ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အီးယူက ခ်ီးမြမ္း

.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အီးယူက စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ခ်ီးမႊမ္းလိုက္ၿပီး ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးအျဖစ္ ကုလသမဂၢက လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ လိုလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ျပန္လႊတ္ျခင္းမွသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက မယုံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တြင္ Partnership Group on Myanmar သုိ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ အီးယူႏိုင္ငံျခားမူဝါဒအႀကီးအကဲ ဖရက္ဒရစ္မိုဟာရီနီက ေျပာသည္။

“ျမန္မာအစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရးမွာ ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို တြန္းတင္လုပ္ေဆာင္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေနတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမုန္းတရားလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားကိုလည္း အေရးယူမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လာကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးတြင္လည္း ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႔ကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးခိုင္းထားေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။

ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း ပထမဆုံးအျဖစ္ တုိးတက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ အီးယူအေနျဖင့္ ယခုကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူဆုံးျဖတ္ခ်က္ တင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

မိုဟာရီနီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရည္ညြန္းေျပာရာတြင္ “ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက မယုံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း” ဆိုသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေနအထားက ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေၾကာင္းကိုလည္း အီးယူအေနျဖင့္ နားလည္ပါေၾကာင္း မိုဟာရီနီက ေျပာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား “ရခုိင္ျပည္နယ္က ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ မြတ္စလင္မ်ားၾကား ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးက ရွင္အေနနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို သိရွိပါတယ္။”ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္က မြတ္စလင္မ်ား၏ အခက္အခဲအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ နည္းပါးသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ႀကံဳေနရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အက်ပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္မႈရွိကာ ပါဝင္ကူညီဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။