လႊတ္ေတာ္ကို အလစ္မေပးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

.

NLDအမတ္မ်ား အမ်ားဆံုးေနရာရထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ပထမဆံုးေန႔အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္၊ နံနက္ ၁၀နာရီကစၿပီး က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ (ဓာတ္ပုံ သက္ကုိ)

ဇြန္ ၈ က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ မ်ားျပားေလသည္။ ျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို စိတ္၀င္ စားၾကသည္ဟု ဧည့္သည္မ်ားျပားမႈကို ေထာက္ထား၍ ရိုးရွင္းေသာ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေပသည္။ ျပည္သူ႔အသံကို လႊတ္ေတာ္က ထင္ဟပ္ႏိုင္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပလာသည္မွာ ရက္ေပါင္း ၄၀ ပင္ ေက်ာ္လာခဲဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ က စတင္ခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တြက္စစ္ေသာ္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ေလးလေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ႐ုပ္လုံးသည္ လည္း ပုိ၍ပုံေပၚလာခဲ့ၿပီး ပင္နီေရာင္လႊမ္း လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပုံသ႑ာန္အားျဖင့္ ပို၍ေပၚလြင္ သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ား ပင္နီေရာင္လႊမ္းျခင္းမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အင္န္အယ္လ္ဒီအမတ္မ်ားကို ပင္နီေရာင္၀တ္ေစခ်င္သျဖင့္ အမတ္မ်ား ကလည္း လိုက္နာၿပီး ၀တ္ဆင္ေနၾကပုံေပၚသည္။ ပင္နီေရာင္ကို လူထုသမၼတဦးထင္ေက်ာ္ကလည္း တခါတရံ ၀တ္ဆင္တတ္သလို ယေန႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ စင္ေမာင္လည္း ၀တ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပုံသ႑ာန္အားျဖင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီလႊတ္ေတာ္ ပီျပင္ၿပီးျဖစ္လွ်င္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မည္သုိ႔ ရွိေလသနည္း။

သက္တမ္း ေလးလေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ကိုၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ပို၍ သိပ္သိပ္သည္းသည္းရွိၿပီး အလုပ္ကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ လုပ္ကိုင္ပုံရေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၏ ပဲ့ကိုင္မႈေအာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖိအားရွိေနပုံရသည္။  လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ တင္းမာပုံေပၚေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ၎ေျပာဆုိသည့္ တိက်ေသခ်ာေသာ စကားလုံးမ်ားကို ေထာက္ထားေသာ္ ဥကၠ႒ သည္ လႊတ္ေတာ္ကို အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ အျပည့္ေပးထားသည္ကို သတိျပဳမိသည္။  လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ကို အခ်ိန္မလပ္ ဂရုစိုက္သည္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာလည္း ပို၍ပင္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ တခ်ဳိ႕က ေတာ္သည္၊ တခ်ဳိ႕ကား ႀကိဳးစားရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၈ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ကန္႔သတ္ခ်ိန္ အတြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ စကားလက္စမသိမ္းႏုိင္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ နိဂုံးခ်ဳပ္ခိုင္းေသာ္လည္း စကားဆက္ေနသျဖင့္ ဥကၠ႒က ျပင္းထန္စြာ တူထုၿပီး သတိေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဇြန္ ၈ တြင္ပင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတခု ရပ္ဆုိင္းရန္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုအက်ဳိးကို ရည္သန္၍ အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့သူ လႊတ္ေတာ္အမတ္က အဆိုေအာင္မည္ကို သိရွိလိုက္သျဖင့္ အေပ်ာ္လြန္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အဆိုကို မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာပါရန္ ထပ္မံ၍ ေျပာဆို ေမးျမန္းရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ တိတိက်က်ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္သ ေလာက္ အလုပ္တြင္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား အလစ္မေပးဘဲ ေဆာင္ရြက္   ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာ့မ်က္လုံး၊ ျမန္မာ့နား၊ ျမန္မာ့စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ တုိက္စစ္ေသာ္ တခါတရံတြင္ လြန္သည္ဟု ထင္ႏိုင္စရာေကာင္းေသာ္လည္း တာ၀န္ႏွင့္ အလုပ္ကို ဦးစားေပးထားသူပီပီ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ လူထုအက်ဳိးရည္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေကာင္းသည္ဟု မဇၥ်ိမက ႐ႈျမင္သည္။