေဝမွာ လွ်ပ္စစ္ကား အသုံးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

လူဦးေရ ၅.၂ သန္းရွိတဲ့ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံသား ၁,၀၀၀ လွ်င္ စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္ကား ၁၉ စီးရွိေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ကားသစ္ မွတ္ပုံတင္မႈ အေရအတြက္ဟာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါး ရွိေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က အေမရိကန္၊ တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ၿပီးရင္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ စတုတၳေျမာက္ အမ်ားဆံုး လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့တယ္လုိ႔ ဥေရာပ သန္႔စင္စြမ္းအင္ အသုံးျပဳေရး စည္းရုံး လႈ႔ံေဆာ္တဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအရ သိရပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလမွာ လွ်ပ္စစ္ကားစီးေရ ၅၀,၀၀၀ ရွိဖုိ႔ ရည္မွန္းထားတာ ျပည့္မီၿပီးေနာက္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက မက္လုံးမ်ားကုိ ထပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လည္ေခ်ာ့ခ်သြားမယ္လုိ႔ ၎တို႔က အရိပ္အျမြက္ ေျပာဆုိထားပါတယ္။

Ref; AFP