ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမ ရက္ ၁၀၀

.

အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ လူထု၏ ေရြးခ်ယ္ဖန္တီးမႈျဖင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရအျဖစ္ တက္လွမ္း လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူအမ်ားစု၏ လက္သန္းေလးမ်ား မင္စြန္းခံၿပီး လူထုေအာင္ပြဲအျဖစ္ လူထု ကိုယ္တိုင္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုယ္စား ႏုိင္ငံေတာ္ကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြက္ အင္န္အယ္လ္ဒီကို အခြင့္အေရး ေပးခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္နီးပါး တသားတည္း ပိျပားစြာ ရွင္သန္ခဲ့ရသည္။   လူထုက စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏   ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ ၿငိမ္ဝပ္စြာျဖင့္ ရွင္သန္ခဲ့ေသာ္လည္း မတရားေသာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို အင္န္အယ္လ္ဒီသည္ လူထုကိုယ္စား တာဝန္အရ ဖီဆန္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ႏုိင္သေလာက္ တြန္းလွန္ခဲ့ၾကသည္။ လူထုသည္ ၎တုိ႔ကိုယ္စား အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီကို ေက်းဇူးတင္သကဲ့သုိ႔   မေကြမကြာဘဲ တရစပ္ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသည္ အားရဝမ္းသာစြာျဖင့္ ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္မ်ားဆိုလွ်င္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ မွ စတင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုအ ခါ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ကာလပင္ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ တက္ၾကြစြာျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ (ဥပမာ- ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး ေဘးကပ္ ရပ္ေနရာတြင္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ရန္ မတရားရယူခဲ့ေသာ ေျမေနရာကို ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးအတြက္ ျပန္ယူခဲ့ျခင္း) ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း အားရ ေက်နပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရကို လူထုသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ လူထုေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူအမ်ားစုက လူထုသမၼတ အျဖစ္ ေတြ႔ျမင္လိုေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား မလိုလား၊ လက္မခံဘဲ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက စိတ္ႀကိဳက္ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တိုင္းျပည္၏နံပါတ္ ၂ ေနရာ ကိုသာ ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။

ယခုအခါ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ "ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမ ရက္ ၁၀၀" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစိုးရ၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မ်ားကို အစိုးရ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူမ်ားထံ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပ အသိေပးလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သမွ်ကို ျပည္သူ႔ထံ တင္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ား လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူအမ်ားစုုမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီ လုပ္ေဆာင္သမွ်ကို ေထာက္ခံၿပီးျဖစ္ရာ တတ္ႏိုင္သမွ် သပ္သပ္ရပ္ရပ္ တိတိက်က်ႏွင့္ အေလအလြင့္နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ႐ုရွႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ-႐ုရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကိုပင္ လူထုသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အတူတကြ မတက္ေရာက္ ႏိုင္ဘဲ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေစာလ်င္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္မွာ ကမၻာ့အရွည္လ်ားဆုံး ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ရပ္ဆိုင္းၿပီး ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံး ထြန္းကားလာေစရန္ အလားအလာေကာင္းဟု ျပည္သူအမ်ားက ေတြးထင္ ေနၾကပါသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားကို မ်က္ႏွာမူထားသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရ သစ္၏ ပ်ားရည္ဆမ္းကာလ ပထမ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာပင္ ေအာင္ပြဲခံ သာယာမိန္းေမာမေနဘဲ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ထင္သာျမင္သာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္ေတြ႔မ်က္ေတြ႔ ျမင္သာခံစားႏုိင္ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္   ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမ ရက္ ၁၀၀ ၏ ဟိုမွာဘက္တြင္လည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံး ရရွိရန္ႏွင့္ ကမၻာ့အလယ္ တင့္တယ္ေသာ အဆင့္အတန္းျမင့္ ျမန္မာျဖစ္ေစရန္ အင္န္အယ္လ္ဒီက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပါမည့္အေၾကာင္း မဇၥ်ိမက တုိက္တြန္းသည္။