ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္ေခၚမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကတိေပး

.

Photo by Thiti Wannamontha

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ေနရပ္စြန္႔ေျပးျမန္မာမ်ားကို အခ်ိန္သင့္ခ်ိန္ လုံၿခံဳေဘးကင္းစြာေနရပ္ျပန္ေခၚေရးအတြက္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈရသည္။

ဇြန္ ၂၄ ရက္က ထုိင္းႏိုင္ငံ အစိုးရအိမ္ေတာ္ရာတြင္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္   ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီလ NLD အစိုးရအာဏာရၿပီးခ်ိန္မွစကာ ေဒၚအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပထမဆုံးထုိင္းခရီးစဥ္အျဖစ္ ယခုခရီးစဥ္၏ ဇြန္ ၂၄ ရက္ အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္   ေနရပ္စြန္႔ထြက္ေျပးလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးကို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားၾကား ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္သည့္ ပဋိညာဥ္ သုံးရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ေနရပ္စြန္႔ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္အားလုံးကို သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ အိမ္ျပန္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြ အေရးအတြက္ ထုိင္းအစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေတြအေနနဲ႔က ႏိုင္ငံရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို   ျပန္လာရမွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။”ဟု   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၿပီး ယင္းကိစၥက အစိုးရ၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ထိုင္းႏိုင္ငံက ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ တာဝန္ယူေၾကာင္း”လည္း ေျပာခဲ့သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္စခန္း ကိုးခုရွိကာ ျမန္မာဒုကၡသည္ေပါင္း တစ္သိန္း၀န္းက်င္ ရွိေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။