ပဲတိီစိမ္း အထြက္တိုးဖို႔ နည္းမွန္လမ္းမွန္ စိုက္ၾကစို႔

.

ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ေရေမႊးဓာတ္ စနယ္္ေျမ ႏႈန္းေျမ စတဲ့ ေျမေတြမွာဆုိရင္ ပုိမုိျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ေျမႀကီးရဲ႕ ခ်ဥ္ဖန္ဓာတ္က ph 5.5 နဲ႔ 6.5 ေတြမွာဆုိရင္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ဆုိရင္ မိုးႀကိဳကာလအျဖစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္မွ မတ္လအလယ္ထိ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္း ေဒသေတြမွာဆိုရင္ မုိးေႏွာင္းရာသီ စပါးရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္ ႏုိဝင္ဘာလေလာက္မွာ စုိက္ပ်ိဳးၾကတာပါ။ စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္ ေနာက္က်သြားရင္ေတာ့ ေျမႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ အစုိဓာတ္ေတြ စုပ္သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အပင္ျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းသြားတတ္ပါတယ္။

 ပဲတီစိမ္း စိုက္ခင္းမွာ အပင္ေရာဂါအေနနဲ႔ကေတာ့ အဝါေရာင္ မႈိေစ့ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီ ပိုးမႊားေရာဂါေတြကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ဆုိရင္ မုိးႀကိဳရာသီ ပဲတီစိမ္း စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရဆင္း ၁၁ မ်ိဳးနဲ႔ ေရဆင္း ၁၄ မ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္ စုိက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရဆင္း ၉ မ်ိဳးတုိ႔ကုိ စိုက္ပ်ိဳးေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ မိုးေႏွာင္းကာလ ရာသီေတြမွာ စုိက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။ ေတာင္သူေတြ ႀကိဳက္တတ္တဲ့ ေရဆင္း ၁ မ်ိဳးကေတာ့ မိုးႀကိဳစုိက္ရင္ ေရာဂါ က်ေရာက္တတ္တဲ့အတြက္ မိုးေႏွာင္းကာလေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။

ပဲတီစိမ္းက စိုက္ပ်ိဳးၿပီး သံုးလနဲ႔ ေလးလၾကားမွာ ခူးဆြတ္ရပါတယ္။ ခူးဆြတ္တဲ့အခါမွာလည္း အပင္ကို မႏႈတ္ရပဲနဲ႔ အသီးကုိသာ ေရြးခ်ယ္ ခူးဆြတ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ပဲတီစိမ္းရဲ႕ ပန္းပြင့္မူကေတာ့ အဆံုးမရွိ ပန္းခိုင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းနဲ႔ ခူးဆြတ္လို႔ မၿပီးဘဲ ႏွစ္ႀကိမ္မွ သံုးႀကိမ္အထိ ခူးဆြတ္ရပါတယ္။ ပဲစိုက္ပ်ိဳးမႈနဲ႔ ဂ်က္ဆင္ေျမ အသံုးျပဳမႈ ယူးရီးယား လက္ခ်ားမႈန္႔ ေရႏွင့္ေရာၿပီးေတာ့ ပန္းပြင့္ ပြင့္ခ်ိန္မွာ ပက္ဖ်န္းေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ ပဲထြက္ႏႈန္းက ေကာင္းလာပါတယ္။ တစ္ဧကမွာ ရွိရမယ့္အေရအတြက္ ရရွိေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကလည္း ပဲထြက္ႏႈန္း ေကာင္းေစရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 ပဲတီစိမ္းကို မုိးေႏွာင္းမွာ စုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အပင္ဦးေရဟာ တစ္ဧကမွာ တစ္သိန္းသံုးေသာင္းခန္႔ ရွိရမွာပါ။ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိေတာ့ ေလးလက္မခန္႔ ခြာၿပီးေတာ့ စိုက္ေပးရမွာပါ။ မိုးစုိက္ကာလမွာေတာ့ တစ္ဧက ရွိရမယ့္အပင္ကေတာ့ ၈၇၀၀၀ ရွိရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ မ်ိဳးေစ့ႏႈန္းကေတာ့ တစ္ဧကကုိ ေလးျပည္ကေန ေျခာက္ျပည္အထိ သံုးသင့္ပါတယ္။

