ကိုုးတန္းေက်ာင္းသူ သားမယားျပဳက်င့္ခံရမွဳတြင္ တရားလိုုသက္ေသမ်ားကို ကာယကံရွင္မွ ျငင္းဆိုု

.

 

 

အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ကိုုးတန္းေက်ာင္းသူကိုု မူးယစ္ေဆးပါသည္ဟုု ယူဆရတဲ့ အခ်ိဳရည္တိုုက္ၿပီး သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည့္အမွဳ အား ယေန႔ အေနာက္ပိုုင္းခရိုုင္တရားရံုုးတြင္ တရားလိုု အဆိုုပါေက်ာင္းသူမွ သက္ေသထြက္ဆိုုမည္ျဖစ္ကာ ရဲဘက္မွတင္သြင္းသည့္ သက္ေသမ်ားအား လက္မခံေၾကာင္း သိရသည္။

တရားရံုုးသိုု႔ ရဲဘက္မွ သက္ေသအျဖစ္ တရားခံ၏ မိခင္ႏွင့္ အစ္မ၊ တည္းခိုုခန္းပိုုင္ရွင္ႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားအား တရားလိုုသက္ေသအျဖစ္တင္သြင္းထာျခင္းျဖစ္သည္။ တရားလိုုဘက္မွ ကာယကံရွင္ႏွင့္ ကိုုသူ (ပရဟိတအသင္း)သာ သက္ေသထြက္ဆိုုမည္ျဖစ္ျပီး အဆိုုပါ ရဲဘက္မွတင္ျပေသာ တရားလိုုသက္ေသမ်ားအား လက္မခံႏိုုင္သျဖင့္ ဥပေဒရံုးသိုု႔ ယေန႔ စာတင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ တရားလိုုသက္ေသမ်ားအား  မေျပာင္းလဲေပးပါက တရားရံုုးသိုု႔ ယေန႔မလာေရာက္ႏိုုင္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္ဘက္မွသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အသက္၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ကိုုးတန္းေက်ာင္းသူကိုု တရားခံဟုု ယူဆရယူ သန္းကိုုကိုုေမာင္ဆိုုသူက စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔လည္ပိုုင္းက လွည္းတန္းစင္တာေရွ႕တြင္ခ်ိန္းဆိုုကာ လိေမၼာ္ရည္တိုုက္ခဲ့ျပီး  အမ်ိဳးသမီးငယ္ သတိလစ္သြားမွ သန္းကိုုကိုုေအာင္အိမ္သိုု႔ေခၚေဆာင္သြားျပီး အဲဒီကမွတဆင့္ တည္းခိုုခန္းသိုု႔ ေခၚေဆာင္ကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ေျမာက္ဒဂံုုရွိတည္းခိုုခန္း မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး တရားခံဟုုယူဆရသူမွာ ေျမာက္ဒဂံုု ၃၉ ရပ္ကြက္တြင္ေနထိုုင္သူျဖစ္သည္။ တရားလိုု ကိုုးတန္းေက်ာင္းသူမွာ ကမာရြတ္တြင္ေနထိုုင္ျပီး အဆိုုပါႏွစ္ဦးမွာ အြန္လိုုင္းမွတဆင့္ေတြ႕ဆံုုခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အမွဳကိုု ကမာရြတ္ရဲစခန္းတြင္အမွဳဖြင့္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။