အိုဘားမားေပးတဲ့ သင္ခန္းစာ

.

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဆုံး လူမည္းသမၼတသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္က ဗီယက္နမ္အေပၚ အေရးယူ ခ်မွတ္ထားေသာ လက္နက္ေရာင္းခ်ေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ဖယ္ရွားေပးခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အျပည့္အဝ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ သမၼတအိုဘားမားသည္ ေဒသ၏ တန္ဖိုးနည္း စားေသာက္ဆုိင္ျဖစ္ေသာ ဝက္သားျပဳတ္ႏွင့္ ဘီယာေရာင္းသည့္ ဆုိင္တစ္ဆိုင္သို႔ သြားေရာက္ စားေသာက္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သမၼတတဦးက ဗီယက္နမ္၏ သာမန္စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္သို႔ သြားေရာက္ စားေသာက္ျပျခင္းသည္ ဗီယက္နမ္ လူငယ္တို႔၏ ရင္တြင္းသို႔ သတင္းစကားတစ္ခု ပါးလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူ အလွမ္းမကြာမႈ၊ သီးသန္႔မျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ေခါင္းေဆာင္ခ်င္းၾကားသာမက ဗီယက္နမ္ လမ္းမေပၚမ်ားအထိ ေရာက္ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္းကို အုိဘားမားက ေျပာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ သမၼတတစ္ဦးက ဗီယက္နမ္၏ သာမန္စားေသာက္ဆုိင္ငယ္သို႔ သြားေရာက္ျခင္းမွာ အေမရိကန္၏ သတင္းစကားႏွင့္ ပုံရိပ္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ျခင္းတြင္ လုံၿခဳံေရးအဆင့္ အလြန္ျမင့္မားစြာ ယူထားျခင္းကိုကား အလြယ္သိႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္သမၼတမ်ား အျခားႏိုင္ငံသြားလွ်င္ သမၼတလုံၿခဳံေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကသည္။ အခ်ိန္မ်ားစြာယူၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ သမၼတအိုဘားမား သြားလည္စဥ္က ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး၏ နန္းေတာ္တြင္ တည္းခိုရာ နန္းေတာ္မွေရကို မေသာက္ဘဲ သမၼတအိုဘားမားေသာက္ရန္ အေမရိကန္မွ ယူေဆာင္လာခဲဲ့သည့္ ေရကိုသာ ေသာက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းစကားမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ေတာ့ အိုဘားမား ဘီယာေသာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီသည္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သျဖင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ တုိင္းျပည္ကို မတရားဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လူထုႏွင့္တသားတည္း ရပ္တည္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေထာင္က်တန္းက်ခံ ႏိုုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း အင္န္အယ္လ္ဒီမ်ားက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

လူထုႏွင့္တသားတည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားက အာဏာရလာေသာအခါ ထိုက္တန္သည့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကို ရယူသုံးစြဲရန္ မဝံ့မရဲ ျဖစ္ေနၾကပုံေပၚသည္။ ႐ုံးခန္းက်ယ္ႀကီးမ်ားတြင္ မေနတတ္သူမ်ား၊ စက္ဘီးစီး ႐ုံးတက္သူမ်ား၊ ဖက္ထုပ္ထမင္းစားသူမ်ား၊ အိမ္သာတိုက္သူမ်ား စသည္ျဖင့္ လူသာမန္တို႔ လုပ္သည့္အလုပ္ကို လုပ္ၾကသည္တြင္ တခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ၾကသည္။ ရာထူး၊ တာဝန္ႏွင့္ ထိုက္သင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူခံစားခြင့္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အတြက္ တန္ဖိုးရိွလွေသာ အခ်ိန္မ်ားကို အျပည့္အဝအသုံးခ်ရန္သာ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ ၾကသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ စသည့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ မတက္မီတြင္ ျပည္သူႏွင့္တသားတည္းျဖစ္ေစရန္ အမႈိက္ေကာက္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စံျပေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ အမႈိက္ေကာက္ျပသည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း အမိႈက္ကို စည္းကမ္းမဲ့ မစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ မိမိတို႔ေနအိမ္မွ အမိႈက္မ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာသန္႔ရွင္းေရးတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္သည့္ ဘက္မွ စည္းကမ္းနည္းလမ္းႏွင့္အညီ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သင့္ၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူသည္ အလွမ္းမေဝးရဘဲ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာမ်ားသည္လည္း ေခါင္းေဆာင္ခ်င္းၾကားသာ ေဆာင္ရြက္ရသည္ မဟုတ္ဘဲ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူခ်င္းၾကားတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္အပ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ကို ၿငိသြားၿပီဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္၏ မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္ၾကေပလိမ့္မည္။ ေခါင္းေဆာင္၏ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို လမ္းေျပာင္းျပန္ မလုပ္ဘဲ လုိက္ၾက႐ုံသာ ရွိသည္။ အိုဘားမားသည္ ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗီယက္နမ္လူငယ္မ်ား) ၿငိေလေအာင္ လိုအပ္ေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးအကြက္ ေရႊ႕ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္လည္း အိုဘားမားထက္ မနိမ့္ေသာ အဆင့္အတန္းရွိ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရး ျပယုဂ္ဟုပင္ တင္စားျခင္းခံရသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ျပည္သူအမ်ား ၿငိေလေအာင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းတြင္ အျပတ္အသတ္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ အိုဘားမား လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအကြက္ကို လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ျမင္ၿပီး သိၿပီး သုံးၿပီးျဖစ္သည္ဟု မဇၥၩိမက ရႈျမင္သည္။