အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဘယ္ဒင္းလဲ

.

အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသစ္တက္လာသည္မွာ ၃၅  ရက္ ရွိလာေပၿပီ၊ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ပ်ားရည္ ဆမ္းကာလ၏ သုံးပုံတပုံဟု ေျပာေသာ္ ရႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရသစ္၏ပ်ားရည္ဆမ္းကာလဟု ေျပာေသာ္ လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ပ်ားရည္ဆမ္းမဟုတ္ဘဲ တၿဖဲႏွစ္ၿဖဲ ၿပဲကားေလေအာင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။ လူထု၏ သေဘာက်သည္မ်ားလည္း ရွိသလို သေဘာမက်ဘဲ ေဝဖန္ေျပာ ဆုိသည္မ်ားလည္း ၾကားရသည္။ အထူးအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား မၾကာခဏပ်က္သည္ကို လူထုသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မေက်မလည္ ျဖစ္လာၾကသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးထက္ပို၍ဆိုးေသာ ျပႆနာႏွစ္ရပ္လည္း ရွိေပသည္။ ယင္းမွာ အစိုးရသစ္ကို အားစမ္းေသာ အမ်ဳိးသားေရး ေခါင္းေထာင္ထမႈျဖင့္ အခြင့္အေရးရႈေထာင့္ဘက္မွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖစ္ သည္။ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အေမရိကန္သံရုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တရပ္တြင္ ပါရွိခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ စကားရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ားက သံရုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ၾကသည္။ အခြင့္အ ေရး ႐ႈေထာင့္တြင္လည္း စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္းမွ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ ေက်လည္ေသာ ေျဖရွင္းတုံ႔ျပန္မႈမ်ား မရ၍ ေနျပည္ေတာ္အေရာက္ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းရွိသကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးရႈေထာင့္ဘက္တြင္လည္း မိမိတို႔၏ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ ေစ့စပ္ျခင္းႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ စည္းကမ္းတက်ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုၿပီး ႏွစ္ဘက္မွ်မွ်တတ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ဖိအားေပးသည့္သေဘာ ထုတ္မသုံးရန္ႏွင့္ သိမ္ေမြ႔စြာ ကိုင္တြယ္ရမည့္ကိစၥ မ်ားကို မႀကီးက်ယ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဘာသာ စုံမွ ျပည္သူမ်ားက သည္းခံေနရသည္ကို ၾကားသိရျပန္သည္။ ယင္းမွာလည္း အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ သစ္ကို အားစမ္းသည့္သေဘာသာ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းဆရာေတာ္သည္ ယခင္ေခတ္က ထိုကဲ့သို႔ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို သတင္းမ်ားတြင္ မၾကားမသိရဘဲ အစိုးရသစ္လက္ထက္ တြင္မွ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းေဒသတြင္းမွ ဘာသာေပါင္းစုံ ျပည္သူခ်င္းၾကားတြင္ တု႔ံျပန္ မႈမ်ား မညင္သာပါက ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္အခါေတာ္ကာလတြင္ ရခုိင္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) က ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ရုတ္တရက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကာလရွည္ၾကာအတြင္း တေက်ာ့ျပန္တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေမ ပထမပတ္အတြင္း၌ လႊတ္ေတာ္တြင္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရသည့္အဆင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရခုိင္ အမတ္၏ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲေရးအဆိုမွာ မွတ္တမ္းတင္သည့္ အဆင့္တြင္ပင္ ၿပီးဆုံး သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရခိုင္တပ္မေတာ္ကို ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕ေသာ အမ်ဳိးသားေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးကိစၥမ်ားကို အေရးတႀကီးကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုၿပီး၊ တခ်ဳိ႕ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီး သည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္မ်ား ရွိေနပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ အလ်င္စလို ေဆာင္ရြက္သြားမႈမ်ား၊ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း တၿပိဳင္နက္ရွင္းေန ရေသးသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ ျပည္တြင္းတြင္ေရာျပည္ပႏွင့္ပါ ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပစြာႏွင့္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ ေစရန္ မ်ားစြာႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အစိုးရသစ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပး ေနေသာ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ကိုက္ေပၚထြက္လာေန သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ လူထုတခဲနက္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ တက္လာေသာ အစိုးရျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပည္သူအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ခ်က္ခ်င္းမဆိုင္း လိုခ်င္ေသာ လိုအင္အေထြေထြတြင္ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ ကိုင္တြယ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ေမးခြန္းမွာ အမ်ဳိးသားေရးလား၊ လူ႔အခြင့္အေရးလားဟူ၏ အကြက္ေရႊ႕မွားလွ်င္ အစိုးရသစ္အတြက္ အႏုတ္လကၡဏာျပမည္မွာ ေသခ်ာသည္။