မက့္ေဆ့ခ်္ေပးပုိ႔တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ကေနဒါအေျခစုိက္ NewNet ကုိ ဆမ္ေဆာင္း ဝယ္ယူ

.

(ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ)

ဆမ္ေဆာင္း အီလက္ထေရာနစ္ကုမၸဏီက ၎ရဲ႕ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပုိ႔တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အဆင့္ျမွင့္ရန္အတြက္ လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ စာတုိမက္ေဆ့ခ်္ေပးပုိ႔မႈစနစ္ကုိ အထူးျပဳတဲ့ ကေနဒါမွ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာကုမၸဏီ NewNet ကုိ ဝယ္ယူလုိက္တယ္လုိ႔ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

"ေခၚဆုိမႈ ပုိမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔လုိက္ chat ျပဳလုပ္မႈႏွင့္ မာလ္တီမီဒီယာႏွင့္ HQ ဓာတ္ပုံမ်ားအပါအဝင္ ႀကီးမားတဲ့ ဖုိင္ေတြကုိ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ရာတြင္ အလြယ္တကူ ေဝမွ်မႈလုပ္ႏုိင္တဲ့ စနစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ မက္ေဆာ့ခ်္ေပးပုိ႔မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္"လုိ႔ ဆမ္ေဆာင္းက ေၾကညာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကေနဒါရွိ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လြပ္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားမယ့္ ႏုိဗာစာကုိရွား၊ ဟာလီဖက္စ္အေျခစုိက္ NewNet ကုိ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ တန္ဖုိးကုိေတာ့ ဆမ္ေဆာင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိတာ မရွိခဲ့ပါ။

NewNet က ေနာက္မ်ဳိးဆက္ စာသားမက္ေဆ့ခ်္ေပးပုိ႔မႈ စံႏႈန္းသစ္ျဖစ္တဲ့ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပုိ႔မႈစနစ္ RCS (Rich Communications Services) ကုိ အဆင့္ျမွင့္ေပးဖုိ႔ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာလုိ႔ သိရပါတယ္။

ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီဟာ ၎တုိ႔ရဲ႕ Galaxy Note 7 ဖုန္းဘထၳရီ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလက အဆုိပါဖုန္းမ်ားကို  ေစ်းကြက္ထဲမွ ျပန္သိမ္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီ ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

Ref; EFE_EPA