စစ္တပ္ႏွင့္ အကဲဆတ္ဒီမိုကေရစီ

.

အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္တြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးထိပ္ထား ေျပာလာခဲ့သည္၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သျဖင့္လည္း အင္န္အယ္လ္ဒီကို   ေထာက္ခံၾကသူမ်ားက လက္ခံၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးမွာ အတိုင္းအဆရွိၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမ်ဳိး   ျဖစ္သင့္သည္။ လက္နက္ကိုင္ထားသူမ်ားကို မသိမသာမွသည္ သိသိသာသာေၾကာက္ရသည္မ်ဳိးဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ား က ဘ၀င္က်မည္မဟုတ္ပါ၊ သို႔တိုင္ ယင္းသည္လည္း အရွိတရား ျဖစ္ေနျပန္သည္။

အစိုးရသစ္တက္ခါစတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ အင္န္အယ္လ္ဒီႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခဲ့ ညၾကသည္၊ ခါးခါးသီးသီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လုိက္ၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ စစ္အာ ဏာရွင္မ်ား အလိုက်အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒက ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိထားသည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဥကၠ႒ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတမျဖစ္ေစရန္ တမင္တကာ တားဆီး ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မတခုကို ကိုင္စြဲရင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ဥပေဒသစ္တခုျပဳ႒ာန္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးကို ရယူလိုက္ သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း အျဖစ္အပ်က္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ထိန္းညွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဇြန္ ၁၀ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အရင္သြားၿပီးမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္၍ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။ စစ္တပ္သည္ အင္အားႀကီးမားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အရွိတရားအရ စိတ္ထင္တုိင္း မေပါက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္းကို အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ တဦးလည္းျဖစ္သူ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ဇြန္ ၁၄  မွ ၁၉ အထိ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပေနေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္ေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားတေယာက္ႏွင့္ သူ၏မဟာေဒ၀ီအေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားေသာ Twilight Over Burma ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖြဲ႔က ခြင့္မျပဳေသာ ေၾကာင့္ ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ မျပသႏိုင္ခဲဲ့ပါ။ ဇာတ္ကားထဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပကြက္မ်ား သည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္သည့္အတြက္ ျပသခြင့္မျပဳဟု အေၾကာင္းျပ သည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုတိုးတက္ရရွိလိမ့္မည္ဟု ျပည္သူတရပ္လုံးက ေမွ်ာ္လင့္အားထား ယုံၾကည္ၾကသည္။ သို႔တိုင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မဟုတ္တာမမွန္တာ လုပ္ခဲ့သူမ်ားကို အျပစ္ တင္ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိျခင္းပင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဟု တားျမစ္ပါက လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္၊ တင္ျပခြင့္ ကို ပိတ္ပင္ရာက်သည္။ တဦးတဖြဲ႕ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးရသည္ဆို လွ်င္ ယင္းအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ အဓိပၸာယ္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေရးတႀကီးႏွင့္ အေဆာတလ်င္ ကိုင္တြယ္ရမည့္ ျပႆနာႏွင့္ အရႈပ္အေထြးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ ယင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ ၏ သယံဇာတႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳခဲ့မႈမ်ားကို အျမန္ဆုံး တားဆီးကန္႔သတ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ဆိုသည္မွာလည္း စစ္တပ္ကို အၿမဲတမ္း အသားေပးဆက္ဆံရမည္ခ်ည္း မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ ႏုသစ္သီဆိုသည္မွာ မွန္ပါသည္၊ အဖူးအငုံဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ပိုးေမြးသလို ေမြးယူေနရေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ အေတြးအေခၚ ရွိသူမ်ားေၾကာင့္ တခုခုလြဲေခ်ာ္သြားေလမည္လားဟု အင္န္အယ္လ္ဒီက စိုးရိမ္စိတ္ရွိေနသည္ကိုလည္း လက္ခံသည္။ သို႔တိုင္ ဒီမိုကေရစီအကဲဆတ္မႈေၾကာင့္ခ်ည္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အမည္ နာမျဖင့္ စစ္တပ္ေရဒါႏွင့္ လြတ္ကင္းေအာင္ေနေရးကိုမူ ေကာင္းစြာ နားမလည္ႏိုင္သလို ေယဘုယ် အားျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာလည္း မရွိဟု မဇၥ်ိမက ထင္ျမင္သည္။