ဒီိမိုကေရစီနည္းျဖင့္သာ ပညာေရး ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပမည္

.

 

ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥ အသြယ္သြယ္ထဲမွာ ေရတိုေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြ ရွိသလို ေရရွည္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။   ေရတုိ ေရရွည္   ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွစ္ခုစလံုးကို တၿပိဳင္နက္ လုပ္ၾကရမယ့္ သေဘာပါပဲ။

ေရတိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတာကေတာ့ ဥပမာ ဘတ္စ္ကားလိုင္းေတြ ေျပးဆြဲေနၾကတဲ့ လက္ရွိစနစ္အစား သည့္ထက္ မွန္ကန္သြက္လက္တဲ့ ေျပးဆြဲနည္းအသစ္ေတြနဲ႔ အသစ္တီထြင္အသံုးျပဳေရး၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္ ေတြကို လူသြားလမ္းမ်ား မထိခို္က္ရေလေအာင္ အစီစဥ္သစ္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္တဲ မ်ားကို စနစ္တက် ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေပးျခင္း အစရွိတဲ့   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္အခ်ိန္ယူ ျပဳလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြကေတာ့ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရရွည္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြအနက္ ပညာေရး ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ တျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လံုးပိုျမင့္တယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ တျခား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ျပဌာန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျခခံက်တယ္လို႔ေတာင္မွ ေျပာလို႔ရႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အခ်က္က ရုပ္၀တၳဳျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟုတ္ဘဲ လူေတြရဲ႕ စိတ္သ႑ာန္ေျပာင္းလဲေရး တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ လူေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ အယူအဆ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအခ်က္ပါပဲ။

လူေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တာမို႔ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေရတိုလုပ္ငန္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေရရွည္အခ်ိန္ယူ ေျပာင္းလဲရမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ သို႔တည္းမဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ ပညာေရးေကာင္းရင္ေကာင္းသေလာက္၊ ပညာေရးစနစ္ မွန္ရင္ မွန္သေလာက္၊ ပညာေရးစနစ္   ေခတ္မီရင္   ေခတ္မီသေလာက္ အဲဒီ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းျပည္မ်ား တိုးတက္ ထြန္းကားၿပီး အသိအျမင္ၾကြယ္၀လာၾကရမွာ မလဲြပါဘူး။ ေျပာင္းျပန္ျပန္ၿပီး စဥ္းစားရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ ညံ့ဖ်င္းရင္ ညံ့ျဖင္းသေလာက္၊ နိမ့္ရင္ နိမ့္သေလာက္၊ အဲဒီသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံဟာလည္း အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အရာရာ နိမ့္ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈေတြလည္း ပ်က္ျပား နိမ့္ဆင္းလာၾကရမွာ မလြဲပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ လက္ရွိခံစားေနရတဲ့ ျပႆနာ အ၀၀ကို ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ေတြ မလုပ္ရင္ မျဖစ္တဲ့ အေျခကုိ ဆိုက္လာၾကရတာပါ။ ပညာေရးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေဆာ္ၾသလာၾကရတာပါ။

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့အခါ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကိစၥမွာေတာ့ ျငင္းၾကခုန္ၾကရမွာပါပဲ။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြ အသစ္ျပန္ဆြဲၾကရမယ့္ကိစၥ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ၾကမယ့္ သူေတြရဲ႕ နယ္ပယ္ကို သည့္ထက္ ပိုၿပီးခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို သည့္ထက္ပိုၿပီး ျမွင့္တင္ေပးဖို႔၊ ပညာေရးနယ္ပယ္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး သည့္ထက္ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔ နက္ရိႈင္းေစဖို႔ အစရွိတဲ့ လက္ေတြက်တဲ့ အလုပ္ေတြကို အပူတျပင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းဟန္ နည္းပရိယာယ္မ်ားပင္ျဖစ္ပေစ လူေတြရဲ႕ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာေရးနယ္ပယ္တစ္ခုလံုးက တာ၀န္ရွိသူမ်ားအဆံုး အေတြးအေခၚအယူအဆ မွန္ကန္ျမင့္မားလြတ္လပ္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ဆီကိုသာ ခ်ဥ္းကပ္ေစမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးရဲ႕ အခင္းအက်င္းအားလံုးဟာ ဒီမိုကေရစီအခင္းအက်င္းအေပၚမွာသာ ျဖတ္သန္းၾကရမွာျဖစ္တာမို႔ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေအာင္ျမင္ေစေရး အာမခံခ်က္ဟာလည္း ဒီမိုကေရစီ အခင္းအက်င္း မွန္ကန္က်ယ္ျပန္႔ေရးအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္တုန္းကလို လူတစ္စုကသာ စီမံကြပ္ကဲစဥ္းစားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မျဖစ္ေစဘဲ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးနည္းလမ္းျဖင့္သာ ပညာေရး   ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းႀကီး ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။