လႊတ္ေတာ္ဒီဘိတ္ ျဖစ္ေစခ်င္သည္

.

ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ရုံတြင္ က်င္းပလွ်က္ရွိသည့္ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပထမဆံုးေန႔သို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ(ရာမည)

ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီဘိုးေအ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ အာဏာရပါတီႏွင့္ အတိုက္ အခံ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အေခ်အတင္   ျငင္းခုံေဆြးေႏြး ဒီဘိတ္ျပဳၾကသည္မွာ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ခ်န္နယ္လိုင္းတလုိင္း ကို ဘီဘီစီက ထုတ္လႊင့္ေပးထားသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မ်က္ေမွာက္အေရးအရာမ်ားကို စိတ္ဝင္ စားသူ ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ၾကသည္။ မီဒီယာသမားမ်ားကလည္း ေစာင့္ၾကည့္တတ္ ၾကၿပီး သတင္းျဖစ္လွ်င္ သတင္းေရးသား၊ ေျပာဆို တင္ဆက္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ထိုသို႔ပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အမတ္ မင္းမ်ားက မ်က္ေမွာက္ေရးရာမ်ားကို အေခ်အတင္ ခြန္းတုံ႔တင္ေျပာဆိုရင္း ဒီဘိတ္ျပဳၾကသည္။ သတင္းသမားမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ကာ သတင္းေရးသားၾကသည္။ လူထုကိုယ္စားျပဳ အမတ္မင္းမ်ား၏
ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈအား၊ ဖတ္အားမွတ္အားမ်ားျဖင့္ တင္ျပေျပာဆုိ၊ ေခ်ပျငင္းခုံၾကသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔ ၏ ႏိုင္ငံ့အေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုေခတ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာကား တရုတ္ကို အားက်ခဲ့သည္ထင္၊ ပုံသ႑ာန္အားျဖင့္ ထည္ဝါ လွေသာ္လည္း မ်က္ေမွာက္ေရးရာမ်ားအေပၚ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈကို သိပ္မေတြ႔ရပါ။ ၿပီးခဲ့ သည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ေရာ၊ ယခုက်င္းပေနဆဲ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတြင္ပါ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားက ပါတီစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ မထားဘဲ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈရန္သာ ေျပာဆုိထားၾကသည္။ အေခ်အတင္ေျပာျခင္း၊ ဒီဘိတ္ျပဳျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ေျပာဆုိထားသည္ႏွင့္ မဆိုင္ပါ၊ မိမိကိုယ္စားျပဳသူ ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးကို ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေမလ ပထမႏွင့္ ဒုတိယသတင္းပတ္မ်ားအတြင္းတြင္ ရခုိင္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္အမတ္မ်ားက အဆိုမ်ား တင္လာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးၾကျခင္း၊ ေဖ့စ္ဘုတ္လူမႈကြန္ ရက္ေပၚတြင္ ေရးသားျခင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ တင္ႀကိဳထုတ္ေျပာျခင္းမ်ားမွာမူ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဒီဘိတ္ထက္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းကမ္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ သြား၍ထင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အသိေပးျခင္းဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး သတိေပးစကား ေျပာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေမ ၁၁ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္း ရန္ကုန္အမတ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေဌးဦး (စိန္ဂၽြန္း) ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔၏ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္း၊ ေျဖၾကားမႈမ်ားမွာလည္း ဒီဘိတ္တခု ၾကည့္ေနရသကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္လွေပသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေလ့လာထားပုံရေသာ ရန္ကုန္အမတ္ႏွင့္ အစိုးရဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းလိုေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔၏ အျပန္အလွန္ ေျဖၾကားပုံတုိ႔မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးသည္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူေသာ ဝန္ႀကီး ျဖစ္က ပိုေကာင္းမည္ဟု ေတြးဆမိသည္။

ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မ်ားကား အႀကီးအက်ယ္ ဒီဘိတ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကအလုပ္မွာ ဥပေဒျပဳ၊ ျပင္၊ ရုပ္၊ ဖ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအလုပ္မွာ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဘာင္ႏွင့္စည္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိၿပီး၊ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ မဲခြဲၿပီး အတည္ျပဳၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဒီဘိတ္ျဖစ္ရန္ အခင္းအက်င္း အလြန္ နည္းသည္။ အခြင့္အေရး ထိခိုက္ခ်ိန္မ်ဳိးမွသာ ဒီဘိတ္ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ခ်ည္း သက္သက္ျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မဟုတ္ ဘဲ ျပည္သူမ်ား မလုိလား၊ လက္မခံေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထား ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္၊ လူထု ေထာက္ခံမႈ မရွိပါဘဲ ပါဝင္ေနေပသည္။ ထိုသူတို႔က စစ္အာဏာရွင္တို႔အက်ဳိးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္မည္ဟုလည္း ဆုိထားေပေသးသည္။ ထိုသူတို႔ အက်ဳိးထိ ခုိက္လာလွ်င္ ဒီဘိတ္ျဖစ္ေလမည္လား။

မဇၥ်ိမကမူ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ၊ အသက္ႏွင့္လဲ၍ ခုခံကာကြယ္ ေခ်ပေန မည္ျဖစ္ေသာ ဒီဘိတ္မ်ားကို မၾကားလိုပါ၊ မၾကည့္လိုပါ၊ မျမင္မေတြ႔ မေရးမသား မတင္ဆက္လိုပါ။ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ တိုင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ မိမိတို႔ကသာ ပိုမိုနည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ေနသည္၊ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆုိတင္ျပ၊ ေခ်ပရွင္းလင္းေသာ၊ ခုခံကာကြယ္ေျပာၾကားေနေသာ ဒီဘိတ္မ်ဳိးကိုသာ ၾကားလိုျမင္လို၊ ၾကည့္လိုေတြ႔လို၊ ေဝဖန္သုံးသပ္ ခ်ီးက်ဴးေထာက္ခံ ေရးသားလိုပါ သည္။