ပဲတီစိမ္းစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမျပင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႏြားေခ်းေျမၾသဇာကုိ တစ္ဧကကုိ တင္း ၁၅၀၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာအေနနဲ႔ကေတာ့ ယူးရီးယား တစ္ျပည္၊ တီစူပါ ၂၄ ျပည္၊ ပုိတက္္ ၁၂ ျပည္ႏႈန္း ထည့္ရပါတယ္။ ကန္႔ဓါတ္အနည္းဆံုး ၅ ၇ာခုိင္ႏႈန္းပါတဲ့ ဂ်ပ္ဆင္ေက်ာက္ေျမမႈန္႔ကိုေတာ့ တစ္ဧကမွာ ျပည္ ၂၀ ႏႈန္း ထည့္ေပးရမွာပါ။ ေပါင္းျမက္္မ်ားကုိေတာ့ စိုက္ၿပီး ၂ ပတ္အၾကာမွာ ပန္းပြင့္တဲ့အထိ ဂ႐ုျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ပန္းျပခ်ိန္နဲ႔ သီးပြင့္ ကိန္းဝပ္ခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ေရတစ္ဂါလံကုိ ယူးရီးယားေျမၾသဇာ ထမင္းစားဇြန္း ေလးဇြန္းခြဲ၊ လက္ခ်ားမႈန္႔ ထမင္းစားဇြန္း တစ္ဇြန္း ေဖ်ာ္ၿပီးေတာ့ နံနက္ပိုင္းမွာ အရြက္ေအာက္ပိုင္းေတြကုိ ဖ်န္းေပးရမွာပါ။

ပဲတီစိမ္း စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ ဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ အခ်က္ေတြအေနနဲ႔က မ်ိဳးေကာင္း၊ မ်ိဳးသန္႔ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ စုိက္ပ်ိဳးရမယ့္အျပင္ စုိက္ခ်ိန္ မွန္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ဧကမွာ ရွိရမယ့္ အပင္အေရအတြက္နဲ႔ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ အကြာအေဝးၾကားေတြကုိလည္း ဂ႐ုျပဳ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ပန္းပြင့္ခ်ိန္ကာလကိုလည္း ဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။

ပဲတီစိမ္းကို ပန္းပြင့္ခ်ိန္ကေန ပဲေတာင့္မ်ား ရင့္တဲ့အထိကုိ တစ္လခန္႔ ၾကာျမင့္ပါတယ္။ ပန္းပြင့္မ်ား ေၾကြက်မႈမရွိပဲ အသီးတင္မႈျဖစ္လာမယ့္ အေစ့မ်ား ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ကေတာ့ ပ႐ုိးတိန္းဓာတ္နဲ႔ ႏုိက္ထ႐ုိဂ်င္ဓာတ္တုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေရကိုလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ႏုိက္ထ႐ုိဂ်င္ဓာတ္ ရရွိမႈ နည္းလာတဲ့အခါမွာ ပန္းပြင့္ခ်ိန္နဲ႔ ပဲေတာင့္္ ရင့္ခ်ိန္ကာလဟာ တိုလာတတ္ပါတယ္။ ပဲေတာင့္ရင့္ရန္ ကာလတိုလာရင္ ပဲအထြက္ႏႈန္းကလည္း နည္းလာတတ္္ပါတယ္။ ပဲပင္မ်ား ပန္းပြင့္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ အသီးမ်ား သီးခ်ိန္နဲ႔ အေစ့အဆံ ျပည့္ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ကေတာ့ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာ လုိအပ္ပါတယ္။ ပဲစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ကလည္း ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာကုိ သင့္တင့္ေသာအခ်ိန္မွာ ဖ်န္းေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။