အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ UNFC ေတာင္းဆုိ

.

ခ်င္းမုိင္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ။            ။ အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ေရးအေပၚ ဆက္လက္ ရပ္တည္ၿပီး အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အခင္းအက်င္းကုိ အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)က ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

UNFC က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေျမျမင္ ထုိးစစ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ရွင္းလင္းေသာ ေၾကျငာခ်က္တြင္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖ ရွာႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္သည့္ အခင္းအက်င္းကုိ အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္ ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆုိတာက ျဖစ္စဥ္တခုလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြအားလံုး လူ ေတြကုိ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ ပါဝင္ေစဖုိ႔၊ သူတုိ႔ကို ေျပာခြင့္ဆုိခြင့္၊ ညွိႏႈိင္းခြင့္၊ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေပးဖုိ႔လုိတယ္။ အဲ ဒီလုိ အခင္းအက်င္းမ်ဳိးကို အစိုးရဘက္က ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔လုိတယ္။ အခြင့္အလွမ္းေပးဖုိ႔ လုိတယ္။ ႀကိဳဆုိဖုိ႔ လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အာမခံခ်က္ေတြ ေပးဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့သေဘာပါ။ ဒီအခြင့္အေရးေတြ ရမွ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္က ဘာ လဲ ဆုိတာကုိ သူတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာခြင့္ရမယ္။ အဲဒီလုိ ေျပာခြင့္ရမွ တဖက္က ျပႆနာ ဃဂနဏ ဘာလဲဆို တာ သိခြင့္ရမယ္။ အဲဒီလုိ သိရရင္ က်ေနာ္တုိ႔က ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျဖရွာမႈ လမ္းေၾကာင္းတခုကုိ အတူတကြ ရွာေဖြႏုိင္ တာေပါ့ေလ။ အဲဒါကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုု UNFC ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္  တပ္မေတာ္မွ ထုိးစစ္ဆင္ေနသည္ကုိ ကုိယ္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးပမ္းပဲ ဒုတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပႏုိင္ေရး ကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

NCA ပါ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံုအဆင့္မ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔မွာလည္း တစ္ႏုိင္ ငံလံုး အတုိင္းအတာ မေဆာင္သကဲ့သုိ႔ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား ပါဝင္မႈမရွိပဲ လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ က်င္းပရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမွာ NCA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ထိခုိက္ေစသည္ဟုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ က်ေနာ္တုိ႔ သြားရမဲ့ အဆင့္ဆင့္သည္ ေသခ်ာဆက္စပ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အဲဒါေတြ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွဘဲ ညီလာခံ က်င္းပတာ မ်ဳိးက အဓိပၼါယ္ရွိတယ္။ တက္ေရာက္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္အားလံုးလဲဘဲ တန္းတူရည္သူ ေျပာဆုိတင္ျပပုိင္ခြင့္ ေတြရမွဘဲ က်ေနာ္တို႔ ျပႆနာကို အေျဖရွာရာေရာက္ပါတယ္။ အဲေတာ့ အခုအခင္းအက်ဥ္းကုိ ၾကည့္ရင္ အဲဒီလုိ အေနအထားမ်ဳိး မေရာက္ေသးဘူး။ အဆင္ေခ်ာေခ်ာ မသြားႏုိင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ညီလာခံကုိ မက်င္းပသင့္ေသးဘူးဆုိတဲ့ သေဘာထား အျမင္ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ရွိပါတယ္။ အားလံုး ညီလာခံ မတက္ေရာက္ႏုိင္ရင္ ညီလာခံကလည္း အဓိပါယ္ ျပည့္စံုမႈ မရွိသလို ျဖစ္ေနမယ္။ အခင္အက်င္း မေကာင္းသလိုဘဲ ရလဒ္ေကာင္းလည္း မရလာဘူးေလ” ဟု ခူဦးရယ္က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

တုိင္းျပည္၏ ျပႆနာအရင္းအျမစ္အေသးစိတ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပကတိဆႏၵ သေဘာထားမွန္ကုိ အေျခခံ၍ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစုိးရ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာ အေျဖရွာ၊ ကုိင္တြယ္ ႀကိဳးပမ္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

တပ္မေတာ္မွ NCA ကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ လက္မခံသည့္အတြက္ UNFC အေနျဖင့္ NCA ကုိ လက္မွတ္ေရး ထုိးႏုိင္ ေရး အဆုိျပဳမူ(၉ )ခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းလွ်က္ ရိွေနသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ က်င္းပေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ညီလာခံတြင္ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးနွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔ျဖင့္ UNFC ကုိ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း ၂၀ ရွိရာမွ ၈ ဖြဲ႔သာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္။