အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း တ႐ုတ္၏စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရငုပ္သေဘၤာကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္ ေဆြးေႏြး

.

နယူးေဒလီ၊ ေမ၊ ၂ ။             ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္းတြင္ ေရေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အိႏၵိယ ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔သည္ အိႏိၵိယသမုဒၵရာအတြင္းတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားေျခရာခံေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ပတ္သတ္ ျပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္။

ထိုေဆြးေႏြးမႈသာအထေျမာက္ခဲ့မည္ဆုိပါက အိႏၵိယႏွင့္အေမရိကန္ တုိ႔အၾကားစစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာလည္း ပိုမို ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အျငင္းပြားစရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေရတပ္က အိႏၵိယ သမုဒၵရာအတြင္းတြင္လည္း အိႏၵိယ၏ပိုင္နက္ကုိ စိန္ေခၚရာေရာက္ သည့္အျပဳအမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အိႏၵိယကေရာ အေမရိကန္တို႔ကပါ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ျပီးခဲ့ေသာလအတြင္းက ၎၏စစ္စခန္းမ်ားကို အေမရိကန္တုိ႔အတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ျပီး အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ စစ္ေရးအင္အားကြာျခားမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္တုိ႔ဘက္က စစ္လက္နက္နည္းပညာ တြင္ကူညီေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္မ်ားသည္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းသာမွ်ေ၀သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးနည္းပညာအရ ထိပ္တန္းလွ်ို႕၀ွက္ျဖစ္ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာႏွိမ္နင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ ေဆးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တရုတ္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို ၃ လလွ်င္ ၄ ၾကိမ္ခန္႔အထိျမင့္ေတြ႕ေနရသည္ဟု အိႏၵိယေရတပ္အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းတရုတ္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားထဲမွအခ်ိဳ႕ကို ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႔၀င္ေရာက္ရာ မလကၠာေရလက္ၾကားအနီးရွိ အန္ဒါမန္ ႏွင့္ နီကိုဘားကြ်န္းမ်ားအနီးတြင္ေတြ႕ရသည္ဟုလည္း အိႏၵိယေရတပ္အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယ ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔သည္ ေရတပ္စစ္ေရးပူးေပါင္းေလ့က်င့္မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ထားျပီး ျဖစ္သည္။