ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တ႐ုတ္၏ ဖိစီးမႈ

.

မီဒီယာ လက္လွမ္းမမီရာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား တုိက္ခိုက္ေနရာ၌ လက္နက္တပ္ဒ႐ုန္းမ်ား အသုံးျပဳေနသည္ကို ညႊန္ျပေနသည့္ ဓာတ္ပုံက ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း အင္တာနက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ အတြင္းလူတစ္ဦးက မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးကာ ေဖ့ဘုတ္ေပၚတင္လိုက္သည့္ ဓာတ္ပုံျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ယင္းပုံသည္   ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေလဆိပ္ကြင္းတစ္ခုတြင္ တ႐ုတ္လုပ္ CH-3A ေမာင္းသူမဲ့ တိုက္ခိုက္ေရးဒ႐ုန္းယာဥ္တစ္စင္း ပ်ံသန္းရန္ စစ္သားမ်ား ျပင္ဆင္ေနပုံျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္အတြင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းဓာတ္ပုံတစ္ပုံက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း HIS-Jane အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳေပးေနသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း အႀကီးဆုံးလက္နက္ကိုင္အုပ္စုျဖစ္သည့္ UWSA တပ္ဖြဲ႔က တ႐ုတ္လုပ္ FN-6 man-portable air defence systems သို႔မဟုတ္ MANPADS ကို အသုံးျပဳေနသည္ဆုိေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္သည္။ UWSA ဝလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ယင္းဓာတ္ပုံက ေဖာ္ျပေနသည္မွာ တင့္ကားဖ်က္ ပုခုံးထမ္းဒုံးက်ည္မ်ားျဖင့္ ဝတပ္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနၾကပုံျဖစ္သည္။

ထိုပုံႏွစ္ပုံျဖင့္ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း ေတြးရလွ်င္ တ႐ုတ္လက္နက္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ေဖာ္ယူမႈအျဖစ္ တ႐ုတ္လုပ္ ဒ႐ုန္းယာဥ္မ်ားကို ပစ္ခ်ႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္ဒုံးက်ည္မ်ား ဝႏွင့္ ဝမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဝယ္ယူထားႏုိင္သည္ဆိုၿပီး ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ နယ္စပ္ေရးရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ လက္ေတြ႔အျမင္အားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း အဓိက တိုင္းရင္းသားအတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရး မျပတ္ေစဘဲ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာတင္ထားၿပီး စစ္လက္နက္နည္းပညာမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေနရာ NLD အစိုးရလက္ထက္ လာမည့္လတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ယူမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အခရာက်သည့္ အခန္းက႑ကို တ႐ုတ္က ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း အာရွေရးရာတ႐ုတ္အထူးသံ Sun Guoxiang ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ အထူးလာေရာက္ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Hong Liang ေနျပည္ေတာ္တို႔ လာေရာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရရွိထားသည့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမရွိေအာင္ အၿမဲအားထုတ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အီးယူႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးလ်က္ရွိသည့္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ထြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔၏ အေျခခံက်က် သက္ေရာက္မႈက အဓိကမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ရွိထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပိုမို၍ ႐ုိက္ခတ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္မႈတြင္ တ႐ုတ္က မဟာမိတ္ျပဳ ေစာင္မေနခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္လည္း အဆမ်ားစြာ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ အခ်ိန္သိပ္မၾကာေသးခင္က တ႐ုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးကာ တ႐ုတ္သို႔ ေပးပို႔သြယ္တန္းခဲ့သည္။ အိႏိၵယသမုဒၵရာေဒသႏွင့္ ဥေရာပအလြန္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ေသာ ပိုးလမ္းမႀကီးအတြက္ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေနာက္ထပ္အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ လက္တံျဖန္႔ထားမႈတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ခံစစ္သေဘာထားအျမင္တစ္ရပ္ကလည္း ရွိထားသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ကူမင္တန္တပ္မ်ားသည္ ျမန္မာအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌ တပ္စြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ CIA က ကူမင္တန္တပ္မ်ားအား ေနာက္ကြယ္က ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္က တ႐ုတ္အတြက္ ေမ့ႏုိင္စရာရွိမည္မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္ပါဝင္သည့္ စစ္ေအးတုိက္ပြဲသစ္အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ႀကီးထြားေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔၏ ဗ်ဴဟာဦးတည္ထားမႈမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးဆက္ဆံၿပီး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးျဖစ္ေစေအာင္ ျဖစ္ရသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္ ၂၇ ႏွစ္တာ အရိပ္ကိုခုိကာ ဝတပ္ဖြဲ႔ကို အင္အားႀကီးထြားေစခဲ့သည္။ စစ္သားစြမ္းရည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း၊ ေခတ္မီလက္နက္တပ္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမအပိုင္ျပဳေစျခင္းတို႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အဟန္႔အတားအျဖစ္ အင္အားႀကီးထြားေစရာ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ သတိထားေနရသည့္ အေနအထားပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က ဝတပ္ဖြဲ႔ကုိ စစ္ေရးအရ ႀကံရြယ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားရမည့္ အေျခအေနဆိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဝတပ္ဖြဲ႔၏ အေနအထားကလည္း ကိုးကန္႔၊ ပေလာင္၊ ရွမ္းႏွင့္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ကာ ေနာက္ထပ္အင္အား ျဖည့္တင္းထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကလည္း ေက်နပ္စရာမရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးမိုင္းကြင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔၏ ရန္ပုံေငြ၊ အႀကံဥာဏ္ အေထာက္အကူမ်ားျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈက ယိုေပါက္မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ား ေနာက္ဆုံးလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအထိ ရည္ရြယ္သည့္ NCA ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာတြင္ ေနာက္ဆုံးလက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ငယ္ ရွစ္ဖြဲ႔သာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိကအဖြဲ႔မ်ားက ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။ တိုက္ပြဲသစ္မ်ားလည္း ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို လာမည့္လတြင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပင္လုံညီလာခံအား ျပန္လည္အသက္ဝင္ေရးပင္။