တရုတ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား တရားမ၀င္ ေရာင္းခ်မႈသတင္း ထြက္လာၿပီးေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ စစ္ေဆး

.

ဇူလိုင္ ၂၃ ။          ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ နီးပါး တရားမ၀င္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ေရာင္းခ်ေနခဲ့သည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေဆးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေဆးထုိးႏွံျခင္း မွတ္တမ္းမ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုိက္လံစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအားျဖင့္ တရားမ၀င္ ေဆးေရာင္းခ်ထားျခင္းရွိမရွိ ႏွင့္ ယင္းေဆးမ်ား အသံုးျပဳထုိးႏွံထားျခင္း ရွိမရွိတို႔ကို စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး ႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္းေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဆးရံု၊ေဆးေပးခန္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုးကိုလည္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးေသာ ကာလတစ္ခုက ရွန္တုန္ ေဒသမွ သားအမိႏွစ္ဦး ကုန္သည္မ်ားထံမွ တရားမ၀င္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ၀ယ္ယူကာ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေဆး၀ါးျပန္လည္ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားဆီသို႔ ေရာင္းခ်ေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိထားခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မွ ကာကြယ္ေရး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သြားမည္ဟု မတ္လအတြင္းက ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။