အားသြင္းစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားျဖစ္၍ Samsung Galaxy Note 7 ဖုန္းမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္းမွ ျပန္သိမ္းမည္ဟု ေၾကညာ

.

ဆုိးလ္ စက္တင္ဘာ ၂ ။         ။ ေတာင္ကိုရီးယား၏ Samsung Electronics ကုမၸဏီသည္ ေစ်းကြက္တြင္းသို႔ ေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ယင္း၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားေသာ Galaxy Note 7 ဖုန္းမ်ားကို ျပန္သိမ္းေတာ့မည္ဟု ေၾကညာသြားခဲ့သည္။

ဖုန္းတစ္ခ်ဳိ႕မွာ ဘထၳရီအားသြင္းစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္တြင္းမွ ပစၥည္းမ်ား ျပန္သိမ္းရသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းဌာနက စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကနဦးအေစာပိုင္းထြက္ေပၚထားေသာ သတင္းမ်ားအရလည္း ယင္းဖုန္းမ်ားကို မၾကာမီ ကုမၸဏီက ျပန္သိမ္းေတာ့မည္ဟု ေဖာ္ျပထားရွိခဲ့သည္။

ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ဘထၳရီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိသူ Samsung တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကို ကိုးကား၍ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ယြန္ဟပ္ သတင္းေအဂ်င္စီက ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္း သတင္းရင္းျမစ္အရ Samsung သည္ ယင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ရလဒ္ကုိ ေၾကညာသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

အလားတူ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ဘထၳရီမ်ားေၾကာင့္လည္း Samsung အေနျဖင့္ ယင္း၏ Galaxy Note 7 ဖုန္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရၿပီး ကမၻာ့ဦးေဆာင္စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူ ကုမၸဏီ၏ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံထိ နစ္နာခဲ့ရသည္ဟု ရုိက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။