ဘ႑ာေရးက႑မွာ နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္လို႔ဆိုတဲ့ ကမာၻ႔ရတာနာ ဘဏ္ ဒုတိယ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာလွညႊန္႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း

.

 အခုလတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻ႔ရ တာနာဘဏ္ ဒုတိယ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာလွညႊန္႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္တခ်ိဳ႕ကို 7 Minutes အစီအစဥ္မွာ ေစာင့္စား ၾကည့္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ဟုတ္ကဲ့ပါရွင့္။ ဒီ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာေပါ့ ဒီ အစိုးရသစ္ရဲ႕ စီးပြားေရး မူဝါဒေတြ ထြက္လာတယ္။ ဒီ မူဝါဒထဲမွာဆုိရင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ပါတယ္ေပါ့ေနာ္။ မူအားျဖင့္ ၿခံဳငံုၿပီးေတာ့ သုံးသပ္ ထုတ္ျပန္တဲ့အထဲမွာ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ေယဘုယ်ဆန္တယ္လို႔လည္း တခ်ိဳ႕က ေျပာေနတာေတြ ရွိတယ္ရွင့္။ ေဒါက္တာ လွညႊန္႔အေနနဲ႔ဆုိ ရင္ေကာ ဘာမ်ားေျပာခ်င္သလဲ။ 7 Minutes အစီအစဥ္မွာ အဖြင့္အေနနဲ႔ ေျပာေပးပါဦးရွင့္။

အခုမူဝါဒသည္ ရည္မွန္းခ်က္ အႀကီးႀကီးပဲ။ မူဝါဒ အႀကီးႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာက္က ၁၂ ခ်က္ကလည္း ေထာင့္စံုကေန ေရးထားတာ။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္နဲ႔ေျပာရင္ မစ္ကုိဆန္ တယ္ေပါ့။ အျပင္ေလာကေျပာေနတာက မိုက္ခ႐ို လိုခ်င္တယ္။ ဘာသြားမွာလဲ ဒီေတး သြားခ်င္တယ္ Short Term လား Long Term လား Medium လား ဒါမ်ိဳးေလးေတြ သိခ်င္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ဒီမွာေရးထားတဲ့ ၁၂ ခ်က္သည္ တကယ္တမ္းေျပာရင္ ေထာင့္စံု ဘက္စံု အကုန္လံုး အဲဒီအတြက္ ေၾကာင့္ ေထာင့္စံုေရးထားတာအတြက္မို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျပင္ပေလာကမွာ ေျပာတာကို လက္ခံပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကေန ေနာက္ထပ္ထြက္လာမယ့္ ေရတုိ ႏွင့္လက္ေတြ ႔ႏွစ္ရွည္ေတြ ႏွစ္တိုေတြ ဒါေလးေတြကိုေတာ့ အနည္းငယ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လုိပါတယ္။

  အဲဒါဆုိရင္ လူတုိင္း လုပ္ငန္းရွင္တုိင္း နားမလည္ေသးတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေပါ့ေနာ္ ဆရာ။

  သေဘာကေတာ့ စီးပြားေရးမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာေပါ့ေနာ္။ ကာလတုိေတြ ကာလရွည္ ေတြရွိတယ္။ အခုခ်မွတ္ထားတဲ့စီးပြားေရးက ကာလရွည္စီးပြားေရး။ ကာလတုိမဟုတ္ဘူး။ အဲေတာ့ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ သူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ဟာကုိ သူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာပဲ။

ဟုတ္ကဲ့။ ဒါဆုိရင္ေပါ့ေနာ္ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဘက္စံု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ဖို႔ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ထိမ်ား ခက္ခဲမလဲရွင့္။

ခက္ခဲတယ္ဆုိတာကေတာ့ အေပၚက စီမံကိန္းကေတာ့ ခ်တာေပါ့။ ေအာက္က အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ဖို႔က လမ္းေၾကာင္းေတြ ရွိတယ္ေပါ့။ လမ္းေၾကာင္းမွာ နည္းပညာေတြရွိတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံပိုင္ နံပါတ္ႏွစ္မွာဆုိရင္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးေတြ ပုဂၢလိကပုိင္ စီးပြား ေရးေတြ လုပ္မွာတို႔ဘာတို႔ ေရးထားတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ အေသးစား အလတ္စားေတြ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းေတြ ကူညီမယ္လို႔ ေရးထားတယ္။ ဒီစာေၾကာင္းေတြက တကယ္တမ္းေျပာရင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အစုိး ရ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြ သိပ္ၿပီးေတာ့မွ ပစၥည္းထုတ္အား သိပ္မေကာင္းဘူးဆုိရင္ ပုဂၢလိကကုိ လႊဲေပးၿပီး ပုဂၢလိကရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာ သြားမွာေပါ့ေနာ္။ ဒီအတုိင္းပဲ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေတြအေနနဲ႔ တကယ္လို႔ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ေကာင္းတယ္ဆုိရင္လည္း သူ႔ကုိ ဆက္ၿပီး ပံ့ပိုးေပးသြားမွာေပါ့။ ဒီလုိေလးေတြ ရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက အေသးစား အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ က အဓိကက်တယ္။ သူတို႔ေလးေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေလ တျဖည့္းျဖည္းနဲ႔ ႀကီးထြားလာေလ စက္႐ံုအလုပ္႐ံု ေတြ ျဖစ္လာေလ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္အားေတြ ပုိၿပီးေတာ့ အားရွိလာေလေပါ့။ အဲေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္မႈ ဒီသံုးခုက က႑ႀကီးသံုးခုေပါ့ေနာ္။ ဒီက႑ႀကီး သံုးခုမွာ ထုတ္လုပ္မႈအားရွိလာေလ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ တက္လာမွာပဲ။]

ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ။ ဒါဆုိရင္ ကၽြန္မတို႔ ဘ႑ာေရးဘက္ကုိ ခဏေလာက္ ေငြၾကးက႑ဘက္ကုိ နည္းနည္းေလာက္ ေမးခ်င္ပါတယ္ရွင္။ ဒီ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ထဲမွာေပါ့ေနာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေတာ့ ေကာင္းမြန္ေတာင့္တင္းတဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစနစ္နဲ႔ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္ေတြကို တိုးပြားလာ ရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဆုိၿပီးေတာ့ ပထမဦးဆံုးအခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္စုေတြ ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေအာင္ဆုိၿပီးေတာ့ ဘ႑ာေရး တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဆုိၿပီးေတာ့ ပါဝင္တာေတြကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္ရွင့္။ ဒါေပမယ့္ ဗဟုိဘဏ္လိုမ်ိဳး တကယ္ကုိ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဒါေတြကုိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ တာေတြလည္း မေတြ႔ရဘူးရွင့္။ ဒီအေပၚမွာ ေဒါက္တာလွညႊန္႔ရဲ႕ အျမင္ကုိေျပာပါဆုိရင္ ဘာမ်ားျဖစ္ မလဲရွင့္။

  အခု ျပည္တြင္းမွာ အရင္းအျမစ္ေတြရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွာဆိုရင္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္း အျမစ္ေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီအတုိင္းပဲ ဘ႑ာေရးေလာကမွာလည္းပဲ ကုိယ့္ရဲ႕အတြင္းအားနဲ႔ တည္ေဆာက္လုိ႔ရမလား။ တည္ေဆာက္လုိ႔မရရင္ေတာ့ အျပင္ကအားေတာ့ ယူဖို႔လုိတယ္။ အခု ႏိုင္ငံေတာ္က ပြင့္လင္းလာတဲ့အတြက္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံျခားကေန စီးဝင္လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ႔မႈေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြကလည္း အလကားေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေလးေတြကုိ အေရးႀကီးတာက စုစည္းလုိ႔ရရင္ အသံုးျပဳတဲ့ေနရာမွာ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ ၿပီး သံုးတတ္္ဖို႔လုိတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီအရင္းအျမစ္ေတြကုိ ဘယ္ေနရာမွာ အသံုးခ်မွာလဲ ဥပမာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ထဲကုိ ဘယ္ေလာက္ ရင္းႏွီးမွာလဲ၊ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီး မွာလဲ၊ ေက်ာင္းေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးမွာလဲ၊ က်န္းမာေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးမွာလဲ ဒါက စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ပံုစံေပါ့။ ဘဏ္ေလာကအေနနဲ႔ေျပာရင္ ဘဏ္ေလာကဟာ ဆရာတုိ႔ ဘဏ္ေလာကတစ္ ခုလံုးက ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ဥပမာ ကေမာၻဇက ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဘဏ္ေသးေသးေလးနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ သူက ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္မက ရွိတယ္။ အဲေတာ့ ဆရာတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ဘဏ္ခြဲေတြ အားလံုးေပါင္းရင္ေတာင္မွ တျခားႏုိင္ငံရဲ႕ ဘဏ္အႀကီးႀကီး တစ္ခုကိုေတာင္ မမွီဘူးေပါ့။

ဟုတ္ကဲ့ ဒီ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြဘက္ကေနၿပီးေတာ့ အထူးျပဳမူဝါဒေတြ ေရးဆြဲဖို႔ လုိေနၿပီလားရွင့္။ ဒါဆုိရင္ လက္ရွိအေျခအေနမွာေပါ့ေနာ္။

