အလဲဗင္းမီဒီယာဂရု၏ သတင္​းသမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မဇၥ်ိမက မ်ားစြာ စုိးရိမ္မိ

.

 

အလဲဗင္းမီဒီယာဂရု ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေဝၿဖိဳးတို႔အား ယခုအပတ္ထဲတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) (Telecommunications Law) - ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းအေပၚ မဇၥ်ိမ မီဒီယာဂရုက ေလးနက္စြာ စိုးရိမ္မိပါသည္။

ထို သတင္​းသမားႏွစ္ဦးမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ တရားစြဲဆိုျခင္းကုိ ခံထားရပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးအမွႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့ကာ မၾကာမီက လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူ တစ္ဦးထံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္သိန္းတန္ နာရီကုိ “ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး” က လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဲဆို ခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒပုဒ္မအား အသံုးျပဳျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ကုိ မ်ားစြာ ထိခုိက္ေစပါသည္။ ထိုဥပေဒတြင္ အလြန္ ေယဘုယ်ဆန္ကာ ေဝဝါးေသာ ေဝါဟာရအသံုးအႏွႈန္းမ်ား ပါရွိေနျပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေရးသားခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္မွႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္၊ ဥပေဒတြင္ ေဝါဟာရ အသံုးအႏွႈန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေရးသားထားသင့္ပါသည္။  

 ထိုသတင္​းသမားမ်ားအား တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ မီဒီယာကုိ ျခိမ္းေျခာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမွႈ ႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ တားဆီးမွႈ အျဖစ္ ရွႈျမင္မိပါသည္။ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ ဤ အျဖစ္အပ်က္မွာ၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အရပ္သား အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျဖစ္သင့္ေသာ အေနအထားမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။

ဤ သေဘာသဘာဝမ်ိဳးရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ တဆင့္ ညွိႏွိႈင္းေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္း ရွိပါသည္။ အသေရဖ်က္မွႈဟု ယူဆရေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ မီဒီယာတစ္ခုက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖစ္ေစ၊ မေတာ္တဆ ျဖစ္ေစ ေရးသားလာပါက တိုင္ၾကားလိုသူမ်ားသည္ ထိုအျငင္းပြားစရာ ကိစၥရပ္ကုိ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံ တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အမွႈျပႆနာမ်ားကို သတင္းမီဒီယာေကာင္စီတြင္ အရင္တင္ျပရန္ လိုအပ္ကာ၊ ၎တို႔ကို ေကာင္စီတြင္ အျပည့္အဝ မေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ၊ အမွႈျပႆနာမ်ားသည္ တရားရံုးမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေလ့ရွိသည္။

 မဇၥ်ိမသည္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ လိုလားေသာ မီဒီယာျဖစ္ရာ၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို အၾကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒ အသံုးျပဳမွႈမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္​၍ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိပါသည္။ ယခုအပတ္ထဲတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မီဒီယာကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္ ျမန္မာ အစိုးရဝန္ၾကီး တစ္ဦးက ၎တို႔အေနျဖင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

မဇၥ်ိမသည္လည္း အလဲဗင္းမီဒီယာဂရု၏ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးမာန္သူရွိန္က တရားလိုျပဳကာ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမွႈတစ္ခုကုိ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

 မဇၥ်ိမမီဒီယာအား ဦးမာန္သူရွိန္က တရားစြဲဆိုထားေသာ ရာဇဝတ္ျပစ္မွႈစြဲခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္းေပးရန္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အတြက္ လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျဗိတိန္ အန္ဂ်ီအုိ Article 19 အဖြဲ႕က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ မဇၥ်ိမ၏ အြန္လိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္​၍ ဦးမာန္သူရွိန္သည္ မဇၥ်ိမကုိ ဆက္​သြယ္​​ေရးဥပေဒပုဒ္မ  (Electronic Transactions Law) ျဖင့္ အမွႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မဇၥ်ိမသည္ ထိုအမွႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ တရားရံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

Article 19 အဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ “ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရဆိုလွ်င္ အသေရဖ်က္မွႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္​၍၊ အရပ္ဘက္တရားရံုးတစ္ခုတြင္ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ တရားစြဲဆိုခြင့္ရွိၾကေသာ လူႏွစ္ေယာက္အၾကား အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အမွႈျပႆနာ တစ္ခုသဖြယ္သာ သေဘာထားေဆာင္ရြက္သင့္သည္” ဟု ေရးသားထားသည္။ အသေရဖ်က္မွႈကုိ ရာဇဝတ္ျပစ္မွႈ တစ္ခုကဲ့သုိ႔ သေဘာထားကာ ဆက္​သြယ္​​ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ နွင့္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္္ေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဝျဖိဳးတို႔၏ ယခု အမွႈတြင္လည္း ထိုကဲ့သုိ႔ တူညီသည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမက ယံုၾကည္မိပါသည္။