လက္ေတြ႔ဆန္ၿပီး အမ်ဳိးခ်စ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟု တ႐ုတ္သတင္းစာေရး

.

ဓာတ္ပံု-သက္ကို မဇၥ်ိမ

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ငါးရက္တာ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။   ျမန္မာ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလလယ္ အေမရိကန္ခရီးစဥ္မတိုင္မီ တ႐ုတ္သို႔ ဦးစြာ လာေရာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သူမသည္ တာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္သံုးခု သြားေရာက္ထားခဲ့ရာ ယင္းခရီးစဥ္မ်ား အားလံုးသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္မူ NLD အစိုးရ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာအစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဦးစားေပး မူ၀ါဒကို ေရြးခ်ယ္ကုိင္ဆြဲ ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိဘဲ သာတူညီမွ် ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည္။

ထြက္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယခုတ႐ုတ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္မ်ား ေနာက္တြင္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံခရီးစဥ္မ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ဟု သိရျခင္းအားျဖင့္ သူမ၏ အစိုးရမွာ ဘက္မလုိက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လႈိင္းသစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည့္သေဘာ ေဆာင္ေနလ်က္ ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အျပည့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ အေနာက္တိုင္းစံႏႈန္းမ်ားကို ေထာက္ခံသကဲ့သု႔ိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေရးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ထားသည္။ " အားလံုးသိၾကတဲ့အတုိင္း ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံဟာ ေတာင္အာရွနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၊ ေျမာက္ဘက္မွာ တ႐ုတ္တို႔ ဆံုတဲ့အမွတ္မွာ တည္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္" ဟုလည္း သူမက ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာထားသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သူမက အေလးေပးေျပာၾကားထားသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန္ လုိေၾကာင္း ဆုိထားသည္။ သူမ၏ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးမူကို ၾကည့္လ်င္ အားလံုးအေပၚတြင္ သာတူညီမွ် ရွိေစသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ျမန္မာအတြက္ အႀကီးဆံုးေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေနေသာ တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီမွာ အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီး ႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္ရန္ ပထမဆံုး ဖိတ္ၾကားခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္း သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ၎တုိ႔၏ ပထမဆံုးျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ သို႔မဟုတ္ အျခား အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားကို ေက်ာ္ကာ လာအိုႏိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္သြားေရာက္ခဲ့သည္။

 NLD အစိုးရ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုေရာ အေမရိကန္ႏွင့္ပါ ထိန္းသိမ္း ဆက္ဆံေနခဲ့ၿပီး တစ္ဘက္တြင္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဆက္ဆံေပးေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ တည္ၿငိမ္မႈအရွိဆံုး ဒီမိုကေရစီ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဗ်ဴဟာအရ အားလံုးအေပၚ သာတူညီမွ်ရွိေစေသာ ဒီမုိကေရစီ သံတမန္ဆက္ဆံမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီမ်ား ဘက္စံုေဒါင့္စံုမွ ရရွိႏိုင္လာစရာ ရွိေနသည္။

NLD အစိုးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈပိုင္းကို မ်ားစြာ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံျဖစ္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ ပမာဏသည္ ျမန္မာ၏ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။ အလားတူ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွသူ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု က႑အတြက္ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ေသာ အာရွ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈဘဏ္ထံမွ မ်ားျပားသည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္စရာရွိသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း တ႐ုတ္တို႔ဘက္က ျမန္မာ၏ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံေပးလ်က္ရွိသည္။

ဇူလိုင္လက လာအုိႏိုင္ငံ ဗီယန္က်င္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ၎တို႔ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယံုၾကည္အားကိုးျခင္းခံရေသာ ပူးေပါင္းဘက္ျဖစ္လုိရန္ ဆႏၵရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား က႑ေပါင္းစံုတြင္ လက္ေတြ႕က်က်ပူးေပါင္းေရး၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံမႈပိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္မႈမ်ား တုိးျမင့္ေရးတု႔ိတြင္လည္း တုိးျမင့္လုပ္ေဆာင္ေရး ၎က ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးပိုင္းကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ထိခိုက္ေစခဲ့ရေသာ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳမႈပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍ မရပါ။

အလားတူ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္က ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းသည္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး တုိးျမင့္ပူးေပါင္းေရးအတြက္ အတားအဆီး တစ္ခုကဲ့သို႔ တည္ရွိေနလ်က္ရွိသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရက ယင္းဆည္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေပးထားလိုက္ၿပီျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား တုိင္ပင္ဆံုးျဖတ္စစ္ေဆးၿပီးသည္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္သြားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အဓိကအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ၾကားတြင္ ခ်ိန္ခြာလွ်ာညွိရင္း ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳွပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ကမူ NLD အစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို စမ္းသပ္တိုင္းတာသြားမည္ျဖစ္သည္။