တရုတ္ ဥပေဒသစ္က အြန္လုိင္း တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ တင္းက်ပ္ဖုိ႔ ရွိ

.

(ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ)

တရုတ္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသစ္က အြန္လုိင္း တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္တာေရာ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေပၚမွာပါ ကုိင္တြယ္မႈ တင္းက်ပ္ဖြယ္ရွိေနၿပီး အဆုိပါပလက္ေဖာင္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ လက္ရွိစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ရဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဆုိပါ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္ဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ အႀကဳံးဝင္မွာျဖစ္ၿပီး အြန္လုိင္း သတင္းတုိက္ရုိက္ ထုတ္လႊင့္သူမ်ားမွာ သတင္းမတင္ဆက္ခင္ ၎တုိ႔ရဲ႕ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ အရင္လုိအပ္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ တရုတ္သတင္းဌာန ဆင္ဟြာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တရုတ္မွာ ကုမၸဏီ ၃၀၀ ေက်ာ္က ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚမွာ တုိက္ရုိက္ဗီဒီယုိ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီမ်ားဟာ ၎တုိ႔ရဲ႕ ထုတ္လႊင့္မႈေပၚ မူတည္တဲ့ သတင္းအေၾကာင္းအရာ၊ အသုံးျပဳသူ အေရအတြက္ ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခား စီစဥ္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီဥပေဒ ဒါမွမဟုတ္ အျခားဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရင္ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အဆုိပါဥပေဒသစ္ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဆုိက္ဘာစေပ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (CAC) က အတည္ျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။

© EFE_EPA