ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္မွ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းအတြက္ နားလည္မႈရမည္ဆို

.

 (Global Times အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ Suu Kyi moves to expand China ties ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖၚျပသည္)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနလ်က္ရွိရာ တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းအပါအ၀င္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္   ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းသြားလိုေၾကာင္း တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ပုိင္း အာဆီယံေဒသျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌ တ႐ုတ္သို႔ ပထမဆံုးေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယမန္ေန႔က တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခါ့ခ်န္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္မွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ေခတ္သစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အကဲျဖတ္ေလ့လာသူတို႔က သံုးသပ္ထားသကဲ့သို႔ တ႐ုတ္တို႔ဘက္ကလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ထားေသာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္ၿမဲေစေရး အခိုင္အမာေျပာၾကားထားသည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ယမန္ေန႔က  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဘက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အၾကား စီးပြားေရး၊ နည္းပညာပူးေပါင္းေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက် နယ္စပ္တံတားတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရး ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုစဥ္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎တို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ေရနံ၊ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္တို႔တြင္လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တ႐ုတ္တို႔ဘက္က အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား ေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ားမွတဆင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီက ေျပာသည္။ အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း စြမ္းအင္ႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယခုခရီးစဥ္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုအၾကား ဆက္ဆံမႈပိုင္းကို ခ်ိန္ညွိလိုသည့္ သေဘာလကၡဏာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး သူမအေနျဖင့္ ယခုခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ကာ ယင္းေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္သို႔လည္း သြားေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

"အေနာက္အုပ္စုက သူမအေပၚမွာ အထင္ႀကီးေမွ်ာ္လင့္မႈေတြ ရွိထားခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ေက်နပ္အားရတဲ့ အဆင့္ေတာ့ မေရာက္ခဲ့ၾကပါဘူး၊ ဘာလို႔ဆုိေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြကုိ သူမဘက္က တိတိက်က် လုိက္နာေနတာမွ မဟုတ္တာ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခုက သူမဟာ ျမန္မာရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ သူမ ႏိုင္ငံ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အလုပ္လုပ္မွာပါပဲ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ အေနာက္အုပ္စုၾကား ခ်ိန္ညွိတာကလည္း မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ပါပဲ" ဟု တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဌာနမွ အာရွ-ပစိဖိတ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ Shen Shishun က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယခုခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ပိတ္ဆို႔ေနေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး   ႏွစ္ဘက္စလံုး အေနျဖင့္ ျမစ္ဆံုကိစၥအေပၚ နားလည္မႈ တစ္ခု ရရွိရန္ လုိအပ္သကဲ့သို႔ ယင္းမွတဆင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Shen Shishun က သံုးသပ္သည္။

ျမစ္ဆံုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က အေျဖရွာလုိသည့္ ဆႏၵရွိလ်င္ေသာ္ျငား သူမအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းဆည္စီမံကိန္းမွာ တ႐ုတ္တို႔က စီးပြားေရးအရ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းဟု ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားက ႐ႈျမင္ထားသကဲ့သုိ႔ NGO မ်ား၊ ေဒသတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ယင္းအေပၚ သေဘာမေတြ႕ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု အကဲျဖတ္မ်ားက ေျပာသည္။

" တကယ္ေတာ့ တ႐ုတ္က ျမန္မာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို မဟာဗ်ဴဟာရႈေထာင့္က ၾကည့္ၿပီးလုပ္ေနတာပါ၊ ျမန္မာရဲ႕ ရခိုင္ကမ္းရုိးတန္းကေန ယူနန္ျပည္နယ္ထိ ဆက္သြယ္မယ့္ ေရနံနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းေတြ သြယ္ဖို႔၊ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္က ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ဒါေတြကို အာ႐ံုထားေနတာျဖစ္ပါတယ္" ဟု Xiamen တကၠသိုလ္မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ ေလ့လာေရးစင္တာ အႀကီးအကဲ Zhuang Guotu က ေျပာသည္။