မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ထုိင္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းမိ

.

ထုိင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ခ႐ုိင္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား ထုိင္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္အတူ မက္သာဖီသမင္းေဆးျပား ၃၀ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္အတူ လက္ရဖမ္းဆီးရမိသည္။

 ၎တို႔သုံးဦးအား ေျမာက္ပုိင္းနယ္စပ္ တက္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသရဲအဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္တပ္ပူးေပါင္းအဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးရမိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲက ေျပာသည္။

 ထုိင္းအမ်ိဳးသားျဖစ္သူသည္ တက္ျပည္နယ္ သာေဆာင္ယန္းခ႐ိုင္မွ အပီေရာ့ဆိုသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကိုမူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း မသိရေသးေပ။

 ရဲက ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၂ သန္းျဖင့္ မက္သာဖီသမင္းေဆးျပား ၃၀ ကီလိုဂရမ္ ၀ယ္ယူမည့္ ဟန္ေဆာင္ကာ ဖမ္းဆီးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ေမွာင္ခိုသြင္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ဖမ္းမိသူ သုံးဦးအား ဘန္ေကာက္ရွိ မူးယစ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးဗ်ဴ႐ုိသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ထားသည္။