ကယားအမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕အသံ ၾကားရဖို႔အေရး ေဆြးေႏြး

.

ကယားျပည္နယ္ဟာ အျခားျပည္နယ္ေတြထက္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အသံဟာ တိတ္ဆိတ္ေနပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ခုႏွစ္ခုက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အသံကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပႏုိင္မယ့္ ညီလာခံတစ္ခုကုိ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ ၃ ရက္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ကယားျပည္နယ္မွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဘဝ လံုၿခံဳဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အမ်ားျပည္သူေတြ သိရွိႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကရင္နီျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕အသံ ညီလာခံကုိ ျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ကေန ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပသြားတာျဖစ္ၿပီး ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေက်းလက္ေဒသ အသီးသီးက အမ်ိဳးသမီးေတြကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

မမီးမီး (အတြင္းေရးမွဴး၊ ကရင္နီျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း)

အမတို႔ျပည္နယ္က အျခားျပည္နယ္ေတြထက္စာရင္ တအားကုိ တိတ္ေနတယ္။ ဆုိေတာ့ ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက တကယ္မခံစားေနရဘူးလားဆုိေတာ့ ခံစားေနရတယ္။   ေက်းလက္ေဒသမွာ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြထိကုိ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈေတြ တရားေရးဆုိင္ရာ လက္လွမ္းမွီမႈေတြ မရွိေနဘူး။ မရွိေနတဲ့အတြက္ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အသံေတြပါေအာင္လုိ႔ အမတို႔က ေက်းလက္အထိကုိ သြားၿပီးေတာ့သ စုစည္းမႈေတြလုပ္တယ္။ ေက်းရြာက အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏုိင္းမႈေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က သူတို႔ျပည္နယ္မွာျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ျပႆနာေတြနဲ႔ သူတို႔လုိခ်င္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကုိ သူတုိ႔ေတြ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိ ထုတ္ေဖာ္လို႔ရတဲ့ ေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အဲလုိရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕အသံဆိုတဲ့ ညီလာခံကုိ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မဇိၩမ

ဒီညီလာခံကုိ ကယားျပည္နယ္အတြင္းက လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ဒီေမာဆုိၿမိဳ႕၊ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕၊ ရွားေတာၿမိဳ႕၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕၊ မယ္ဆည္ၿမိဳ႕နဲ႔ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕ စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္က အမ်ိဳးသမီးေတြအျပင္ အမ်ိဳးသားေတြပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြကုိပါ ညီလာခံတက္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ၾကားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မမီးမီးကပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းျပပါတယ္။

မမီးမီး (အတြင္းေရးမွဴး၊ ကရင္နီျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း)

ဘာျဖစ္လို႔ အမ်ိဳးသားေတြကုိပါ အထူးထည့္ဖိတ္ရသလဲဆုိေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ေဒသမွာဆိုရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့ေနရာမွာ အမတုိ႔ေဒသမွာမွမဟုတ္ပါဘူး အျခားေဒသေတြမွာပါ အမ်ိဳးသားေတြပဲ ဦးေဆာင္ေနတာမ်ားပါတယ္။ အဲေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘဝလံုၿခံဳဖုိ႔အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ကာကြယ္မႈ ရဖို႔အတြက္ကုိ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ဆို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကလည္း ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဲလုိကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ အာဏာရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကလည္း ဒီညီလာခံကုိ တက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အသံေတြ ခံစားခ်က္ေတြကုိ ၾကားၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ကလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ပံ့ပုိး ကူညီႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြကုိ ဖိတ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၇ ၿမိဳ႕နယ္က အမ်ိဳးသားေတြေရာ အမ်ိဳးသမီးေတြေရာ ပါတာေပါ့။

မဇိၩမ

ညီလာခံမွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ကုိ က်ားမေရးရာ ႐ႈေထာင့္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းဆုိတဲ့ စကားဝိုင္းတစ္ခုကုိလည္း ညီလာခံ ဒုတိယေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ညီလာခံက်င္းပေနတဲ့ ၃ ရက္တာအတြင္းမွာလည္း တက္ေရာက္လာတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား အစုအဖြဲ႔က ကယားျပည္နယ္က အမ်ိဳးသမီးေတြရဲအသံကုိ က႑အလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးတာေတြ အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းအရာေတြကုိ တင္ျပ ေဆြးေႏြးတာေတြနဲ႔ တက္ေရာက္လာသူေတြကလည္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေနာ္မာဂရက္စိန္ (ေမာ္ခ်ီေဒသ)

ျပည္နယ္အပါအဝင္ ေဒသဆုိရင္ ေဝးလည္းေဝးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဘးဒဏ္ေတြလည္း အရမ္းသင့္ခဲ့တယ္။ အခု လာတက္တဲ့အတြက္ ဌာနငါးခုလံုးကုိ ထင္ထင္ရွားရွား သိရတာေပါ့ေနာ္။ ၿပီးရင္ ပညာေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေပါ့ေနာ္၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ေနာက္ၿပီးေတာ့ သဘာဝသယံဇာတနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေပါ့ေနာ္။ ဒီလို က႑ငါးခုမွာ ကုိယ္က ဘယ္ဘက္မွာ အခု ကၽြန္မတို႔ဘက္က လုပ္ေဆာင္ေနတာ ကေတာ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေပါ့ေနာ္။ အျခား ႏိုင္ငံေရးမွာ ႏုိင္ငံေရးအားနည္းတဲ့ဟာေတြကုိ အခုလာတက္တဲ့ ညီလာခံမွာဆုိရင္ေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္ဆုိတာကို ပိုသိလာ တာေပါ့။

မဇိၩမ

၃ ရက္တာ က်င္းပသြားတဲ့ ကရင္နီ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ညီလာခံကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းစကား ေျပာေပးသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ တာဝန္ရွိသူေတြ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က ပုဂၢိဳလ္ေတြအျပင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြပါဝင္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။