ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္အထူးစီးပြားေရးဇံုအတြက္ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေန

.

FTI ဒု-ဥကၠဌ နစ္ဆူဝန္

ယခုႏွစ္ေနာက္ဆံး၃ လ အတြင္း စတင္မည္ဟု လ်ာထားသည့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕နယ္ အထူးစီးပြားေရးဇံု၌ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံရန္ ထိုင္းစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း FTI အေနျဖင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု သိရသည္။

"က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ မဲေဆာက္အထူးစီးပြားေရးဇံုမွာ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ လာမယ့္ရက္ပတ္ ထဲမွာ သတင္းစာရွင္းပြဲလုပ္ပါမယ္။ ထိုင္းစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြအပါအ၀င္ စက္မႈလုပ္ငန္းအသစ္ေတြအေၾကာင္း ေၾကညာသြားမွာပါ။" ဟု FTI ဒု-ဥကၠဌ နစ္ဆူ၀န္ က ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ The Nation သတင္းစာကိုေျပာသည္။

"အစိုးရအေနနဲ႔က အစီအစဥ္ေတြ၊ ေနရာေတြ သတ္မွတ္ေပးၿပီးၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမယ့္လူေတြ လိုေနပါတယ္။ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔က ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အပိုင္းျဖစ္လာပါၿပီ။" ဟု  ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံလာၾကေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘဏ္စနစ္မ်ား၊ အင္တာနက္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား၊ သိုေလွာင္ရံုစနစ္မ်ား ကို ကူညီစီစဥ္ေပးရန္လိုအပ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ 

အျခားအထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားျဖစ္သည့္ Tak၊ Sakew၊ Trat၊ Mukdahan ႏွင့္ Songkhla ခရိုင္မ်ားအတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားအတြက္ မဲေဆာက္အထူးစီးပြားေရးဇံုသည္ စံျပတခုျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု နစ္ဆူ၀န္ ကေျပာသည္။ 
Ref; The Nation