  အဲေတာ့ အျပင္ေလာကမွာ ေျပာေနတဲ့စကားကုိ လက္ခံပါတယ္။ လက္မခံတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေရးထားတဲ့စကားလံုးက Law တစ္ခုလုိပဲ။ Law သည္ အကုန္လံုး လႊမ္းၿခံဳၿပီးေတာ့ ေရးရ တာပါ။ Rule and Reculation က်မွသာ အေသးစိတ္ နည္းဥပေဒေတြ စည္းမ်ဥး္ဥပေဒေတြက်မွ ဒါႀကီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ဘာလုပ္မွာလဲဆုိတာ အဲေတာ့ ခုနက မဇိၩမက ေမးသလုိပဲ ဝန္ႀကီးဌာနမွာလည္း တာဝန္ရွိတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔က အဲေတာ့ အရင္မွာ အရင္တုန္းက ရွိခဲ့တဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ သြားလို႔မရဘူးေပါ့ေနာ္။ ေျပာခ်င္တာက Special ျပင္ထားတဲ့အတြက္ နည္းပညာအ သစ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ေတြလုိက္ဖို႔ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနတုိင္းမွာ သူ႔ဟာနဲ သူ ရွိပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ဒီ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ ရွိေနေသးတာေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္က လူတုိင္းဆီမေရာက္ႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ဆရာ ဒီ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မူဝါဒအတြက္ အထူးျပဳဖို႔အတြက္ေပါ့ေနာ္ ဒီ လုိအပ္ခ်က္က ေျပာပါဆုိရင္ အဲဒါက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားေတြအတြက္က ဘာျဖစ္မလဲ အဲဒီအေပၚမွာေကာ ဆရာ ဘာမ်ား ဆက္ေဆြးေႏြးခ်င္သလဲ။

ဆရာတုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကို ေလ့လာလုိက္တဲ့အခါက်ရင္ ဥပမာ ဂ်ာမနီတုိ႔ ဂ်ပန္တို႔ ဒီ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ ေတြမွာ သူတို႔ႏုိင္ငံက လူတစ္ေယာက္အေပၚမွာ ပိုက္ဆံေခ်းတယ္ဆုိတာက ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအေပၚ မွာ ေခ်းတာ။ သူ႔စီးပြားေရးက ေငြလုိအပ္တဲ့ တစ္ရာမွာ သံုးဆယ္ပဲ ေပးႏုိင္တယ္။ ခုႏွစ္ဆယ္ ပံ့ပုိးမယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာမွာေနာ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အလုပ္မရွိဘူးေလ အလုပ္မရွိတဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ပက္ဆံေခ်းခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘဏ္က ပက္ဆံေခ်းေပးတာပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေခ်းလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ အုိင္တီရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေက်ာင္းမွာ လာတက္တာ။ ေက်ာင္းသားျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကို ပိုက္ဆံ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေလာက္ ေခ်းပါ။ ေခ်းေပး တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဒီေက်ာင္းသားကုိယုံလုိ႔ေခ်းတာ ဂ်ပန္က တစ္လၾကာၿပီးေတာ့ ျပန္ထိုးဆပ္လုိက္ တယ္ ၿပီးသြားၿပီေပါ့။ ေနာက္တစ္ခါ ဒီလိုမ်ိဳး အခက္အခဲျဖစ္ရင္ သြားေခ်းျပန္ေရာ ဒီတစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၀ လုိခ်င္တယ္ မေခ်းဘူးလား။ ေခ်းတယ္ေပါ့။ ဘာေၾကာင့္ေခ်းလည္း ယံုၾကည္လို႔ေပါ။ သူဟာ သတ္မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း လာေပးတဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈရွိတယ္။ ဆရာတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတာက အေသးစား အလတ္စား သမီးခုနကေျပာသလိုပဲ သူတို႔မွာ အာမခံတင္ ဖို႔လည္း အားမရွိဘူး။ ျပည္တြင္းဘဏ္မွာ ပက္ဆံေခ်းတယ္ဆုိတာ ေျမႀကီးေတြ အိမ္ေတြ ၿခံေတြရွိမွ ဒီအေပၚမွာ တန္ဖိုးျဖတ္ၿပီး ေခ်းတာ။ စက္မႈလုပ္ငန္း အလတ္စားလုပ္ငနး္ေတြမွာ ပုိင္ရွင္ေတြက ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘူးေလ။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ သူ႔မွာ စက္႐ံုေတာ့ရွိတယ္။ လူအင္အားလည္း ၅၀ ေလာက္ရွီတယ္။ သို႔ေသာ္ အာမခံတင္ဖို႔က်ေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္ေပါ့။ ဒီအေပၚမွာ ေျဖေလ်ာ့ၿပီး ရင္ ဘယ္လုိေခ်းမလဲဆိုတာကိုပဲ ဘဏ္ေတြက စဥ္းစားမယ္။

ဟုတ္ကဲ့ပါ ေဒါက္တာလွညႊန္႔ရွင့္ အခုလိုမ်ိဳး 7 Minutes အစီအစဥ္ကုိ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေျဖေပးတာ ကၽြန္မတို႔ အစီအစဥ္က ေက်းဇူတင္ပါတယ္ရွင့္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။