ရွစ္ေလးလံုး မဟာအေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ

.

ဓာတ္ပံု-သူရ မဇၥ်ိ္မ

လြန္ခဲ့သည့္ (၂၈) ႏွစ္က မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ လူထုအံုၾကြမႈႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခု ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္အ၀ွမ္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီအံုၾကြမႈႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၈.၈.၈.၈ ( ရွစ္ေလးလံုး) အေရးေတာ္ပံုႀကီးအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ခဲ့သည္။

ယင္း ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တိုင္းျပည္ကို တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရကို လက္နက္မဲ့ အၾကမ္းမဖက္ လူထုအင္အားျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ သမိုင္း၀င္အေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္သည္။  ၂၉ ႏွစ္တာ တိုင္းျပည္အေပၚ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ကာ ထင္ရာစိုင္းကုိယ္က်ိဳးစီးပြားရွာသူမ်ား၊ အာဏာကို လက္နက္ျဖင့္ မတရားရယူလိုစိတ္အဓိက အားကိုးသူမ်ားကို လူထုႀကီးက မလိုလားမႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို မွားယြင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကသည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းဖို႔့ေကာင္းသည္မွာ ၂၆ ႏွစ္တာ တိုင္းျပည္ကို ဓါးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အာဏာပလႅင္ေပၚက ဆင္းေပးလိုက္ၾကရေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏ လက္ပါးေစ စစ္၀ါဒီေနာက္လုိက္မ်ားက ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားကို ရက္စက္စြာ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ လူစုခဲြလ်က္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေနာက္ထပ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ တည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးရာဇ၀တ္မႈႀကီးကို က်ဴးလြန္လိုက္ၾကျပန္သည္။ သည္လိုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္မွာ ဆက္လက္ အသက္ရွင္လ်က္ ျပည္သူမ်ားမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္ နက္ခဲ့ၾကရျပန္သည္။ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အစရွိေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အႏႈတ္လကၡဏာမ်ား ဆထက္တံပိုး နိမ့္ပါးကာ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္သထက္ ငယ္ခဲ့ၾကရျပန္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကာလက စစ္၀ါဒီမ်ားရဲ႕လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကခဲ့ၾကရသည္မွန္ေသာ္ျငားလည္း၊ ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဥ္းေထာင္ေတြအတြင္း   ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေသာ္ျငားလည္း၊ ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မိတကြဖတကြဲ ျဖစ္ၾကရေသာ္ျငားလည္း ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ အရင္းမူလ အေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အတူလက္တြဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ လက္စားေခ်ေရးႏွင့္ ရန္လုိမုန္းတီးမႈကို အေျခခံသည့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆအေပၚ အေျခမခံခဲ့ပါေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျဖဳတ္ခ်ေရးႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အကင္းပါးစြာ အစဥ္တစိုက္ရပ္တည္လ်က္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ လက္စားေခ် အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးအစြန္းတဖက္ႏွင့္ လက္နက္ခ်အရႈံးေပးေရး အျခားအစြန္းတဖက္တို႔ကို ကြၽမ္းက်င္ပါ္းနပ္မွန္ကန္စြာ ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကို မရရေအာင္ ရွာေဖြေဖၚေဆာင္ကာ အာဏာရွင္စနစ္ကို နယ္ေျမက်ဥ္းေစခဲ့သည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခြင့္အခါႏွင့္ အေျခအေနကို ပါးနပ္က်ယ္ျပန္႔စြာ အမိအရဆုပ္ကိုင္လ်က္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္လမ္းစေပၚ ေအာင္ျမင္ေအာင္ သယ္ေဆာင္ခ်မွတ္လာႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ အားလံုးသိသည့္အတိုင္း စံေတာ္၀င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မေရာက္ရွိေသးသည့္တုိင္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ရာႏႈန္းျပည့္မဖယ္ရွားႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံေကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ စတင္ဦးတည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ အခြင့္အေရးမွာ အမိ်ဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးမူေဘာင္အေပၚတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းေရးက်ိဳးပမ္းမႈမ်ား   ေခါင္းေထာင္ႏိုင္ခြင့္ရရွိလာေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ရွစ္ေလးလံုး မဟာအေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္ျဖစ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ တစတစ အေကာင္အထည္ေဖၚလာႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔အတြက္ ဆထက္ထမ္းပိုး တိုး၍ ေဆာင္ရြက္ၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မဟာရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ လြဲေခ်ာ္မသြားေစေရးကိုမူ အထူးသတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလံုး မဟာအေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓါတ္ အဓြန္႔ရွည္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအသိ မွန္ကန္ျမင့္မားစြာ ဆက္လက္ကိုင္ဆြဲထားၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း မဟာရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳရင္း မဇၥ်ိမက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။