ဘထၳရီမီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ထားခဲ့သည့္ Galaxy Note 7 ဖုန္း ထုတ္လုပ္မႈ Samsung ရပ္ဆုိင္း

.

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ။                  ။ ေတာင္ကိုရီးယား အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Samsung က ယင္း၏ Galaxy Note 7 ဖုန္းထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆုိင္းထားလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ Galaxy Note 7 ဖုန္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း  ဘထၳရီမီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ဖုန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားထဲမွ ျပန္သိမ္းခဲ့ရျခင္း၊ ဖုန္းအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္အစားထုိး လဲလွယ္ေပးရျခင္းႏွင့္ အစားထိုးမလဲေပးမီ ဖုန္းမ်ားကို အသံုးမျပဳရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ရျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ရသည္။

ယင္းအျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္းက ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟု ကုမၸဏီဘက္က အာမခံေျပာၾကားကာ အသစ္ျပန္လဲေပးေသာ Note 7 ဖုန္းတစ္ခ်ဳိ႕တြင္လည္း ဆက္လက္၍ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈ ျပႆနာမ်ား ဆက္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ဖုန္းဘထၳရီျပႆနာတက္ခဲ့သည့္ ဖုန္းမ်ားအစား အသစ္ျပန္လဲလွယ္ေပးခဲ့သည့္ ဖုန္းတစ္ခ်ဳိ႕ အပူခ်ိန္တက္ခဲ့သည္ဆုိေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ Note 7 ဖုန္းထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းလုိက္ၿပီဟု သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ Samsung နည္းပညာကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔မွ နည္းပညာေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးကာ ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိသူ ကုမၸဏီအမႈထမ္းတစ္ဦးကို ကိုးကား၍ Yonhap သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသြားသည္။