စင္ကာပူ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းရည္ ျမင့္မားေနေစရန္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအတြက္ ေဂဟစနစ္ တစ္ရပ္လိုအပ္ဟုဆို

.

စင္ကာပူ၊ ဇူလိုင္-၆ ။       ။ စင္ကာပူစီးပြားေရးကို ေနာက္လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း၅၀တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းရည္ ဆက္လက္ျမင့္မားေနေစ ရန္အတြက္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအတြက္ ေဂဟစနစ္တစ္ရပ္ကိုဖန္တီးၿပီး၊ ကုမၸဏီႀကီးငယ္မ်ားကို စုစည္းရမည္ဟု စင္ကာပူေငြေၾကး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (Monetary Authority of Singapore-MAS) ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ ရာဗီ မီႏြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပၚလစီေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳႏွင့္ လီကြမ္ယူ လူထုေပၚလစီေက်ာင္းတို႔က စီစဥ္က်င္းပသည့္ SG50+ညီလာခံတြင္ ရာဗီ မီႏြန္ က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သုေတသနေတြမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္မွတ္တမ္းတင္မႈအရ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအမ်ားစုဟာ အေသးစားလုပ္ငန္း ကေလးေတြမွာ ျဖစ္ေပၚ လာတာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္ သူတို႔မွာ ဒီတီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရြယ္အစားလည္းမႀကီး သလို ေစ်းကြက္လည္း မရွိၾကဘူး။ ေနာက္ေတာ့ သူတို႔က အဆက္အသြယ္ရွာၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးေတြကတစ္ဆင့္ လုပ္လာေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တုိင္လည္း ႀကီးထြားလာၾကတယ္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြျဖစ္လာၾကတယ္။

သူတို႔ေျခေထာက္ေပၚသူတို႔ ရပ္တည္လာႏိုင္ၾကတယ္။ ဒါသည္ပင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စင္ကာပူမွာ ဖန္တီးဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့ ေဂဟစနစ္ ပါပဲ''ဟု မစၥတာ မီႏြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသတစ္လႊားမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ေပါင္းစည္းမႈေတြေၾကာင့္လည္း စင္ကာပူစီးပြားေရးဟာ ၄င္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ကိုႏိုင္ငံတကာျဖန္႔က်က္ဖို႔ မဟာအခြင့္အလမ္းေတြရရွိလာမည္ဟုလည္း မစၥတာမီႏြန္က ေျပာၾကားပါတယ္။

ထို႔အျပင္ လူသားအရင္းျမစ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲအလုပ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ နည္းပညာက ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို က်ားကန္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ စင္ကာပူ ႀကီးထားလာသည္ႏွင့္အမွ် တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ပိုမို အာမခံခ်က္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း မစၥတာ မီႏြန္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။