ျမန္မာဒုကၡသည္တစ္သိန္းေက်ာ္အား ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ ထိုင္းစစ္တပ္ ႀကိဳးပမ္းေန

.

ထိုင္းစစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္းေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္အား ႏိုင္ငံရင္းသို႔ ျပန္ပို႔ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားလုံးပမ္းလ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက အမိန္႔ထုတ္လုိက္ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းလ်က္ရွိရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း အမွတ္ ၉ ေျခလ်င္တပ္ရင္း တပ္မမွဴး သမ္မန္ႏြန္ဝတ္ေသးက ေျပာသည္။

တတိယႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားၾကျခင္းမရွိသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္အမ်ားစုက ႏိုင္ငံရင္းျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လည္း မျပန္လိုဘဲ ရွိေနေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သမ္မန္ႏြန္က ေျပာသည္။

၎တို႔က အစိုးရသစ္၏ မူဝါမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

"ဘာပဲေျပာေျပာပါ။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနလည္း ေကာင္းလာၿပီး အစိုးရသစ္ကလည္း တာဝန္ယူထားခ်ိန္ဆိုေတာ့ ဒုကၡသည္အမ်ားစုက ေနရပ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လိုလာၾကမွာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းအေရးကိစၥမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစိတ္ခ်ရေရးတို႔အတြက္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ OHCHR က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ေနရပ္ရင္း ျပန္ပို႔မႈမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေဘးကင္းေရးကို စံထားၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဆႏၵကိုလည္း အဓိကထားၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း OHCHR က ေျပာသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္ျပန္ပို႔သည့္အေရးတြင္ ျမန္မာအစိုးရဖက္က လက္ခံအတည္ျပဳမႈ ရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ဒုကၡသည္မ်ားအား ထားရွိမည့္ ေနရာဝန္းက်င္ကိုလည္း လက္ခံႏိုင္စရာရွိမရွိ တရားဝင္စစ္ေဆးရမည္လည္းျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔မည့္အေရးတြင္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးကို ထုိင္းစစ္တပ္အေနျဖင့္ ထူေထာင္ထားပါေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သမ္မန္ႏြန္က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္ထက္မနည္းအတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း ကိုးခုဖြင့္လွစ္ထားရကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ ကုန္က်ခံသုံးစြဲေနရသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအနက္ ဆန္ခလာဘူရီခ႐ုိင္ရွိ ဘန္တြန္ယန္း ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KNU တို႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း ယခုထိ ခိုလႈံေနထိုင္လ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

တတိယတစ္ႏိုင္ငံသို႔ ေနထိုင္ခြင့္ရေရး ဒုကၡသည္အမ်ားစုက လိုလားေတာင္းဆိုၾကေသာ္လည္း ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားက ႏိုင္ငံရင္းျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လိုစိတ္ မရွိၾကေၾကာင္း ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီ OHCHR ၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈအေျခအေနက အနည္းအက်ဥ္းသာရွိေၾကာင္း သမ္မန္ႏြန္က ေျပာသည္။

ယင္လပ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက ထုိင္းစစ္တပ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်န္အိုခ်ာက ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးကို အေသအခ်ာအေလးထား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးကို အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အစီအစဥ္အေပၚ အျပည့္အဝအေထာက္အကူမျဖစ္သည့္ OHCHR ၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းစစ္တပ္ရင္းျမစ္တစ္ရပ္က ဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား အတင္းအၾကပ္ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု အျပင္းအထန္ေဝဖန္ခံရမည့္ အေျခအေနကိုလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။