သခြား စိုက္ၾကရေအာင္

.

သခြားပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ အိႏိၵယနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျဖစ္ပါတယ္။ သခြားပင္ကုိ ေျမမေရြး စုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ ေရမဝပ္တဲ့ေျမနဲ႔ ေျမၾသဇာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျမေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ၿပီး ရာသီမေရြးလည္း စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။

သခြားကုိ သံုးေပပတ္လည္ တစ္ေပအျမင့္ရွိတဲ့ စိုက္ေပါင္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ေပါင္နဲ႔တစ္ေပါင္ကို တစ္ေပခန္႔ ျခားထားေပးရမွာပါ။ စုိက္ေပါင္မ်ားအေပၚမွာ ႏြားေခ်း၊ ၾကက္ေခ်း၊ စတာေတြနဲ႔ အမိုနီယမ္ဆာလဖိတ္ ေျမၾသဇာကုိ ေရာၿပီး သမေအာင္ ေမႊေပးရမွာပါ။ ေပါင္ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ကုိးလက္မခြာၿပီး စုိက္တန္းမ်ားကုိ ႏွစ္တန္းစီ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ တစ္က်င္းနဲ႔တစ္က်င္းကုိေတာ့ သံုးလက္မခန္႔ ခြာၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ က်င္းတစ္က်ငး္ထဲကုိ အေစ့ ႏွစ္ေစ့ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သံုးေစ့ခန္႔ ထည့္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ အပင္ငယ္မ်ား ေပါက္လာရင္ေတာ့ အသန္ဆံုးအပင္ကုိသာ ထားၿပီး အျခားအပင္ေတြကုိ ႏႈတ္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ေဘာင္တစ္ခုမွ စိုက္တန္း ႏွစ္ခုစီ ထားရွိရမွာပါ။ အပင္ငယ္မ်ား ေျခာက္လက္မခန္႔ ျမင့္လာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႏြယ္တက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဝါးကပ္မ်ား ေထာင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သခြားပင္က ေရကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မုိးတြင္းမွာေတာ့ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ မလုိအပ္ပါဘူး။

သခြားပင္မွာ အဓိက က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ သခြားက်ိဳင္းေကာင္၊ ဖ႐ံုက်မ္းပိုး၊ ျပပုိးတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပပိုးနဲ႔ က်ိဳင္းေကာင္တုိ႔ကေတာ့ အပင္ငယ္ေတြအျပင္ အသီး အရြက္ေတြကုိပါ ပ်က္စီးေစ႐ံုသာမက ရြက္ေပ်ာက္ ဗိုင္းရပ္နဲ႔ ညိႇဳးေသ ဘက္တီးရီးယား ေရာဂါေတြကုိပါ က်ေရာက္ေစပါတယ္။ သခြားပင္မွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ ေဒါင့္တန္းေရာဂါ၊ ညိႇဳးေသေရာဂါ၊ ပင္ဆီေလာင္မီးေရာဂါ၊ ဗိုင္းရပ္နဲ႔ မႈိကပ္ေရာဂါေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါပိုး ကာကြယ္ရန္အတြက္ကေတာ့ ေရာဂါဒဏ္ ခံႏုိင္တဲ့မ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း သီးႏွံမ်ားကို အလွည့္က် စုိက္ပ်ိဳးေပးျခင္း ျပပုိးနဲ႔ က်ိဳင္းေကာင္တို႔ကုိ ေဆးဖ်န္း ႏွိမ္ႏွင္းျခင္း စတာေတြကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သခြားပင္မွာ ပါဝင္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြကေတာ့ သခြားသီး ၁၀၀ ဂရမ္မွာ ေရ ၉၆ ဒသမ ၃ ဂရမ္၊ အဆီဓာတ္ ၀ ဒသမ ၃ ဂရမ္ ၊ အမွ်င္ဓာတ္ ၀ ဒသမ ၄ ဂရမ္၊ ကယ္လုိရီ ၀ ဒသမ ၁၃ ဂရမ္၊ စတာေတြနဲ႔ အျခားေသာ အာဟာရဓာတ္ေတြ မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။