ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ လမ္း

.

မၾကာမီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပါေတာ့မည္။ လက္ရွိ အင္ႀကီးအားႀကီး အႏိုင္ရထားေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံမည့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး သီခ်င္းမ်ားပင္ ထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ကဆိုလ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူမ်ားစိတ္၀င္စားမႈမွာ စံခ်ိန္တင္ရေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ လမ္းတိုင္း ရြာတိုင္း ၿမိဳ႕တိုင္း အုတ္ၾသေသာင္းနင္း စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ၾက၊ ေျပာေဟာ မဲဆြယ္ၾကႏွင့္ တတိုင္းျပည္လံုး အံုးအံုးကြၽက္ကြၽက္ ရွိခဲ့သည္။ သာမာန္ျပည္သူမ်ားတြင္မက ျပည္သူခ်စ္ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ တိုင္းသိျပည္သိ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကအစ စင္ေပၚတက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးပြဲသဘင္မ်ား ေန႔ညမျပတ္ ရွိခဲ့သည္။ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ အသံမ်ား တိတ္ဆိတ္လြန္းသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေရးႀကီးသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက သူတို႔ဘ၀ ေျပာင္းလဲေရး စိတ္ထက္သန္စြာ ရည္မွန္းထားၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ တိုင္းျပည္အလွည့္အေျပာင္းအတြက္ ပဓာနက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္၀င္စားၾက၊ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾက၊ အေလးအနက္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ သည္လိုကာလတြင္မူ ျပည္သူတို႔၏ အသံ တိတ္္္ဆိတ္လြန္းေနသည္ဟု ျမင္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ ျပည္သူေတြ စိတ္၀င္စားမႈ နည္းေနၾကရသနည္း။ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာထဲက ထင္ရွားသိသာသည့္အခ်က္တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ တင္ျပခ်င္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ NLD သည္ မိမိတို႔ဘ၀ အလွည့္အေျပာင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္   ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ NLD မွတစ္ပါး အျခားမရွိ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ျမင့္ျမင့္မားမား လႊင့္ထူခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ NLD သည္ အာဏာရရွိၿပီး ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း မိမိတို႔အတြက္ ထင္သေလာက္ ခရီးေပါက္ေအာင္ မေလွ်ာက္ႏိုင္ေသးဟု ျပည္သူတို႔က ယူဆလာၾကသည္။ NLD ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းကို အားမလိုအားမရ ျဖစ္လာၾကသည္။ NLD ၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို သံသယျဖစ္လာၾကသည္ဟု ယူဆရမလိုျဖစ္လာသည္။

ဥပမာ ေမခ မလိခ ျမစ္ဆံု ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းလို ျပႆနာအပါအ၀င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကိစၥအဆံုး ျပည္သူတို႔သည္ အားမလိုအားမရ ျဖစ္လာၾကရသည္။

NLD အဖို႔ရာလည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အစရွိေသာ ျပႆနာေပါင္းစံုကို ေျခာက္လအတြင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ရာ မလြယ္ကူလွ။ တစတစ ထူးထူးျခားျခား ေပၚေပါက္လာေနေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားအပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအဆံုး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။ တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမ်ား စတင္ေကာက္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ေ၀းစြ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥကိုပင္လ်င္ ႏိုင္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ဖို႔ရာ ခဲရာခဲဆစ္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။ လက္ရွိ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးထားေသာ အခြင့္အာဏာအရပင္လ်င္ အစိုးရသည္ ႏိုင္နင္းေအာင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ရာ က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။

သည္လိုအေျခအေနေအာက္တြင္ ေနာက္ဆံုး အက်ိဳးဆက္တစ္ခုမွာ ကာလံုအစည္းအေ၀း အျမန္ဆံုးေခၚယူဖို႔ရာ စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိလာသည္ဟူသည့္အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနၿပီ၊ လက္ရွိျပည္သူတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးရမွာ တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္နင္းေအာင္မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေတာေၾကာင္မ်ား လက္ခေမာင္းခတ္လာႏိုင္ဖြယ္လည္း ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအကင္းပါးရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္၀င္းစားၾကရပါလိမ့္မည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္ကန္ဆံုး ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေပးႏိုင္မည့္ ဒီမိုကေရစီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို   ျပတ္ျပတ္သားသား   ေရြးခ်ယ္မဲေပးၾကဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ မည္သည့္ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုမွ ေ၀၀ါးတုန္လႈပ္ျခင္းကင္းစြာ ယခင္ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလိုပင္   ေရြးခ်ယ္မႈ အားေပးေထာက္ခံမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပတ္သားတိက်စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ မဲေပးၾကဖို႔လိုအပ္သည္။ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားသည္ သဘာ၀တရားအရျဖစ္ေစ၊ ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား မည္သုိ႔ပင္ ရႈတ္ေထြးေနသည္ျဖစ္ပေစ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းကိုသာ အမိအရဆုပ္ကိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီမုဒ္ဦးသို႔သာ ဦးတည္ခ်ီတက္ၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမက ႏိႈးေဆာ္အပ္သည္။