VOA သတင္းေထာက္ ေဒၚေအးေအးမာ ထိုင္းအစိုးရ၏ လူသားအက်ဳိးျပဳဆုု ခ်ီးျမွင့္ခံရ

.

Photo-Phuangthong Meesaen

ခ်င္းမုုိင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ။              ။ ထုုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈေရးလုုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ VOA သတင္းေထာက္ ေဒၚေအးေအးမာ ကုုိ ထုုိင္းအစုုိးရ၏ Ministry of social Development and Human Security ဌာနမွ လူသားအက်ိဳးျပဳဆု ခ်ီးျမင့္ ခံရသည္။

ယင္းဆုုကုုိ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ရွိ Ambassador ဟုုိတယ္တြင္ အခမ္းအနားျပဳလုုပ္၍ ထုုိင္း ဘုုရင္၏ ေခြ်းမ ကုုိယ္တုုိင္ လာေရာက္ ဆုုခ်ီးျမင့္ခဲ့သည္ဟုု သိရသည္။

“အဓိက လူသားအက်ဳိးျပဳလူေတြကုုိေပးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဓိက community ကေန ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့မွ ဆုုေရြးခ်ယ္ေရး ဘုုတ္ အဖြဲ႔ကုုိ ပုုိ႔တာေပါ့ေနာ္။ လူမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူမႈထူးခြ်န္ဆုု သေဘာမ်ဳိးေပါ့။ ထုုိင္းလုုိ ပခ်ာပတီ  Award လုုိ႔ ေခၚတယ္။ ဒုုကၡေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကုုိ ကူညီတဲ့အတြက္ ေတာ္ဝင္မိသားစုုက ဘုုရင့္ရဲ႕ ေခြ်းမက လာေပးတာ” ဟုု ေဒၚ ေအးေအးမာက ေျပာသည္။

လူသားအက်ဳိးျပဳေသာ လူမ်ားကုုိ ေပးအပ္ေသာဆုုကုုိ ယခုုႏွစ္တြင္ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုုခ်ီးျမင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုုိပါ ဆုုေပး အပ္ရန္အတြက္ ေအာက္ေျခလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကုုိယ္တုုိင္ ေရြးခ်ယ္၍ ဆုုေရြးခ်ယ္ေရး ဘုုတ္အဖြဲ႔သုုိ႔ ေပးပုုိ႔ေရြးခ်ယ္ ရ ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု သူက ေျပာသည္။

ဆုုကုုိ အုုပ္စုု ၄ စုု ခြဲ၍ ခ်ီးျမင့္ခဲ့ရာ မိမိကုုိယ္တုုိင္ ဒုုကၡေရာက္ၿပီး တျခား ဒုုကၡေရာက္ေနသည့္လူမ်ားကုုိ ကူညီေပး သူမ်ား ကုုိ ေဒၚေအးေအးမာ အပါအဝင္ လူပုုဂၢိဳလ္ ၂၁ ဦးကုုိလည္း ဆုုခ်ီးျမင့္ခဲ့သသိုု၊ ထုုိင္းသတင္းဌာန၊ ေရဒီယုုိ၊ တီဗီြလုုိင္း စ သည့္ ဌာနနွင့္ လူပုုဂၢိဳလ္ ၇၀ ေက်ာ္ကုုိလည္း ဆုုေပးအပ္ခီ်ျမင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ အခြင့္အေရးနည္းပါးသည့္ လူ႔အသုုိင္းအဝုုိင္းလူမ်ဳိးစုု အခြင့္အေရး တုုိးတက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္သည့္အဖြဲ႔၊ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားကုုိ ဂုုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမင့္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဆုုလက္ခံရရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ ဘဝလံုုၿခံဳမႈရရွိေရး ပုုိမုုိလုုပ္ေဆာင္လာႏုုိင္လိမ့္မည္ဟုု ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအးေအးမာက ေျပာသည္။

“ဒီဆုုက အစ္မတုုိ႔ နယ္စပ္တေလ်ာက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္ကေနလာတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားေတြကုုိ ကူညီေပးတဲ့ အ တြက္ ေပးတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအခါၾကေတာ့ ဒီဆုုကုုိ ရတဲ့အတြက္ ထုုိင္းလူမႈအသုုိင္းအဝုုိင္းကလည္း အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ထုုိင္း အစုုိရကလည္း အသိအမွတ္ျပဳတယ္ဆုုိေတာ့ အမတုု႔ိအေနနဲ႔ဝမ္းသာမိတယ္။ အမတုုိ႔လုုပ္ငန္းေတြမွာလည္း လုုပ္ရ ကုုိင္ရတဲ့ အခါမွာ ပုုိၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္လာမယ္။ လြယ္ကူလာမယ္လုုိ႔ယူဆတယ္ေပါ့ေနာ္” ဟုု သူက ေျပာသည္။

ေဒၚေအးေအးမာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၆ ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဒုုကၡေရာက္ေနေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလး မ်ားကိုု ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ HIV ေရာဂါ ကူးစက္ ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူကုုန္ကူးခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ကေလးမ်ားကုုိ  ေစာင့္ေရွာက္မည့္   ေဂဟာတည္ေထာင္၍ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၀ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္က မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ Social Action For Chidren adn Women(SAW) ဟူသည့္ ေဂဟာဖြင့္ လွစ္၍ စတင္လုုပ္ေဆာင္စဥ္တြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း သူမ၏ လူမႈေရး လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ထုုိင္းအစုုိးရ အ ဖြဲ႔အစည္း၊ လူမႈအသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလာရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ည္။

လက္ရွိ ေဂဟာတြင္ ဒုုကၡေရာက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီး၊ ကေလးႏွင့္ HIV ေဝဒနာရွင္မ်ား စုုစုုေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ကို ေစာင့္ ေရွာက္ေနကာ ကေလး ၂၀၀ ေက်ာ္၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

ေမြးကင္းစမွ မိဘစြန္႔ပစ္ သြားသည့္ ကေလးမ်ားထဲတြင္ ယခုုအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုုလ္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနသည့္ ကေလး ၁၀ ဦးေက်ာ္ ရွိေနၿပီဟုု ေဒၚေအးေအးမာက ေျပာသည္။